Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приблизний обсяг знань учнів 3-го класу в області муз, грамоти
Якщо у 1-2 класах вимоги з музичної грамоти стосувалися в основному простих вмінь та навичок вміти розрізняти високі та низькі, довгі та короткі звуки, відтворювати ритм нескладних пісень тощо, то у 3 класі учні знайомляться з досить великим обсягом музично-теоретичного матеріалу, який як і раніше подасться на музичних прикладах і тісно переплітається з засвоєнням практичних навичок.

Діти вивчають музичні форми: одно-, двох-, три-частинні форми, рондо, варіації. Здобувають теоретичні знання про паузу (її графічне відтворення), вся система тривалостей нот, метр, ритм, лад, поняття тоніки, стійких-нестійкнх звуків. Розрізняють звучання мажору та мінору. Поняття тону-півтону дається дітям складно. Знайомляться зі знаками альтерації. Співставляють однакові пісні в мажорі-мінорі. Мають гарні навички рухів під музику. Продовжують гру на сопілці у межах однієї октави, вивчають

різні штрихи, мають грати прості пісні.

 

22 Вальдорфська педагогіка (методика Штайнера Австрієць Рудольф Штайнер - основоположник антропософії, релігійно-містичного вчення. Коли власник сигаретного фабрики Вальдорф-Асторія попросив його допомогти відкрити школу для дітей працівників свого підприємства, Штайнер вирішив застосувати на практиці Антропософська педагогіку, яку в теорії він висвітлив у книзі «Освіта дитини». Школа мала великий успіх і дала початок однойменної педагогічній системі - Вальдорфської. Філософія Вальдорфської педагогіки Антропософії вважають, що дитина розвивається циклічно і для освоєння того чи іншого знання існує певний час. Не можна намагатися цей час випередити, це тільки зашкодить дитині. До систем раннього розвитку педагоги Штайнер-школи ставляться вкрай негативно. Вони не кваплять дитинство, вважають, що дитина їм повинен насолодитися повною мірою, тоді він розкриється як гармонійна особистість. У вальдорфській освітній системі дитячий садок не розглядається, як підготовка до школи, а школа - до ВУЗу. Тут з'єднують в навчанні естетичне виховання, прикладні ремесла і вивчення навколишнього світу.Кредо Всьому свій час. Система-антогоніст методик раннього розвитку.Принципи Вальдорфської педагогічної системиВальдорфские педагоги вважають, що дитина повинна пізнавати світ природним шляхом, без внутрішнього опору, через плотський досвід.Головні принципи:- Широкий, комплексний підхід до вивчення середовища, - Максимальна близькість до природи (город, ферма) і віддаленість від плодів цивілізації (заборона ТБ, комп'ютера), - Велика увага до естетичних та трудовим дисциплін (ліплення, малювання, музика, ткацтво, в'язання) та другорядна роль традиційних предметів (читання, математика з другого класу), - Повага до особистості дитини, до її індивідуальності, наслідування, як принцип навчання. Вихователь-мама займається домашніми справами або творчістю, а діти пробують повторювати її дії, - Відсутність примусу, оцінок, еталонів правильності, - Природний інтер'єр: не визнаються штучні матеріали. Іграшки та меблі - все натуральне.МетодикаУ перебігу дня дітям подаються три блоки інформації: трудовий, творчий (шиття, вирізання з дерева і т.д.), душевний (музика, ритміка) і духовний, що розвиває мислення.Групи в садках різновікові. Маленькі вчаться побутовим навичкам у старших, старші розвивають відповідальність, доглядаючи за молодшими.Дуже важлива роль у педагога: не керівна, а координуюча. Діти повинні організовувати дозвілля самі, їм тільки показують в якому напрямку рухатися.У групах часто розповідають казки, багато співають, вчать напам'ять, показують лялькові вистави.Іграшки повинні розвивати фантазію, тому використовуються тільки саморобні.Свята - обов'язкова частина процесу навчання. Дуже пишно святкують дні народження, багато свят, пов'язаних з природою (свято врожаю), містичних (свято ліхтариків) По закінченню чергового навчального періоду - обов'язковий концерт.РезультатОсобистість, з добре розвиненою уявою, широким поглядом на життєві явища і поняття. Дитина, яка любить навколишню природу, умілий, вільний у творчій самореалізації, дисциплінований і відповідальний.Недоліки системиОснова педагогіки - антропософія. Її містичні постулати будуть чинити певний вплив на дитину. Батькам треба уважно ознайомитися з основними тезами вчення.У дитячому садку повністю відсутні заняття з читання, рахунку, що треба врахувати, якщо дитина після вальдорфського садка піде у звичайну школу.Не вітаються заняття в інших гуртках та секціях.Велика залежність успіху навчання від особистісних якостей вихователя і його педагогічного таланту.Складно відповідати стандартам Штайнер-педагогіки будинку і в звичному соціумі

 

23 Навчальні програми з предмету «Музичне мистецтво»

Відповідність навчальних програм з предмету «Музичне мистецтво» положенням Державного стандарту освітньої галузі «Мистецтво – естетична культура», Концепції загальної середньої освіти (12-ти річна школа) – основна вимога до розробки їх змісту.

Реалізація в програмах ідей концепції масового музичного виховання Д.Б.Кабалевського (цільова зорієнтованість уроків музики на формування музичної культури школярів як частини їх духовної культури, опора на «три кити», тематичний принцип структурування матеріалу, принцип зв’язку уроків музики із життям, розуміння музичного сприймання як основи музичного виховання).

Характеристика програми «Музика», укладеної Д.Б.Кабалевським. Втілення в логіці розгортання її тематизму методу сходження від абстрактного до конкретного.

Програма «Музика», розроблена О.Ростовським, Л. Хлєбніковою, Р.Марченко (1 -4, 5 – 8 кл.; 1999 р.).

Реалізація в програмі концепції музичного виховання школярів на основі української національної культури, фольклору. Творче переосмислення авторами ідей В.Верховинця, Є.Далькроза, К.Орфа, З.Кодая. Дублювання тематизму програми Д.Кабалевського.

Програма «Музика», розроблена О.Ростовським, Л. Хлєбніковою, Р.Марченко для початкової школи (2006р.).

Незначні модифікації тематизму нової програми у порівнянні з попереднім варіантом (введення тем року тощо). Втілення ідеї загальної музичної освіти на основі української національної культури. Базування програми на принципах: орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва, зв’язку музики із життям, опори на три типи музики (пісня, танець, марш), взаємодії мистецтв, єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного, характеристика змісту і структури програми.

Програма «Музичне мистецтво», укладена Б.Фільц, Л.Масол та ін.(5 - 8 кл.).

Спроба авторів втілити орієнтацію на духовно-світоглядне виховання школярів у тематизмі, навчальному змісті програми (тема «Музика і духовний світ людини» 6 кл.). Установка на реалізацію принципу інтеграції мистецтв, жанрового підходу. Відсутність єдиної логіки структурування тематизму програми.

Програма «Музика», розроблена О.Лобовою (1 – 4 кл.). Характеристика мети (формування музичної культури молодших школярів з опорою на творчий розвиток дітей), завдань програми.

Інтегруюча функція в навчальному матеріалі ідей: «Музика – мистецтво звуків», «Пісня, танець, марш - три основні сфери (жанри) музики».

Засаднича роль принципу культуротворчості. Реалізація в програмі ідей В.Виготського, Л.Давидова, Д.Ельконіна, Б.Теплова, Д.Кабалевського, В.Верховинця.

Посилення мотиваційного, освітнього, розвивального компонентів в програмі. Тематичний принцип організації змісту. Характеристика тематизму.

Програма «Музичне мистецтво» (для 1-4, 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики), укладена О.Гумінською.

Реалізація в програмі культурно-антропологічного підходу. Втілення в логіці розгортання тематизму ідеї паралелізму етапів залуження дитини до світу музики і освоєння нею довколишнього світу, входження в життя.

Характеристика мети програми (формування діяльнісної особистості, яка приймає активну участь в навчально-пізнавальній діяльнісної і здатна реалізувати себе в житті), та її завдань.

Творче переосмислення авторкою ідей Д.Кабалевського, Л. Школяр, В.Усачової, О.Ростовського. Аналіз тематизму програми: організація навчального змісту за методом сходження від абстрактного до конкретного.

Основні змістові блоки програми.

 

 

24 Шляхи рішення проблеми співу (інтонування) в мутаційний період у дівчат та хлопчиківМутація - зміна голосу у дітей. Цей процес дуже індивідуальним, частіше настає у віці 13-14 років, але буває раніше.

В школі голос проходить декілька стадій розвитку. Молодша школа - дитячий голос, ріст іде плавно, зміни голосового

апарату поступові: Якщо правильно працювати, то до 10-12 років діти звучать особливо гарно - «розквіт голосу». У

хлопчиків - дзвінкість, сріблястість, у дівчат - індивідуальне темброве забарвлення.

Мутаційні зміни настають у всіх дітей, але у хлопчиків яскравіше. Під час мутації ріст гортані стає інтенсивним (у

хлопчиків на 2\3, у дівчат на 1\2), будова гортані ускладнюється ідо 12-13 років вона починає керувати всією роботою

голосових зв'язок. Коливання голосових зв'язок перестають бути тільки краповими, вони розповсюджуються на

голосову складку і голос стає сильним, компактним і повнішим.

Ознаки: сиплість, хрип, детонування. Тривалість: 1-3 ніс - 2-6 років

Початковий період - невеликі зміни голосових зв'язок. Треба зменшити навантаження на голос, зберігати гігієну

голосу. Рекомендований дозований спів у невеликому діапазоні, не форсувати голос.

Основний період — сиплість при співі, розмові. Зникає бажання співати, стануться зриви голосу, почервоніння гортані,

втрата здобутого діапазону. Рекомендований неголосний спів нескладного репертуару.

Постмутаційнпй період - триває 3-4 міс, формується голос дорослого, який остаточно формується до 20 років.

Діти, що до мутації систематично співали, легко переносять мутацію.

Рекомендації:

не форсувати звучання

не співати складний репертуар

співати і обмеженому зручному діапазоні

обмежити у часі вокальне навантаження Педагогу треба уважно слідкувати за кожною дитиною, мати індивідуальний підхід. Можна проводити диференційовані заняття у 3 групах (сильна, середня, слабка). Давати дітям можливість самовиражатися в ритмі, який, як правило, у них краще розвинений, ніж спів.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты