Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасники

Читайте также:
  1. II.УЧАСНИКИ
  2. Quot;Буковинська" дискусія: учасники, проблематика, наслідки.
  3. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  4. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст, методологія
  5. Життєвий цикл та учасники інноваційного проекту.
  6. Законодавчий процес, його основні стадії.
  7. Згуртованість колективу: сутність, стадії
  8. Зміст,структура та порядок укладення колективного договору
  9. Конкурентні стратегії фірми на стадії зрілості

ПІДПРИЄМСТВІ

5.1. Контрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасники 5.1.1. Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика 5.1.2. Дослідна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика 5.1.3. Виявлення і визначення матеріальних збитків в процесі внутрішньогосподарського контролю 5.1.4. Узагальнення результатів ревізії і складання акту ревізії 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізії і перевірок 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

Термінологічний словник

Об’єкт контролю — підконтрольна установа, інший суб’єкт господарювання, включаючи його структурні та відокремлені підрозділи (не юридичні особи), щодо якого орган служби має повноваження та підстави для проведення ревізії відповідно до законодавства;

Контрольно-ревізійний процессукупність способів на прийомі процедур здійснюваних під час ревізії або перевірки за допомогою переліку контрольно-ревізійних дій.

Дослідний процес – це безпосереднє виконання ревізором контрольно-ревізійних процедур в процесі дослідження діяльності підприємства відповідно до програми ревізії, планів-графіків і календарних планів.

Результат роботи ревізійної комісії – це складання висновків про достовірність показників обліку та фінансової звітності підприємства, які підписуються усіма членами ревізійної комісії, що брали участь у перевірці.

Зустрічна звірка — метод документального підтвердження у суб’єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи.

Акт ревізії — документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід’ємною частиною акта.

Контрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасники

Внутрішньогосподарський контроль здійснюється проведенням ревізій та перевірок за допомогою певних методів та прийомів. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур, становить контрольно-ревізійних процес.Організацією та безпосереднім здійсненням цього процесу займаються контрольно-ревізійні підрозділи в структурі управління підприємств та спеціалісти, що здійснюють контрольні функції на підприємствах.

Контрольно-ревізійний процес –сукупність способів та прийомів процедур здійснюваних під час ревізії або перевірки за допомогою переліку контрольно-ревізійних дій.

 
 

 

 


Рис. 5.1. Стадії контрольно-ревізійного процесу

 

Організовують і безпосередньо здійснюють цей процес контрольно-ревізійні підрозділи органів управління.

Успішне проведення ревізій і перевірок залежить від правильного вибору порядку здійснення контрольно-ревізійних дій. Передбачається наступний порядок їх виконання:

організаційна стадія:

1) попереднє ознайомлення перевіряючих з об’єктом перевірки, співбесіда з керівниками та матеріально-відповідальними особами про мету перевірки та повноваження, основні питання фінансово-господарської діяльності персоналу, стан обліку, зберігання, експлуатації та витрачання матеріальних цінностей;2) розробка програми ревізії перевірки за уточненим переліком контрольованих питань;

3) складання індивідуальних робочих планів контролерів;

дослідна стадія:

4) фактична перевірка із застосуванням залежно від конкретних умов необхідних прийомів, що проводиться в присутності матеріально-відповідальних або незацікавлених осіб;

5) документальна перевірка, результати якої фіксуються необхідними проміжними актами;

завершальна стадія:

6) порівняння результатів фактичного та документального контролю, встановлення відхилень та отримання пояснень за ними;

7) вияснення чи немає у матеріально-відповідальних та посадових осіб претензій чи зауважень за ходом ревізії (перевірки), отримання у разі необхідності письмових пояснень;

8) розробка пропозицій щодо усунення виявлених в ході контролю недоліків і порушень.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Изменение клеточной пролиферации в онтогенезе | Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты