Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРинки збуту основних видів продукції за період
Читайте также:
  1. Аналіз асортименту і структури продукції.
  2. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  3. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  4. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  5. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  6. Аналіз ритмічності випуску продукції
  7. Аналіз узагальнюючих показників якості продукції
  8. Аналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
  9. Аналіз якості виготовленої продукції.
  10. В інтервольному ряді абсолютних величин з рівними періодами часу використовуєтьсясередня арифметична проста.
Назва Обсяг реалізації (%)
На місцевому ринку В області В межах України За кордоном Всього
          100 %

 

Якщо основна частка збуту доводиться на регіональні ринки України, то проводиться аналіз за областями. Наступним етапом є вивчення місткості ринку і показника частки ринку. Місткість товарного ринку є одним з основних об'єктів дослідження і визначається по спеціальній формулі:

 

де:

V – місткість ринку;

В – виробництво товарів;

Z – залишки товарних запасів;

І – імпорт товару;

Е – експорт товару.

Показник ринкової частки – це відношення обсягу продажу певного товару до сумарного обсягу продажів цього товару, що функціонує на даному ринку.

При необхідності даний аналіз доповнюється аналізом цінової політики, аналізом конкурентоспроможності продукції.

 

2. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва і реалізації продукції.

 

Мета аналізу виробництва і реалізації продукції полягає у виявленні найбільш ефективних шляхів збільшення обсягу випуску продукції і поліпшення її якості, в знаходженні внутрішніх резервів зростання обсягу виробництва.

Основними завданнями аналізу на підприємствах є:

а) оцінка динаміки за основними показниками обсягу, структури і якості продукції;

б) перевірка збалансованості бізнес-планів, планових показників, їх напруженості і реальності;

в) виявлення ступеня кількісного впливу чинників на зміну величини обсягу виробництва і реалізації продукції;

г) виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

д) розробка заходів щодо використання внутрішньогосподарчих резервів для підвищення темпів зростання продукції, поліпшення асортименту і якості.

Об'єктами даного напряму аналізу є:

· обсягу виробництва і реалізації продукції;

· асортимент і структура продукції;

· якість продукції;

· ритмічність продукції.

Джерелом інформації для аналізу продукції є:

· плани економічного і соціального розвитку підприємства;

· поточні і оперативні плани і графіки випуску;

· звіти підприємства про випуск продукції;

· звіти підприємства про реалізацію продукції;

· відомість обліку виробничих запасів, ГП, товарів (форма № В-2);· відомість обліку реалізації (форма № В-6);

· інша оперативна документація.

Обсяг виробництва і реалізації продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція – це вартість всієї виготовленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівняних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки НЗВ і ВГО. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає ВГО і НЗВ.

Обсяг реалізації продукції визначається або за відвантаженням продукції покупцям, або за оплатою (виручкою). Може виражатися в зіставних, планових і діючих цінах.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 3).

Таблиця 3.

Динаміка виробництва і реалізації продукції в зіставних цінах за період _______

 

Рік Обсяг виробництва продукції (тис. грош. од.) Темпи зростання (%) Обсяг реалізації продукції (тис. грош. од.) Темпи зростання (%)
базисні ланцюгові базисні ланцю-гові
             

 Якщо темпи зростання виробництва продукції вищі за темпи реалізації продукції, то це свідчить про накопичення залишків нереалізованої і не оплаченою покупцями продукції на складах підприємства.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати за середньогеометричною або середньоарифметичною зваженою.

 

Для більшої наочності динаміку виробництва і реалізації продукції можна зобразити графічно у вигляді столбікової діаграми.

Наступним етапом є оцінка виконання плану з виробництва і реалізації за звітний період (табл. 4).

Таблиця 4

Аналіз виконання плану з випуску і реалізації продукції підприємством


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты