Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка).

2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання (далі - вищі навчальні заклади), які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Військову підготовку можуть проходити студенти за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою поводиться підготовка офіцерів запасу.

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

3. Військова підготовка проводиться у військових навчальних підрозділах (у військових інститутах, на факультетах (кафедрах) військової підготовки, кафедрах медицини катастроф та військової медицини) вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні підрозділи) та у вищих військових навчальних закладах.

Студенти вищих навчальних закладів, що не мають військових навчальних підрозділів, можуть проходити військову підготовку у вищих навчальних закладах, що мають такі підрозділи, та у вищих військових навчальних закладах.

4. Військова підготовка проводиться у межах ліцензованого обсягу надання відповідної освітньої послуги:

за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил та інших військових формувань;

для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних з військовою підготовкою, для забезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Розподіл військово-облікових спеціальностей та визначення обсягів підготовки за ними для кожного військового навчального підрозділу та вищого військового навчального закладу здійснюється Міноборони за поданням Генерального штабу Збройних Сил за погодженням з МОНмолодьспортом, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з МОЗ з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації.

5. Для проведення військової підготовки у військовому навчальному підрозділі між Міноборони та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування. У разі коли вищий навчальний заклад, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, підпорядкований центральному органу виконавчої влади, який здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою відповідний договір укладається між таким центральним органом виконавчої влади та зазначеним вищим навчальним закладом.

Для проведення військової підготовки студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі, що не має військового навчального підрозділу, укладається договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між зазначеним вищим навчальним закладом та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, чи вищим військовим навчальним закладом.

Порядок проведення військової підготовки

6. Військова підготовка включається до варіативної частини освітньо-професійних програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, студенти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсу військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або у вищому військовому навчальному закладі та навчального збору.

7. Для проведення військової підготовки в освітньо-професійних програмах підготовки та навчальних планах вищого навчального закладу, студенти якого проходять таку підготовку, передбачається не менш як 675 годин (у тому числі 450 годин обов'язкових аудиторних занять під керівництвом викладача). Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення "військового дня") протягом двох - трьох років навчання, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби - протягом чотирьох - п'яти років.

У разі коли вищий навчальний заклад, студенти якого проходять військову підготовку, та військовий навчальний підрозділ (вищий військовий навчальний заклад) розташовані в різних населених пунктах, планування такої підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі може здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) протягом двох - трьох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

8. Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. Крім того, кваліфікаційна характеристика визначає напрями підготовки студентів з яких вони можуть залучатися до військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Реалізація вимог кваліфікаційної характеристики офіцера запасу здійснюється за програмою військової підготовки офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності.

9. Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Порядок проведення медичного огляду визначається Міноборони разом з МОЗ, а конкурсного відбору - Міноборони разом з МОН України.

10. Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється наказом ректора вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівника вищого військового навчального закладу.

11. Між студентом, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу протягом одного місяця з дня зарахування укладається контракт про військову підготовку студента. Предметом такого контракту є освітня діяльність зазначених закладів щодо проведення військової підготовки студента за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку студента визначаються права та обов'язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки студента.

Студенти, які зараховані для проходження військової підготовки, розподіляються керівником військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу за лекційними потоками і навчальними групами (взводами).

12. Студенти, які проходять військову підготовку, відраховуються з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу наказом ректора вищого навчального закладу, до складу якого входить зазначений військовий навчальний підрозділ, або керівника вищого військового навчального закладу за таких умов:

1) невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты