Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН
¢ Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді.

¢ Зручність використання ІСЦ полягає насамперед у використанні досить великої кількості товарів (Державний комітет статистики України використовує споживчий кошик з 296 компонентів) та висока частота оновлення даних статистичними органами (зазвичай місяць), тоді як дані щодо дефлятора ВВП, який однак охоплює більшу кількість товарів, доступні лише щоквартально.

¢ Індекс цін (I) — це відношення ціни в період t (Pt) до ціни базового періоду (Pb)

Індекс цін виробників промислової продукції (ІЦВ) є показником зміни цін у часі у сфері промислового виробництва. ІЦВ дозволяє відслідковувати та визначати тенденції змін цін як за видами економічної діяльності, так і виробництві конкретної продукції.

ДЕФЛЯТОР ВВП

 

де q1 — обсяг виробництва в розрахунковому році.

 

Для виявлення динаміки загального рівня цін використовують, серед іншого, індекс цін Пааше. При цьому змінними вагами є обсяг і структура виробництва розрахункового року. Цей індекс обчислюють наступним чином:

 

Індекс Пааше, обчислений для набору товарів та послуг, що входять до ВВП країни, називають дефлятором ВВП.

¢ The interest rateis the rate charged or paid for the use of money, normally expressed as a percentage.

¢ The unemployment rateis the number of unemployed people as a percentage of the total labor force.

¢ The amount of foreign currency held by a nation's banking system as a reserve base, or financial backup, for its international transactions and payments is referred as foreign exchange reserves.

REGIONAL TRADE AGREEMENTS

¢ Regional trade agreements (RTAs) are usually entered into by two or more countries from the same region. The most visible objective behind these agreements is to reduce trade barriers among member countries.

¢ Based on the level and nature of integration, RTAs can be classified into four categories: free trade area, customs union, common market, and economic union.

¢ A free trade areais a cooperative arrangement among two or more nations, whereby trade barriers are removed among the members.

¢ A customs unionis formed when two or more countries agree to remove all barriers to free trade with each other, while establishing a common external tariff against other nations.

¢ A common marketis a regional grouping of countries that levies common external duties on imports from nonmember countries, but which eliminates tariffs, quotas, and other miscellaneous government restrictions on trade among member countries.

¢ An economic unionis an agreement between two or more countries that allows the free movement of capital, labor, all goods and services, and involves the harmonization and unification of social, fiscal, and monetary policies.

5. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

У кожної країни свої звичаї, свої правила, свої заборони, що визначає та впливає на стан зовнішньоекономічних відносин даної країни.

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

¢ В найзагальнішому вигляді можна сказати, що такою сукупністю соціально-культурних факторів є цивілізаційні зміни.

¢ Сучасні соціологи найчастіше під цивілізацією мають на увазі сукупність унікальних економічних, соціальних, політичних, духовних, моральних, психологічних, ціннісних та інших структур, які відрізняють одні історичні спільноти людей від інших. Тобто, поняття "цивілізація" означає в першу чергу рівень соціального прогресу суспільства на певному історичному етапі його розвитку


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 90; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты