Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаVII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
Розподіл балів, присвоюваних студентам:

При засвоєнні теми 3 з модулю 2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4хбальною(традиційною) шкалою, яка потім конвертується і бали наступним чином:

Оцінка Бали
“5” (відмінно) 3 балів
“4” (добре) 2 бали
“3” (задовільно) 1 бали
“2” незадовільно) 0 балів

 


Технологічна карта заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Рівень засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу (хв.)
  1. 2.     3. Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація   Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь 1. Правила накладання типових та спеціальних пов’язок. 2. Види хірургічних обробок ран та швів після них. 3. Клінічні прояви при пошкодженнях черепа, грудної клітки та черевної порожнини. 4. Клінічна різноманітність переломів та вивихів. 5, Перша допомога при пошкодженнях – як початок лікування.   І     І   ІІ   ІІ   ІІ   Індивідуальне опитування Тести ІІ р.     П.1 "Актуальність теми" П.2 "Навчальні цілі"   Учбовий фільм: „Десмургія”. Набори бинтів.   Таблиці: ПХО, ВХО.   Набори хірургічного інструментарію.   Стандартні шини та шини з підручного матеріалу.   Набори для скелетного витяжіння.   1-3    
  4. Основний етап 1. Оволодіти методикою накладання м’яких пов’язок. 2. Повноцінно оволодіти методикою транспортної іммобілізації. 3. Вміти підібрати інструментарій для ПХО та скелетного витяжіння.   ІІІ   ІІІ     ІІІ   Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних задач. Практичний тренінг.   Хворі хірургічного відділення, перев’язочна, бинти, косинка, шини, гіпс, трубчасті, еластичні бинти.      
  5.   6. 7. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок Підведення підсумків заняття Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою)   ІІІ     Індивідуальний контроль навичок Тести ІІІ р.     Тести ІІІ р. Задачі ІІІ р. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.      

 

Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ медичних сестер

під час проходження сестринської практики

Модуль 2

Змістовний модуль 2 Травматизм та ушкодження. Десмургія

Тема 6:Чисті та гнійні рани.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на практичних заняттях.

  1. Класифікація пов’язок.
  2. Правила бинтування.
  3. Класифікація ран.
  4. Види хірургічних обробок ран та швів після них.
  5. Клінічні прояви при пошкодженнях черепа, грудної клітки та черевної порожнини.

Література:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 21; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты