Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмагання.
Збори.

Класні батьківські збори. Є важливим колективним видом роботи класного керівника з батьками учнів. Їх проводять 1—2 рази на чверть. Такі збори сприяють формуванню громадської думки батьків, об'єднанню їх в єдиний колектив.

Тематика зборів визначається загальними завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. Збори можуть відбуватися у вигляді лекцій або доповідей класних керівників, виступів самих батьків та обміну досвідом виховної роботи з дітьми, із залученням учнів, показом їхніх класних робіт і художньої самодіяльності, демонструванням кінофільмів.

Підготовка зборів залежить від змісту і форми їх проведення. Готуючись до них, класний керівник визначає порядок денний; продумує форму їх проведення та визначає осіб, відповідальних за підготовку; безпосередньо готує збори відповідно до наміченого плану (доповідь, виступи батьків, учителів та учнів, організація виставки, підготовка рішення зборів); забезпечує явку батьків на збори. Крім добре оформлених оголошень в школі, в місцях роботи батьків, слід своєчасно надіслати спеціальні запрошення додому. Їх оформляють самі учні. У запрошенні зазначають ім'я, по батькові та прізвище обох батьків, час, місце і порядок денний зборів.

Учитель ще до зборів повинен поговорити з окремими батьками, звернути їх увагу на виставку дитячих робіт, стенди з літературою, спеціально випущену стінгазету. Доповідь або виступ вчителя слід виголошувати вільно. Зважаючи на особливості аудиторії, учитель має бути тактовним, не допускати повчального тону, різкості у критиці помилок. Якщо збори проводять у формі обміну досвідом виховання дітей у сім'ї, треба уважно і спокійно вислухати всі виступи і зауваження батьків. У заключному слові вчитель тактовно відповідає на запитання й висловлює конкретні пропозиції. Рішення, прийняті батьківськими зборами, стосуються і батьків, які з тих чи тих причин не змогли прийти на збори. Тому при зустрічі з ними вчитель повинен ознайомити їх із змістом зборів та прийнятими рішеннями.

Подібну підготовчу роботу проводять і перед загальношкільними батьківськими зборами, на яких обговорюють питання, що стосуються всіх батьків: про підсумки навчально-виховної роботи з учнями за півріччя або навчальний рік, про літній відпочинок школярів тощо.7. Тренінг –міжособистісного спілкування, конфліктів, лідерства, реабілітації наркоманів, алкоголіків тощо.

8. Клуб та об’єднання за інтересами.

9. Круглий стіл.

10. Випуск стінної газети.

Однією з форм позакласної виховної роботи є участь учнів у випуску стінної газети. В школі випускаються різноманітні стінні газети: загальношкільна, класна, предметного гуртка, сатирична і інші. Вони допомагають формувати громадську думку, спрямовувати її на поліпшення успішності учнів, зміцнення їх дисципліни. Газета повинна не тільки критикувати недоліки в житті і діяльності учнівського колективу, а й схвалювати хороші справи і зразкову поведінку учнів.

Важливо якомога більше учнів залучати до випуску стінгазети через
створення редакційних колегій, кореспондентської мережі. Активна участь у
підготовці стінної газети допомагає формувати в учнів такі якості, як
чесність, правдивість, принциповість, вміння аналізувати і давати оцінку
фактам і явищам. При цьому в них виробляється критичне ставлення до
своїх вчинків.Дуже істотним є і саме оформлення стінної газети. Не рекомендується
втискувати її в спеціальні рамки. Кожна чергова газета повинна мати нове
оформлення (крім назви заголовка), що впадає у очі, звертати на себе увагу
учнів. Вивішувати газету доцільно не в класі, а в спеціально відведеному місці в школі. В такому разі вона інформуватиме про стан справ у даному класі.

Необхідно дбати і про культуру мови стінгазети, стиль викладу її
змісту, колективно вирішувати, кого і за що похвалити чи покритикувати.
Щоб редакційна колегія успішно справлялася зі своїми обов'язками, її
необхідно постійно навчати.

 

Індивідуальні форми виховної роботи:читання художньої літератури, колекціонування, філателія, нумізматика, гра на музичних інструментах, вишивання, малювання тощо. Індивідуальні форми роботи можуть пов'язуватися з груповими і фронтальними. Це підготовка виступів на конференцію, підготовка до участі в конкурсах, олімпіадах тощо.

1. Особливе місце серед індивідуальних форм виховної роботи належить позакласному читанню учнів. Правильна його організація сприяє розширенню культурного кругозору і підвищенню якості знань учнів, формуванню в них моральних і естетичних якостей.

З метою формування в учнів здорових читацьких інтересів, вироблення в них культури читання педагог повинен проводити різноманітну виховну роботу.

Передусім під час відвідування сім'ї учня необхідно пояснити батькам, що і як слід читати їх дитині, скільки відводити часу на позакласне читання залежно від її вікових і індивідуальних особливостей.

В роботі з учнями в цьому плані важливо домогтися, щоб читання літератури було плановим, а не хаотичним, випадковим. При складанні індивідуального плану читача враховується список літератури для конкретного класу.Вчителю необхідно проводити з учнями бесіди на матеріалі прочитаних книг, дати їм можливість обмінятися думками про улюблені твори, систематично слідкувати за читанням учнів, допомагати їм вибрати книги, формувати в них погляди і переконання.

Корисно привчити учнів складати відгуки на прочитані книги і висвітлювати, що особливо сподобалося, схвилювало читача, чому він пропонує прочитати даний твір іншим. Такі відгуки поміщають в стінній газеті або в спеціальному альбомі. Добре оформлені альбоми відображають читацькі інтереси учнів, сприяють їх формуванню. Школярі стають пропагандистами відомих їм книг.

Бажано в класі мати бібліотечку. Вона може складатися з книг шкільної бібліотеки і особистих книг учнів. У психологічному плані значення такої бібліотеки в тому, що книги постійно на очах учнів.

Пропаганді книги сприяє і її обговорення в класі. Обговорення проходить активно тоді, коли учні її прочитали, коли ще свіжі враження про прочитане, не пройшов інтерес до книги. Обговорення книги бажано організувати таким чином, щоб в процесі його проведення виникали дискусії, обмін думками.

Особливу увагу необхідно звертати на учнів, які мало читають і на тих, хто захоплюється детективною літературою. Для них треба підбирати цікаві книги, в яких ставляться важливі морально-етичні проблеми.

2. Цікавою формою індивідуальної виховної роботи є колекціонування. Воно полягає в збиранні однорідних предметів, які викликають науковий, художній, історичний інтерес. Така діяльність дуже розповсюджена серед школярів, але часто вона має неорганізований характер. При правильному педагогічному керівництві колекціонування позитивно впливає на загальний розвиток школярів, на їх навчальну діяльність і поведінку, розширює кругозір і пізнавальні інтереси, формує навички дослідницького підходу до вивчення явищ, виховує цілеспрямованість і наполегливість у подоланні труднощів.

У середовищі школярів спостерігається захоплення різними видами колекціонування. Найчастіше воно проявляється в збиранні марок (філателія), монет (нумізматика), художніх листівок, плакатів, репродукцій і т.п. Під впливом позакласних гурткових занять учні займаються деколи складанням колекцій мінералів, плодів і насіння.

Педагог повинен насамперед виявити, хто і яким видом колекціонування захоплюється, яку мету перед собою ставить, які має досягнення, з якими труднощами зустрічається, якої потребує допомоги. На підставі одержаних даних він планує роботу з питань учнівського колекціонування. Тут багато залежить від того, що виявить вчитель у класі, з яким досвідом колекціонування учнів він зустрінеться.

В одному випадку потрібно буде провести роз'яснювальну роботу про мету і значення колекціонування, в другому — дати правильний напрямок справі, в третьому — надати практичну допомогу техніці збирання, оформлення і збереження матеріалів. Інколи корисною може бути організація в класі виставки і огляду колекцій, які є в учнів.

Підготовка до такої виставки повинна бути особливо ретельною. Про її організацію вивішується красиво оформлене оголошення, заздалегідь робиться повідомлення в стінній газеті. Всі експонати попередньо переглядаються активом класу з участю педагога, складається план проведення виставки. Вчитель готує вступне і заключне слово. Учасники виставки під керівництвом вчителя готуються до пояснення експонатів.

До позашкільних установ належать:

· палаци (будинки) школярів,

· літні табори відпочинку, дитячі спортивні школи (ДСШ),

· станції юних техніків (СЮТ),

· станції юних натуралістів (СЮН),

· дитячі театри,

· дитячі бібліотеки,

· дитячі залізниці,

· екскурсійно-туристичні станції,

· дитячі пароплавства,

· музичні школи та ін.

В Україні діє 2522 позашкільних навчально-виховних закладів, а саме:812 палаців, центрів творчості дітей та юнацтва, 324 центри (станції) юних техніків, 77 центрів (станцій) юних туристів, 230 центрів (станцій) юних натуралістів), 118 клубів фізичної підготовки юних космонавтів, льотчиків, десантників, парашутистів та інші, в яких навчається понад 1,5 млн. дітей та підлітків. У гуртках технічної творчості навчається 400 тис. учнів, біологічних — 200 тис., туристсько-краєзнавчих — 150 тис., художніх — 500 тис.

Поширюється створення позашкільних навчально-виховних закладів нового типу: навчально-дослідницьких та творчо-виробничих центрів творчості, туризму, краєзнавства, шкіл мистецтва, спортивно-технічних шкіл, клубних закладів, театральних комплексів, соціально-педагогічних комплексів, кіноцентрів, міжшкільних клубів тощо.

За участю вихованців позашкільних закладів щорічно проводяться Всеукраїнські конкурси "Наукова зміна", "Таланти твої, Україно", виставки, олімпіади, турніри, конкурси тощо. Кожен тип позашкільної установи має свою специфіку виховної роботи з учнями.

3. Організаційні форми виховної роботи в НАУ(про університетські спортивні секції, творчі колективи, клуби за інтересами, змагання, конкурси, основні заходи, в яких студенти можуть брати участь).

У Національному аграрному університеті діють:

1. Спортивні секції з таких видів спорту: важка атлетика, карате, аеробіка, атлетична гімнастика, легка атлетика, гирьовий спорт, волейбол, баскетбол, футбол, великий та настільний теніс, лижі, туризм, спортивне орієнтування (інформація про набір до секцій, розклад занять тощо - в спортивному клубі та деканаті).

2. Художні колективи: народний ансамбль пісні і танцю ''Колос'', народний духовий оркестр, джаз-група ''Октава'', ансамбль бального танцю ''Чарівність'', збірна команда КВК, студентський театр (інформація про умови відбору учасників, режим роботи тощо - в студентському клубі та на кафедрі народної творчості і культури).

3. Студентські клуби за інтересами: Клуб знавців, науковий клуб, прес-клуб, клуб інформаційних технологій, політичний клуб, клуб КВК (інформація про роботу клубів у Студентській організації НАУ).

В університеті проводяться:

1. Спортивні змагання з таких видів спорту: футбол та міні-футбол, волейбол (жіночий і чоловічий), баскетбол (чоловічий), важка атлетика, легка атлетика, легкоатлетичний крос, день естафет, естафета ''Голосіївське кільце'', шахи, шашки, гирьовий спорт, настільний теніс, спортивне орієнтування туризм, (інформація про календарний графік та умови змагань у спортивному клубі та на кафедрі фізвиховання).

2. Конкурси і чемпіонати: мистецький ''Голосіївська весна'', бардівські пісні, з прикладного мистецтва, КВК, інтелектуальні бої ''Брейн-Ринг'', карикатур та дружніх шаржів. Серед найбільш ерудованих студентів ''Студент НАУ'' в номінаціях: ''Суспільні науки'', ''Технічні науки'', ''Природничі науки'', ''Мистецтво та культура'' тощо.

3. Традиційні та основні культурно-масові заходи: День знань, творчі вечори знайомств першокурсників, концерт з нагоди Міжнародного дня студентів та Дня працівника сільського господарства, творчий вечір студентського театру ''Натхнення'', вечір спортивної слави, новорічні вечори-вогники, день Святого Валентина, День Весни, естрадний концерт присвячений Жіночому дню, літературно-мистецький вечір до дня народження Т.Г.Шевченка, день гумору, звітні творчі вечори народного духового оркестру та народного ансамблю пісні і танцю ''Колос'', джаз-гурту ''Октава'', ансамблю бального танцю ''Чарівність'', День Перемоги, фестиваль художньої самодіяльності регіональних закладів освіти НАУ. Протягом року виступи збірної команди КВК в конкурсних іграх Всеукраїнського чемпіонату КВК. Урочиста церемонія нагородження переможців в конкурсі ''Студент НАУ'' з концертною програмою. Протягом року концерти професійних митців сцени, зустрічі з працівниками творчої інтелігенції та ін. (інформація про календарний план цих заходів у відділі культурно-виховної роботи та студентських справ, а також у заступників деканів з виховної роботи).

Для розвитку лідерських якостей, формування навичок організатора, керівника студенти можуть брати участь в діяльності структур Студентської організації НАУ та студентських профспілок на рівнях студентської групи, курсу, гуртожитку, факультету, університету в ролі старости, голови студентської ради гуртожитку, профспілкового бюро, голови Студентської організації факультету, університету або в їхніх керівних органах за напрямками: навчальний, науковий, культурно-масовий, інформаційний, спортивно-масовий, соціально-побутовий тощо (інформація в Студентській організації НАУ та профкомі студентів).

 

Рекомендована література:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – С. 299-303.

2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2007. – С. 356-372.

3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. – С.94-104.

4. Шкільні свята та розваги. Збірник сценаріїв. - Тернопіль: СМП “Астон”, 1999. - 190 с.

5. Суходольська Л.В., Фіцула М.М. Методика виховної роботи. - Тернопіль. - 1998.

6. Організація, зміст, форми та методи виховної роботи серед студентів колективами кафедр вищого навчального закладу освіти: Методичні рекомендації / Укл.: В.Д.Базилевич, М.І.Поночовний, H.I. Косарева. -К.: ІЗМН. - 1997. – 28 с.

7. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Просвещение, 1989. – 96 с.

8. Збірник сценаріїв культурно-виховних заходів. Вип. 1.- Наук-метод. центр аграрної освіти. – К., 2003. – 66 с.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты