Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відповідь
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

для проведення практичного заняття

з навчальної дисципліни:

Основи обробки та передачі інформації.

 

ТЕМА 2.Основи теорії оптимального розрізнення сигналів

Заняття № 2. Аналіз структурної схеми оптимального кореляційного приймача двох детермінованих сигналів та розрахунок його завадостійкості

 

 

засіданні ПМК -2 кафедри

 

Обговорена та затверджена
на засіданні кафедри
радіотехнічних систем
(повна назва кафедри)
“___” _____________ 2012 р.
Протокол № ___.

 

 

2012 р.


 

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Закріпити та поглибити знання студентів (курсантів) зтеорії оптимального розрізнення двох детермінованих сигналів.

2. Набути практичні навички розрахунку потенційної завадостійкості розрізнення для різних видів детермінованих сигналів.

НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ- згідно розкладу занять.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Навчальна література: Андрощук Р.А., Петраш С.В., Леонтьєв О.Є. Основи теорії передачі інформації. Частина ІI. Методи передачі інформації: Навчальний посібник – Житомир: ЖВІРЕ, 2006 р., с.19-41.

 

Наочне та навчальне приладдя:- слайди по темі заняття.

Технічні засоби навчання– Мультимедійний проектор.

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 

№ з/п Навчальні питання Час, хв.
1. ВСТУПНА ЧАСТИНА Прийняття доповіді чергового групи. Перевірка наявності студентів і їх готовності до заняття. Оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань заняття та порядку їх відпрацювання.
2.   2.1 2.2       ОСНОВНА ЧАСТИНА  
Навчальні питання 1. Аналіз структурної схеми кореляційного приймача. 2. Розрахунок завадостійкості оптимального прийому двох детермінованих сигналів.    
Письмове опитування (колоквіум).  
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА Підведення підсумків, відповіді на запитання, завдання на самостійну підготовку
   

ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

1. Перевірка наявності особового складу і готовності до заняття.

2. Оголошення теми, постановка навчальних цілей заняття.

3. Роз'яснення зв'язку теми з іншим навчальним матеріалом, практичною значимістю для підготовки військового інженера.

4. Оголошення плану заняття.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Питання № 1

Дати визначення оптимального приймального пристрою. Який приймальний пристрій є оптимальним по критерію ідеального спостерігача?

Відповідь

Оптимальним є прийомний пристрій, що забезпечує при заданому критерії оптимальності максимальний ступінь відповідності прийнятих повідомлень переданим, тобто найвищу завадостійкість. Цю гранично досяжну в заданих умовах прийому завадостійкість називають потенційною завадостійкістю.

Ступінь наближення завадостійкості реальних систем до потенційної вказує на можливі резерви вдосконалювання реальних систем передачі інформації. Порівняльна оцінка потенційної завадостійкості при різних видах сигналів дозволяє обґрунтувати вибір сигналів, що забезпечують найвищу в заданих умовах завадостійкість.

Приймальний пристрій, який забезпечує найменшу безумовну ймовірність сумарної помилки прийому

,  

тобто найбільшу апостеріорну ймовірність правильного прийому є оптимальним по критерію ідеального спостерігача.

 

Питання № 2

В чому полягає алгоритм оптимального розрізнення двох детермінованих сигналів з однаковими ймовірностями передачі та однаковою енергією на фоні нормального білого шуму?

Відповідь

Алгоритм оптимальної обробки при розрізненні двох детермінованих сигналів з однаковими ймовірностями передачі та однаковою енергією на фоні флуктуаційної перешкоди з нормальним законом розподілу та постійною спектральною щільністю потужності N0 (нормальний білий шум) полягає в обчисленні кореляційних інтегралів та порівнянні їх значень

 

Видається рішення про передачу того сигналу si(t), для якого величина інтеграла більше.

 

Питання № 3

Намалювати структурну схему кореляційного приймача оптимального розрізнення двох детермінованих сигналів, пояснити фізичну суть кореляційної обробки сигналів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты