Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 1. для проведення практичного заняття
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

для проведення практичного заняття

з навчальної дисципліни:

"Основи обробки та передачі інформації"

 

ТЕМА 1. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИГНАЛІВ

Заняття 1 Розрахунок спектрів детермінованих сигналів

 

 

засіданні ПМК -2 кафедри

 

 

2012 р.


 

I. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Розрахунок спектрів періодичних детермінованих сигналів.

2. Розрахунок спектрів неперіодичних детермінованих сигналів

на

 

II. ЛІТЕРАТУРА, НАВЧАЛЬНО-НАГЛЯДНІ ПОСІБНИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 

1. Гоноровський И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Изд. 3-е, пере раб. и доп. – М.:, Сов. радио, 1977.

2. Сіденко В.П. Основи теорії передачі інформації. Частина I. Основи теорії інформації і кодування: Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2002. – 316 с.

3. Шрюфер Е. Обробка сигналів: Підручник /за ред. В.П.Бабака – К: Либідь, 1992. - 296с.

4. Петрівний О.І., Леонтьєв О.Є. Теорія інформації: Навчальний посібник. - Житомир, ЖВІРЕ, 2002. (уч. 1689).

5. Основы теории информации и кодирования / И.В. Кузьмин, В.А. Кедрус. –
2-е изд., перер. и доп. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1986. – 238 с.

6. Мультимедійний проектор.


Навчальна мета 1. Закріпити та поглибити знання студентів зтеорії спектрального аналізу детермінованих сигналів.

2. Набути практичні навички розрахунку спектрів різних видів детермінованих сигналів.

 

Час 2 години.

 

Місце згідно з розкладом занять.

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

1. Навчальна література: Гоноровський И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Изд. 3-е, пере раб. и доп. – М.:, Сов. радио, 1977.

2. Основы теории информации и кодирования / И.В. Кузьмин, В.А. Кедрус. –
2-е изд., перер. и доп. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1986. – 238 с.

 

 

Наочне приладдя: слайди за темою заняття.

 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор.

 

Навчальні питання та розрахунок часу

 

№ п/п Навчальні питання Час, хв.
1. 2. 3.     4. 5.   Вступна частина Перевірка підготовки студентів до заняття Навчальні питання 1. Розрахунок спектрів періодичних детермінованих сигналів. 2. Розрахунок спектрів неперіодичних детермінованих сигналів Письмове опитування (колоквіум). Заключна частина (підведення підсумків, відповіді на запитання, завдання на СП).      

 

 


ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

1. Перевірка наявності особового складу і готовності до заняття.

2. Оголошення теми, постановка навчальних цілей заняття.

3. Роз'яснення зв'язку теми з іншим навчальним матеріалом, практичною значимістю для підготовки інженера.

4. Оголошення плану заняття.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Письмове опитування (колоквіум)

 

Варіант 1.

1. Дати визначення сигналу, модуляції. Які сигнали називають детермінованими, а які випадковими?

2. Записати формули, що застосовуються при представленні в частотні області періодичного детермінованого сигналу в тригонометричні формі.

3. Намалювати АЧС одиночного прямокутного імпульсу, якщо його тривалість складає
10 мкс., а амплітуда 0,1 В.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты