Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

за період ______

 

Вироб Споживач План постачання за договором Фактично відвантажено Недопостачяння продукції Заліковий обсяг в межах плану
А          
Б          
Д          
Разом          

 

Відсоток виконання договірних зобов'язань розраховується діленням різниці між плановим обсягом відвантаження по договірних зобов'язаннях (Оппл) і його недовиконанням (Опн) на плановий обсяг (Оппл).

 

 

В процесі аналізу використовуються такі показники:

1. Загальний обсяг реалізації продукції – характеризує обсяг продажу товарів в цінах реалізації.

2. Склад реалізацій продукції – характеризує обсяг реалізації по окремих формах:

· оптовий продаж;

· продаж у роздріб;

· продаж з негайною оплатою або в кредит;

· внутрішня реалізація або реалізація на експорт.

3. Структура реалізованої продукції характеризує номенклатуру і асортимент реалізованої продукції.

Показники обсягу реалізації тісно пов'язані з іншими важливими показниками діяльності підприємства:

1. Внутрішній зв'язок відбивається товарним балансом:

 

 

де:

ОР – обсяг реалізації;

ВЕ – вибуття за рахунок природного спаду;

ГПк – запас готової продукції на кінець аналізованого періоду;

ТП – товарна продукція за аналізований період;

ГПп – запас готової продукції на початок аналізованого періоду.

2. Зв'язок обсягу реалізації з показниками ресурсного потенціалу підприємства:

2.1. З трудовими ресурсами:

 

де:

r – чисельність працівників;

w – продуктивність праці працівників

 

 

Кор - коефіцієнт обсягу реалізації

2.2. З використанням ОПФ:

 

 

де: fо – фондовіддача.

2.3. З матеріальними витратами

 

 

де:

m – матеріаловіддача (обсяг реалізації поділений на середньорічну вартість матеріальних витрат);

М – матеріальні витрати;

Кор – коефіцієнт обсягу реалізації.

3. Зв'язок обсягу реалізації з фінансовими показниками:

3.1. З прибутком і рентабельністю продажів:

 

 

де:

П – валовий прибуток;

Rп – рентабельність продажу

3.2. З собівартістю реалізованої продукції:

 

 

де:

СРП – собівартість реалізованої продукції;

Во – витрати на одиницю вартості продукції;

С – собівартість товарної продукції.

В процесі оперативної діяльності відбувається взаємодія внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на обсяг виробництва і випуск продукції.

Зовнішні чинники:

1) показники, що характеризують макроекономічний розвиток:

· темп зростання ВВП;

· індекс інфляції;

· облікова ставка НБУ;· ставка податків і інших обов'язкових платежів;

2) показники, що характеризують кон'юнктуру ринку:

· показники товарного ринку (сировини, матеріалів, засобів виробництва);

· ринку грошових інструментів (акції, облігації, курси валют, кредитні ставки);

3) показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів;

Внутрішні чинники підприємства:

1) показники, пов'язані з використанням предметів праці:

· кількість використаної сировини і матеріалів;

· якість використаної сировини і матеріалів;

· витрата матеріалу на одиницю продукції;

· вихід ТП;

· кількість ГП;

2) показники, пов'язані з використанням засобів праці:

· вироблення одного верстата в одиницях часу;

· час роботи верстатів;

· кількість всіх верстатів;

· впровадження нової техніки і технології;

· організація роботи устаткування;

· виробничі потужності підприємства;

3) показники, пов'язані з використанням трудових ресурсів:

· чисельність працівників всіх категорій;

· продуктивність праці працівників;

· кваліфікація працівників;

· стаж роботи;

· текучість кадрів.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты