Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІ. Актуальність теми
Читайте также:
  1. Актуальність і ступінь наукової дослідженності проблеми.
  2. Актуальність теми
  3. Актуальність теми
  4. Актуальність теми
  5. Актуальність теми.
  6. Актуальність теми.

Втрата крові являє безпосередню загрозу для життя потерпілого і від негайних дій лікаря залежить його доля. Небезпека крововтрати пов'язана з розвитком геморагічного шоку, тяжкість якого обумовлена інтенсивністю, тривалістю кровотечі і об'ємом втраченої крові. Швидка втрата 30% об'єму циркулюючої крові призводить до гострої анемії, гіпоксії головного мозку і може закінчитися смертю хворого. Медичний персонал повинен володіти способами тимчасової зупинки кровотечі, знати клінічні ознаки вторинної кровотечі і її небезпеку для життя хворого.

 

ІІ. Мета заняття:

1. Знати класифікацію кровотеч за етіологією, механізмом виникнення, термінам виникнення, анатомічним особливостям; патогенез кровотеч, компенсаторні і адаптаційні механізми при кровотечі (a-І).

2. Знати визначення понять, що стосуються кровотечі і порушень гемостазу (a-І).

3. Засвоїти місцеві і загальні клінічні ознаки кровотечі. Знати патогенез і клінічний перебіг геморагічного шоку (a-ІІ).

4. Уміти діагностувати кровотечу, відрізнити закриту і відкриту кровотечу (a-ІІІ).

5. Уміти правильно трактувати ознаки геморагічного шоку, оцінити стан пацієнта і передбачити наслідки (a-ІІІ).

6. Уміти надати першу допомогу – провести тимчасову зупинку кровотечі (a-ІІІ).

7. Уміти оцінити отримані результати обстеження хворого з кровотечею, встановити діагноз відповідно до класифікацій, визначити план лікування – остаточну зупинку кровотечі і компенсацію крововтрати (a-ІV).

Література:

Основна література:

1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

2. Хірургія: підручник/Б.П.Лисенко, В.Д.Шейко, С.Д.Хіміч.-К.:ВСВ «Медицина»,2010.-712 с.

3. Загальна хірургія: навчальний посібник/ В.І.Пантьо, В.М. Шимон, О.О. Болдіжар.-Ужгород:ІВА, 2010-464 с.

4. С. Д. Хіміч. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

Додаткова:

1. В. П. Польовий, О. Й. Хомко, С. П. Польова, А. С. Паляниця, І. О. Вишньовський. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.

2. Загальна хірургія в питаннях в питаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник/ А.А.Симодейко, С.С.Філіп, О.О.Болдижар.- Ужгород: ІВА,2005.- 288 с.

3. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия. – К.: Книга плюс. – 2004 – 208с.4 . Жичневский Я.Н. Основы инфузионной терапии. Минск. Высшая школа. 1994.

 

Розподіл балів, що можуть отримати студенти:

При засвоєнні теми №1 із змістовного модулю 1 за навчальну діяльність студенту визначається оцінка за 4-х бальною шкалою, яка потім конвертується у бали наступним чином:

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты