Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз якості виготовленої продукції.
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів

 

Питання якості – це питання економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Якість характеризується надійністю, довговічністю, безпекою, наявністю або відсутністю рекламації.

В умовах ринку забезпечення конкурентоспроможності, отримання найбільш вигідних контрактів можливі для тих підприємств, у яких рівень якості відповідає вимогам внутрішнього і зовнішнього ринків. Тому оцінка якості є найважливішою складовою економічного аналізу.

Основними завданнями аналізу якості є:

· оцінка якості продукції, що випускається;

· виявлення причин зниження якості;

· встановлення впливу зміни якості на обсягу випуску.

В умовах ринку оцінка якості будується на показниках, що відображають конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Якість – це величина непостійна. Вона залежить від:

· рівня техніки і технології, що застосовується;

· рівня кваліфікації;

· дисципліни.

До узагальнюючих показників, що характеризують якість продукції, відносяться:

· обсяг і питома вага сертифікованої продукції в загальному обсязі випуску продукції;

· питома вага нової продукції в загальному її випуску;

· питома вага продукції вищої категорії якості;

· середній коефіцієнт сортності;

· питома вага продукції, що відповідає світовим стандартам;

· питома вага продукції, що експортується.

Узагальнюючі показники характеризують якість всієї продукції незалежно від її вигляду і призначення.

Приватні показники якості характеризують технічні і споживчі властивості продукції.

Наприклад. У харчовій промисловості якість характеризує жирність, наявність сторонніх домішок, вміст сухих речовин; у машинобудуванні – надійність, безвідмовність, довговічність, продуктивність.

Аналіз якості доцільно здійснювати на стадії проектування. З 1 січня 1992 року введена сертифікація продукції. Сертифікація – це процедура, за допомогою якої авторитетним органом перевіряється і з’ясовується відповідність окремих видів продукції вимогам, визначених в нормативно-технічних документах. Рівень якості оцінюється у всіх країнах у відповідності до прийнятих в 1987 році Міжнародною комісією зі стандартизації нормативно-технічним документам, відомих в діловому світі як стандарти ІСО.Сертифікація здійснюється органом Держстандарт і інститутами, що отримали назву ГОСТ. Органи, що здійснюють сертифікацію, є незалежними. Їх завдання полягає в тому, щоб дати об'єктивну авторитетну оцінку якості. Для цього проводяться типові випробування і державний нагляд за якістю сертифікованої продукції. За наслідками випробувань , якщо випробування підтвердили відповідність продукції вимогам нормативного документа, виробникові видається сертифікат.

Аналіз якості починається із загальної оцінки виконання завдання і динаміки випуску сертифікованої продукції (СП). Дані для аналізу беруться з оперативно-технічного обліку і звітності.

Аналітичними показниками, що характеризують якість, є питома вага (П) або коефіцієнт (К) сертифікованої продукції в загальному обсязі випущеної продукції (Q) в оптових цінах підприємства, що діють, без ПДВ і акцизів:

 

 

Показники характеризують частку у відсотках або рівень продукції в копійках на 1 грн. загального обсягу продукції (робіт, послуг).

Зіставляючи фактичну питому вагу або коефіцієнт сертифікованої продукції з аналітичними показниками за минулий рік або завданням, можна судити про виконання завдання підвищення якості або зміні якості в порівнянні з минулим роком.При невиконанні завдання по випуску сертифікованої продукції необхідно проаналізувати номенклатуру сертифікованої продукції і встановити, за якими видами продукції фактичний обсяг не досягнув планового рівня. Слід з'ясувати причини зміни питомої ваги сертифікованій продукції в порівнянні з минулим роком (табл. 8).

Таблиця 8


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты