Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз ритмічності випуску продукції
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів

 

Період (місяць) Випуск продукції (грош. од.) Питома вага Виконання плану Частка продукції, зарахована по виконанню плану з ритмічності %
план факт план факт
січень            
лютий            
.            
разом        

 

Коефіцієнт варіації визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за період до середнього планового випуску продукції.

 

 

 

Коефіцієнт варіації характеризує та, що коливається виконання планових завдань, де:

n – кількість аналізованих періодів;

- плановий серійний випуск за один період;

Хф – фактичний випуск за період.

Коефіцієнт аритмічності характеризує загальне відхилення ритмічності обсягу випуску від плану. Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вище показник аритмічності.

 

 

Якщо відомі причини недовиконання (перевиконання) плану за період, то можна розрахувати їх вплив на показник аритмічності. Для цього відносну зміну обсягу виробництва продукції з даної причини необхідно віднести до загального показника аритмічності і помножити на 100 %.

Також в процесі даного аналізу необхідно підрахувати втрачені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Це обчислюватиметься як різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим, виходячи з найбільшого середнього за період обсягу виробництва.

Причини аритмічності:

зовнішні:

· порушення договорів з постачальниками;

· підвищення цін на сировину і матеріали;

· нестача енергоресурсів не з вини підприємства;

внутрішні:

· низький рівень організації праці;

· недостатній рівень праці працівників;

· нестабільне фінансове положення підприємства.

Наприкінці необхідного визначити вартість недовипущеної продукції у встановлені планом-графіком терміни в результаті неритмічної роботи підприємства.

Вартість недовипущеної продукції (- ) визначається шляхом множення планового об'єму випуску (Vпл) на коефіцієнт аритмічності: 

 

Втрачені можливості господарюючого суб'єкта у зв'язку з неритмічністю роботи визначають як різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим виходячи з найбільшого середньодобового (середньодекадного, середньомісячного) об'єму виробництва за добу (декади, місяці).

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты