Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз асортименту і структури продукції.
Читайте также:
  1. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  2. A) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
  3. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  4. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  6. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  7. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  8. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  9. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу

 

Основна мета асортиментної концепції полягає в тому, щоб зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які за своєю структурою, споживчим властивостям і якості найповніше відповідають потребам покупців.

При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинне враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого боку, - найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових і інших ресурсів, наявних в його розпорядженні.

Система формування асортименту включає наступні основні моменти:

· визначення поточних і перспективних потреб покупців;

· оцінку рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається або планованої до випуску;

· вивчення життєвого циклу виробів і вживання своєчасних заходів за впровадженням нових, сучасніших видів продукції і вилучення з виробничої програми морально застарілих і економічно неефективних виробів;

· оцінку економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції.

Кожне підприємство спеціалізується на виробництві певного виробу, відповідного його профілю. Профіль підприємства визначається тією продукцією, до випуску якої, найбільшою мірою, пристосовані виробничі потужності підприємства, його устаткування, кадри, а так само встановлені зв'язки. Випуск продукції, відповідної профілю підприємства, дозволяє досягти найбільшої продуктивності праці і високої якості продукції. Питома вага профільної продукції повинна складати не менше 50 % всього випуску.

Асортимент продукції – перелік окремих видів, типорозмірів, сортів продукції з вказуванням обсягу випуску за кожним видом.

Номенклатура продукції – перелік найменувань виробів і їх кодів, встановлених для відповідних видів продукції.

Оцінка виконання плану з асортименту продукції проводиться за допомогою коефіцієнта асортиментності, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконанні плану з асортименту, на загальний плановий випуск продукції (продукція виготовлена понад план або не передбачена планом не враховується у виконанні плану з асортименту) (табл. 7).

Таблиця 7

Виконання плану з асортименту продукції

 Вироб Обсяг виробництва продукції (грош. од.) Відсоток виконання плану Обсяг продукції зарахований у виконання плану з асортименту (грош. од.)
план факт
А        
Б        
В        
Разом        

 

 

 

Причини недовиконання плану з асортименту можуть бути як зовнішні:

· зміна кон'юнктури ринку;

· зміна попиту на окремі види продукції;

· матеріально-технічне забезпечення підприємства;

так і внутрішні:

· незадовільний технічний стан устаткування;

· простій, аварії;

· недоліки в системі управління і матеріального стимулювання працівників;

У тих випадках, коли номенклатура продукції, що випускається, велика, необхідно визначити суму продукції, що була недовипущеною, за виробами, за якими план недовиконаний, відняти отриману суму від планового обсягу продукції, отриманий результат розділити на суму планового випуску продукції і помножити на 100 %.

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) за іншими видами продукції призводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів в загальному їх випуску. Виконання плану за структурою означає збереження у фактичному випуску продукції запланованого співвідношення окремих її видів.Зміна структури випуску і реалізації змінює всі показники роботи: обсягу випуску і реалізації, матеріаломісткість, собівартість, прибуток, рентабельність, фінансову стійкість. При збільшенні питомої ваги дорогої продукції збільшується обсяг випуску у вартісному виразі, і навпаки. Зростання питомої ваги високорентабельної продукції приводить до збільшення прибутку, і навпаки.

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень обсягу випуску і прибутку можна визначити, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Для цього необхідно визначити плановий і фактичний обсяг випуску (при зміні структури), знайти відхилення за обсягом випуску. Потім розрахувати коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству (фактичний обсяг ділений на плановий обсяг, помножений на сто відсотків) (за випуском в натуральному виразі).

Потім слід перерахувати плановий випуск продукції за кожним видом на коефіцієнт виконання плану з товарної продукції (Квп) і в цілому по підприємству, що дозволить визначити товарний випуск продукції при фактичному обсязі випуску за плановою структурою:

 

 

Щоб визначити вплив структури, необхідно від фактичного випуску товарної продукції (обчисленого при всіх фактичних показниках) відняти товарний випуск продукції при фактичному обсязі, але плановій структурі. Якщо при фактичній структурі обсяг товарної продукції зростає, то це свідчить про те, що збільшилася частка дорожчої продукції в загальному її випуску. Визначити вплив зміни структури на зміну випуску продукції можна і способом процентних різниць за формулою: 

 

де:

±Vвп.стр. – зміна обсягу випуску продукції за рахунок зміни структури;

Квп.в., Квп.н. – відповідно, коефіцієнти виконання плану по виробництву продукції, розраховані на підставі вартісних і умовно-натуральних показниках;

Vвп.пл. – запланований випуск у вартісному виразі.

За наслідками проведених розрахунків необхідно зробити висновки. Для повного аналізу структури виробництва і реалізації необхідно скористатися спеціальною літературою (У. Савицька, стор. 447 – 452).

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 98; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты