Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз чинників і резервів збільшення випуску і реалізації продукції.
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів

Аналіз динаміки і виконання плану по реалізації продукції і виконанню договірних зобов'язань дозволяє визначити чинники зміни її обсягу

Облік реалізації здійснюється по відвантаженню і по реалізації.

Якщо виручка визначається по відвантаженню товарної продукції, то баланс товарної продукції має вигляд:

 

де:

ГПп, ГПк – відповідно готова продукція на початок і кінець року;

ТП – товарна продукція;

РП – реалізована продукція.

Облік виручки по оплаті має вигляд:

 

 

де Отп, Отк – залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду.

На зміну обсягу реалізації робить вплив:

· зміна обсягу товарній продукції;

· зміна залишків готовій продукції на складі;

· зміна залишків відвантаженій продукції на початок і кінець періоду.

Аналіз чинників, що впливають на обсяг реалізації, здійснюється таким чином. Необхідно визначити обсяг реалізованої продукції за планом і по факту. Порівняти фактичний обсяг реалізації з плановим. Визначити абсолютне відхилення по всіх вище перелічених чинниках. Визначити відсоток виконання плану за обсягом реалізації, що буде є об'єктом аналізу (фактичний обсяг випуску розділити на плановий і помножити на 100 %).

Для того, щоб визначити кількісний вплив чинників на зміну обсягу реалізації, необхідно абсолютне відхилення за кожним чинником окремо розділити на плановий обсяг реалізації і помножити на 100 %.

Збільшення обсягу товарної продукції збільшує обсяг реалізованою, і навпаки.

Збільшення залишків готової продукції на складі і товарів, відвантажених на початок року, збільшує обсяг реалізації, і навпаки.

Збільшення залишків готової продукції на складі і товарів, відвантажених на кінець року, зменшують обсяг реалізації, і навпаки.

В процесі аналізу необхідно виявити причини утворення надпланових залишків на складах, невчасної оплати продукції покупцями, зниження обсягу випуску і розробити конкретні заходи по прискоренню реалізації і отриманню виручки.

Обсяг реалізації визначає в основному обсягом виробництва, тому необхідно вивчити чинники, що визначають обсяг випуску, а отже, і обсяг реалізації. На зміну обсягу випуску роблять вплив три групи чинників:1. Зміна ефективності використання основних фондів.

 

 

де:

ВП – вартість валової продукції;

РП – вартість реалізованої продукції.

2. Зміна ефективності використання оборотних фондів.

 

 

3. Зміна ефективності використання трудових ресурсів.

 

де:

jрп(вп) – частка реалізованої продукції (виручки) в загальному обсязі валової продукції;

N – чисельність персоналу;

Вг – середньорічний виробіток.

Розрахунок впливу чинників на обсяг випуску і реалізації можна здійснити, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок.

Знаючи причини зміни фондовіддачі, матеріаловіддачі і середньорічного виробітку, можна визначити їх вплив на випуск продукції шляхом множення їх приросту (зниження) за рахунок i-го чинника відповідно на фактичну середньорічну вартість основних фондів, фактичну суму спожитих матеріальних ресурсів і фактичну чисельність персоналу:

 

 

де:

∆РПоф – зміна обсягу реалізованої продукції за рахунок зміни використання основних фондів;

∆Фв – зміна фондовіддачі;

ОФф – фактична вартість основних фондів;

∆РПмв – зміна вартості реалізованої продукції за рахунок зміни матеріальних витрат;∆Мв – зміна матеріаловіддачі;

МВф – фактична вартість матеріальних витрат;

∆РПn – зміна обсягу реалізації за рахунок трудового чинника;

∆Вр – зміна середньорічного виробітку;

Nф – фактична чисельність.

Визначення величини резервів за рахунок ефективного використання трудових ресурсів:

 

 

де:

Р↑ВПрм, Р↑ВПфе, Р↑ВПвч – резерв зростання валової продукції за рахунок створення нових робочих місць, збільшення фонду робочого часу і збільшення середньогодинного виробітку

Р↑РМ – резерв збільшення за рахунок кількості робочих місць;

Р↑Фе – резерв збільшення за рахунок фонду робочого часу, за рахунок скорочення втрат;

Р↑Вчф – резерв збільшення за рахунок середньогодинного виробітку ;

Вгф, Вчф – відповідно середньорічний і середньогодинний фактичний виробіток;

Вфе – можливий фонд робочого часу з урахуванням виявлених резервів його зростання.

Резерв збільшення виробництва продукції за рахунок ефективного використання основних фондів:

де:

Р↑ВПоф, Р↑ВПт, Р↑ВПвч – відповідно резерв збільшення виробництва за рахунок збільшення кількості устаткування, часу його роботи і випуску продукції на одну машино-годину;

Р↑Qоф – резерв збільшення за рахунок кількості основних фондів;

Р↑Т – резерв збільшення за рахунок часу роботи устаткування;

Р↑Вч – резерв збільшення за рахунок середньогодинного виробітку;

Вчф – середньогодинний фактичний виробіток;

Тв – можливий фонд робочого часу.

Резерви збільшення виробництва продукції за рахунок ефективного використання матеріальних запасів:а) за рахунок додаткового надходження матеріалу. Додаткову кількість j-го матеріалу розділити на норму витрати (Нр) даного ресурсу (i) і помножити на планову ціну одиниці продукції (результати підсумовувати за всіма видами продукції).

де:

Р↑Вп±мр – резерв збільшення виробництва за рахунок додаткового надходження матеріалів;

Р↑М – додаткова кількість j-го матеріалу;

Zпл – планова ціна.

б) за рахунок скорочення норми витрати j-го матеріалу на одиницю i-го виду продукції. Плановане скорочення норми витрати j-го ресурсу на одиницю i-го виду продукції (Р↓Hpji) помножити на планований до випуску обсягу виробництва i-го виду продукції (Vвпiпл), розділити на планову норму витрати (Нpji) і помножити на планову ціну даного виробу (Ziпл).

 

 

де Р↑ВПнр↓ – резерв зростання випуску продукції за рахунок зниження норми витрат..

в) за рахунок понадпланових відходів. Збільшення відходів матеріалів понад план (Р↓Отх) розділити на норму їх витрати на одиницю i-го виду продукції (Нрjiпл) і помножити на планову ціну одиниці відповідного виду продукції (Ziпл). Результати підсумувати.

 

де Р↑ВПотх↓ – резерв збільшення випуску продукції за рахунок зниження відходів.

Максимальний резерв встановлених за однією з груп не може бути освоєний до тих пір, поки не будуть виявлені резерви в такому ж розмірі за іншими групами ресурсів.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты