Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри Засобів зв’язку

працівник С.О.ШНУРКО

“____”_________________2014 р.

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

для проведення Лекції № 1

 

з навчальної дисципліни«Тактико-спеціальна підготовка»

 

 

Тема № 1: Організація військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

 

Заняття № 1: Керівні документи з організації військової підготовки студентів.

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри

Протокол від "___"__________20__ року №___

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри

Протокол від "___"__________20__ року №___

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри

Протокол від "___"__________20__ року №___

 

Київ

Навчальні цілі: Ознайомити студентів з керівними документами щодо організації військової підготовки студентів.

Виховні цілі: Виховати у студентів почуття відповідальності за виконання службових обов’язків.

 

Час: 2 години.

Місце: Навчальна аудиторія ____.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ ТА РОЗРАХУНОК ЧАСУ

№ з/п Навчальні питання Час, хвилин
1. Вступна частина
2. Основна частина Навчальні питання: 1. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» (стаття 11). 2. Основні положення Постанова КМУ від 01.02.2012 р. №48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу". 3. Вимоги Наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 11.11.2004 № 531/857, що затвердив Інструкцію "Про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів".        
3. Заключна частина

 

ЛІТЕРАТУРА

/рекомендована для студентів/

 

1. Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" {Вводиться в дію Постановою ВР N 2233-XII ( 2233-12 ) від 25.03.1992 р., останні зміни від 12.08.2014 р.}.

2. Постанова КМУ від 01 лютого 2012 р. № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".

3. Наказ Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 11.11.2004 № 531/857, що затвердив Інструкцію "Про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів".

 

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Методична розробка для проведення Лекції № 1.

2. Лектор – 2000, навчальні слайди до лекції № 1.

 

І. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Навчальні питання:

 

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» (стаття 11).

{Вводиться в дію Постановою ВР N 2233-XII ( 2233-12 ) від 25.03.1992 р., останні зміни від 12.08.2014 р.}

 

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

 

Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

1. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

2. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

3. Порядок проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

4. Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна. Програми військової підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу та програм військової підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України.

5. Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України можуть бути призвані для проходження військової служби осіб офіцерського складу.

6. Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

8. Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами таких вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

9. Міністерство оборони України за погодженням з ректором вищого навчального закладу здійснює добір і призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військового навчального підрозділу та контроль за організацією підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.

10. Під час навчальних зборів (стажування), передбачених програмами підготовки офіцерів запасу, на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов'язки, встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты