Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проведення навчальних зборів (стажування) студентів
4.1. Навчальний збір (стажування) студентів, які проходять військову підготовку, проводиться, як правило, у військових частинах (на кораблях). Навчальний збір (стажування) може бути організований у ВВНЗ за наявності в ньому відповідної польової бази для проведення практичного навчання.

4.2. Проведення навчального збору (стажування) студентів є завершальним етапом військової підготовки студентів.

4.3. На навчальному зборі (стажуванні) удосконалюються командирські та методичні навички студентів, що отримані ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ), виконуються вправи зі стрільб, водіння військової техніки та вирішуються інші навчально-бойові завдання.

4.4. Призов і направлення студентів, які проходять військову підготовку, на навчальний збір (стажування) здійснюються військовими комісаріатами за списками, підготовленими військовими навчальними підрозділами (ВВНЗ).

Студенти, які подали перед відправкою на навчальний збір (стажування) скарги на стан здоров'я (не пізніше як за місяць до початку зборів), направляються у військові комісаріати за місцем розташування військових навчальних підрозділів (ВВНЗ) для обстеження військово-лікарською комісією. Особи, які визнані комісією за станом здоров'я непридатними для проходження навчального збору (стажування), від збору (стажування) звільняються, випускні екзамени не складають і до офіцерського складу не атестуються.

4.8. Студенти, які прибули для проходження навчального збору (стажування), розподіляються начальником навчальної частини збору (стажування) на навчальні відділення (обслуги, екіпажі), з яких створюються навчальні взводи чисельністю до 25 осіб і навчальні роти (батареї) у складі 3-4 взводів.

Створені підрозділи складають навчальний збір (стажування).

4.9. На період проходження навчального збору (стажування) на студентів поширюються всі права та обов'язки військовозобов'язаних згідно з чинним законодавством.

Студенти під час збору (стажування) іменуються курсантами, а ті з них, які пройшли раніше строкову військову службу в Збройних Силах України і мають військові звання, - за їх військовими званнями.

4.12. Студенти під час збору (стажування) залучаються до несення служби добового наряду. За практичне несення внутрішньої служби студентам виставляються оцінки в журнали обліку занять. Залучати студентів під час проходження ними навчального збору (стажування) у військах на господарчі та інші роботи, які не пов'язані із навчальним процесом, забороняється.

4.13. Студенти, які систематично або грубо порушують військову дисципліну та громадський порядок під час проходження навчального збору (стажування), наказом начальника навчального збору (стажування) усуваються від проходження збору (стажування) і направляються до навчального закладу. У цьому разі студентам проходження навчального збору (стажування) не зараховується, до складання випускних екзаменів з військової підготовки вони не допускаються і до офіцерського складу не атестуються.

4.14. Тривалість проведення навчального збору (стажування) становить 30 діб, з яких:

24 доби - на бойову, гуманітарну підготовку та на здавання випускного екзамену (якщо його проведення у військах передбачено програмою військової підготовки);

1 доба - на влаштування й організацію внутрішньої служби після прибуття до військової частини (ВВНЗ);

1 доба - на обслуговування і здавання озброєння, військової техніки та майна після завершення збору (стажування);

4 доби - вихідні дні.

4.15. Тривалість навчального тижня на навчальному зборі (стажуванні) становить 6 діб, навчального дня - 6 годин занять і 2 години самостійної підготовки, в передвихідні (передсвяткові) дні - 6 годин занять без проведення самостійної підготовки. Крім того, передбачається час на проведення роботи з гуманітарних питань, спортивно-масової роботи і час на обслуговування військової техніки та озброєння.

4.19. Під час збору (стажування) проводиться необхідна робота з підготовки студентів до складання Військової присяги.

4.19.1. Військову присягу студенти складають після проходження всієї програми навчального збору (стажування) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

4.19.2. Про складання Військової присяги в приписному свідоцтві та особовій картці студента робиться відмітка "Військову присягу склав (день, місяць, рік)". Копії списків студентів, які склали Військову присягу, надсилаються до військового навчального підрозділу (ВВНЗ).

4.20. Науково-педагогічним працівникам військового навчального підрозділу (ВВНЗ) на період проведення навчального збору (стажування) надаються дисциплінарні права за військовим званням, передбаченим їх посадою, стосовно підлеглих їм військовослужбовців та студентів, які прибули на навчальний збір (стажування).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты