Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ 1. Розділ 1 присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, характеристиці основ організації управління ним
Читайте также:
  1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, ОПЕРАТИВНИХ І ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
  2. РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
  3. РОЗДІЛ 2
  4. Розділ 2. Методика проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій
  5. РОЗДІЛ 3
  6. Розділ 3. Группа вопросов №3.
  7. РОЗДІЛ 4. ДОБІР ЗМІСТУ КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
  8. РОЗДІЛ XIV
  9. РОЗДІЛ XVI

Розділ 1 присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, характеристиці основ організації управління ним. Він виконується переважно на основі реферування навчальної та наукової літератури, а також з урахуванням положень чинного законодавства

Розділ 1 може мати наступні назви:

ü «Теоретичні основи об’єкта дослідження»

ü «Сутність об’єкта дослідження та організація управління об’єктом дослідження»

ü «Загальна характеристика сутності та організації об’єкта дослідження»

В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

При необхідності студент може самостійно виділити окремі підпункти в межах розділу.

У розділі 1 потрібно вирішити наступні основні завдання:

ü визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл,

ü охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта,

ü розглянути класифікації,

ü розкрити основи організації управління об’єктом дослідження (принципи організації, інструменти впливу, державні органи та інші управлінські структури, їх основні функції щодо об’єкта дослідження)

Викладаючи текст, студент має проявити вміння систематизувати першоджерела, проводити порівняння, узагальнення, лаконічно та логічно викладати результати своїх досліджень, продемонструвати фінансову грамотність (володіння термінологією, правильне її розуміння).

До додатку мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють викладений в розділі 1 матеріал (НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до додатку матеріалів, які не розглядаються в тексті розділу):

1). Таблиця, яка містить словник ключових понять і термінів, які розкривають об’єкт дослідження, за такою формою:

Таблиця 1.1.

Ключові поняття і терміни

Терміни і поняття Визначення терміну / поняття Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)
     

 

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до словника понять і термінів, які не розкривають об’єкт дослідження. Це є свідченням нерозуміння студентом суті досліджуваної теми і підставою для зниження балів при оцінюванні курсової роботи.

2). Схематичне зображення функцій, які розкривають сутність об’єкта дослідження.3). Класифікації, які характеризують об’єкт дослідження (у вигляді таблиць чи рисунків). Наприклад:

Рис. 1.1. Назва

4). Основні дискусійні питання щодо характеристики сутності та функцій об’єкта дослідження, наприклад, у такій формі:

 

Рис. 1.2. Назва

5). Інші таблиці та рисунки

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты