Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз ритмічності роботи підприємства.
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  5. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  6. Аналіз асортименту і структури продукції.
  7. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  8. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  9. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  10. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

 

Важливим показником ефективності виробництва є ритмічність виробництва.

Під ритмічністю розуміється рівномірність випуску продукції за рівні проміжки часу протягом звітного періоду.

Ритмічна робота господарюючого суб'єкта є важливою умовою випуску і реалізації продукції, підвищення якості, зниження собівартості і збільшення прибутку. Ритмічність свідчить про раціональну організацію виробництва, праці. Неритмічна робота погіршує всі економічні показники роботи: знижується якість, збільшується обсяг незавершеного виробництва, збільшується надпланові залишки готової продукції на складі, сповільнюється оборотність капіталу, не виконуються контракти, договори постачання. Невчасне відвантаження продукції приводить до того, що несвоєчасно поступає виручка, має місце перевитрата фонду оплати праці. Це приводить до збільшення собівартості, зниження прибутку і погіршення фінансового стану.

Для характеристики ритмічності випуску використовується ряд показників. Показники рівномірності випуску діляться на дві групи: прямі і непрямі.

Прямі показники – це коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду (доба) у місячному випуску, відношення виготовленої продукції за кожен місяць до квартального випуску, відношення випущеної продукції за кожен квартал до річного обсягу виробництва.

Непрямі показники ритмічності – це наявність доплат за наднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопостачання і невчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

Один із найбільш поширених показників – коефіцієнт ритмічності. Величина його визначається шляхом сумування фактичних обсягів випуску за кожен період, але не більш планового їх рівня, ділених на загальний плановий обсяг виробництва. Або ж за формулою:

 

 

де:

Qпл. – плановий випуск продукції;

Qн. – недовиконання плану по випуску.

Даний коефіцієнт розраховується на підставі таблиці 10.

 

Таблиця 10

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты