Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКЛАСИФІКАЦІЯ ІС
Читайте также:
  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
  3. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
  4. Визначення каналу радіозв’язку і його якостей. Класифікація радіостанцій
  5. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій
  6. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів
  7. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  8. Гемобластози: визначення, класифікація, етіологія, патогенез.
  9. Генеалогічна класифікація мов
  10. Гострі лейкози: класифікація, загальна характеристика.

Інформаційні системи – системи, в яких переробка інформації відбувається за допомогою ЗОТ.

Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером та обсягом розв'язуваних задач і рядом інших ознак, тому їх можна класифікувати за такими ознаками.

1. За рівнем або сферою діяльності — державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, техно­логічних процесів.

Державні ІС призначені для складання перспективних та поточних планів розвитку країни, обліку результатів та регулювання діяльності окремих ланцюгів наро­дного господарства, розроблюють державний бюджет та контро­люють його виконання і т-ін. До них відносяться автомати­зована система державної статистики, автоматизована система планових розрахунків, державна інформаційна систе­ма фінансових розрахунків при Міністерстві фінансів України, система обробки інформації з цін, система управління національним банком, система обробки науково-технічної інформації і т.ін.

Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління ад­міністративно-територіальним регіоном. Сюди належать ІС області, міста, району. Ці системи виконують роботи з обробки інфор­мації, яка необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності й видачі оперативних даних місцевим і кері­вним державним та господарським органам.

Галузеві ІС управління призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Галу­зеві ІС діють у промисловості та в сільському господарстві, будів­ництв, торгівлі, на транспорті і т.ін.


ІС управління підприємствами або виробничими об'єднаннями — це системи із засто­суванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для регулярного розв'язу­вання задач управління виробничо-господарського діяльністю під­приємства.

ІС управління технологічними процесами керують станом технологічних процесів (робота верста­та, обладнання). Перша й головна відмінність цих систем від роз­глянутих раніше полягає передусім у характері об'єкта управлін­ня — для ІСУ ТП це різноманітні машини, прилади, обладнання, а для державних, територіальних та інших АСУ — це колективи людей. Друга відмінність полягає у формі передачі інформації. Для ІСУ ТП основною формою передачі інформації є сигнал, а в інших ІСУ — документи.2. За рівнем автоматизації процесів управління — ручні, автоматизовані і автоматичні ІС.

Ручні ІС характеризуються тим, що всі операції по обробленню інформації виконуються людиною.

Автоматизовані ІС – коли частина функцій управління або обробка даних здійснюється автоматично, а частина – людиною.

Автоматичні ІС – всі функції управління і обробки даних здійснюється технічними засобами без участі людини(наприклад, автоматичне управління технологічними процесами, автоматичні підприємства серійного виробництва).

3. За ступенем централізації обробки інформації — центра­лізовані, децентралізовані, інформаційні системи колектив­ного використання.

4. За ступенем інтеграції функцій — багаторівневі ІС з інтег­рацією за рівнями управління (підприємство — об'єднання, об'єд­нання — галузь і т.ін.), багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування і т.ін.

5. За складністю задач управління -

Інформаційно-пошукові – для автоматизованого збору інформації про об'єкт управління, її зберігання і автоматизованої видачі інформації за запитами користувачів.

ІС обробки даних .

Системи підтримки прийняття рішень.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты