Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУ 2012/2013 навчальному році
Читайте также:
  1. Служби безпеки дорожнього руху в департаментах (управліннях) освіти і науки, навчальному закладі.

 

Етапи виконання курсової роботи ГРАНИЧНІ ТЕРМІНИ
Для студентів денної форми навчання Для студентів заочної форми навчання
Представлення плану курсової роботи науковому керівнику до 15 лютого VІ семестр, під час сесії
Отримання затвердженого плану до 22 лютого (конкретну дату призначає науковий керівник) Через 10 робочих днів після отримання плану науковим керівником (на електронну пошту)
Консультації наукового керівника Відповідно до графіку консультацій наукового керівника протягом усього терміну написання курсової роботи (до затвердженої дати її здачі на кафедру фінансів)
Представлення завершеної курсової роботи на кафедру фінансів у роздрукованому і зшитому вигляді та науковому керівнику – в електронному вигляді   до 26 квітня на кафедру фінансів у роздрукованому і зшитому вигляді   VІІ семестр, у перший день установчої сесії
Проведення захисту курсової роботи VІ семестр призначається науковим керівником до початку літньої сесії VІІ семестр за розкладом навчальної частини під час сесії

 


ДОДАТОК Б

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1 Фінансові методи державного регулювання ринкової економіки.

2 Роль і місце фінансів в економічній системі.

3 Державний фінансовий аудит у системі державного регулювання економіки.

4 Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та шляхи її реформування.

5 Фінансовий аудит і його становлення в Україні.

6 Податкова політика України на сучасному етапі.

7 Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність.

8 Становлення та розвиток податкової системи України.

9 Податок на доходи фізичних осіб у системі фінансового регулювання.

10 Проблеми вдосконалення механізмів непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

11 Проблеми вдосконалення механізмів прямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

12 Податкові пільги та їх роль у системі фінансового регулювання.

13 Подвійне оподаткування та шляхи мінімізації податкових витрат.

14 Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами.

15 Податкове регулювання в системі податкового менеджменту.16 Податковий механізм стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

17 Роль прямих податків у формуванні бюджетних доходів.

18 Роль непрямих податків у формуванні Державного бюджету України.

19 Податкова система: тенденції розвитку і національні особливості в країнах з розвиненою ринковою економікою.

20 Вплив податково-бюджетної політики на макроекономічну рівновагу.

21 Бюджетна політика економічного зростання.

22 Бюджетна політика розвитку та концептуальні підходи до її забезпечення.

23 Бюджетне фінансування економічного зростання.

24 Оптимізація структури бюджетних видатків у контексті забезпечення економічного зростання.

25 Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.

26 Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової економіки.

27 Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функціонування.

28 Бюджетний процес і його організація в умовах удосконалення бюджетних процедур і технологій.

29 Удосконалення планування та прогнозування бюджетних видатків.

30 Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.31 Фінансовий аспект реформування охорони здоров’я в Україні.

32 Бюджетне планування у системі бюджетного менеджменту.

33 Бюджетний контроль у системі бюджетного менеджменту.

34 Державний фінансовий контроль у бюджетному процесі.

35 Бюджетні пріоритети в розвинених країнах.

36 Управління бюджетним дефіцитом у розвинених країнах.

37 Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні.

38 Внутрішні і зовнішні запозичення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

39 Державний борг: структура та механізм формування.

40 Державний борг в Україні: управління та обслуговування.

41 Боргова політика України в період трансформації фінансової системи.

42 Державні запозичення та фінансова безпека української держави.

43 Державний борг і його вплив на макрофінансову стабільність.

44 Бюджетне регулювання в системі міжбюджетних відносин.

45 Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення.

46 Проблеми вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів в Україні.

47 Фіскальні дисбаланси і методи фінансового вирівнювання.

48 Становлення та розвиток місцевих фінансів України.

49 Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку територій.

50 Видатки місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації.

51 Проблеми наповнюваності місцевих бюджетів в Україні.

52 Планування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання.

53 Місцеві податки і збори як складова системи оподаткування в Україні.

54 Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та шляхи її забезпечення.

55 Державне пенсійне забезпечення в Україні.

56 Пенсійні реформи в країнах Східної та Центральної Європи.57 Роль недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку.

58 Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення.

59 Державна підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: фінансовий аспект.

60 Фінансові ресурси суб’єктів господарювання: теоретичні проблеми їх сутнісного визначення та ефективного використання.

61 Фінансова проблематика розвитку реального сектору економіки.

62 Амортизаційна політика та її реформування в Україні.

63 Фінансова політика корпорації.

64 Фінансові аспекти корпоративного управління.

65 Бюджетування і перспективи його розвитку у контексті сучасних технологій фінансового планування.

66 Проблеми формування і використання доходів домогосподарств.

67 Споживче кредитування і його вплив на фінанси домогосподарств.

68 Інвестиційна поведінка домогосподарств на фінансовому ринку.

69 Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.

70 Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

71 Розвиток ринку цінних паперів в Україні.

72 Проблеми та перспективи розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні.

73 Боргові цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів.

74 Організація національного нагляду та регулювання фінансового ринку.

75 Фондова і валютна біржі: фінансові аспекти діяльності.

76 Діяльність корпорацій на фінансовому ринку.

77 Міжнародний ринок капіталів: закономірності та тенденції розвитку.

78 Інститути спільного інвестування: сучасний стан і потенціал розвитку в Україні.

79 Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку Україні.

80 Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

81 Медичне страхування та страхова медицина: необхідність запровадження та фінансові аспекти організації.

82 Майнове страхування та його розвиток в Україні.

83 Особливості та перспективи розвитку особистого страхування в Україні.

84 Фінансова інфраструктура в провідних країнах світу.

85 Бюджетна політика ЄС.

86 Уніфікація і гармонізація державних фінансів країн-членів ЄС.

87 Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

88 Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави.

89 Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення.

90 Податково-бюджетна політика країн-членів ЄС в умовах фінансової нестабільності.

91 Еволюція української фінансової думки середини ХІХ – початку ХХ століття.

92 Дослідження податків та перекладання податкового тягаря в роботах українських учених.

93 Розвиток теорії місцевих фінансів у роботах українських науковців.

 


ДОДАТОК В

ФОРМА ПЛАНУ

 

Студент (ПІБ повністю)  
Група:   Форма навчання:  

 

 

ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ З «ФІНАНСІВ»

 

На тему: ____________________________________________________________

(тема № ____ )

 

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. __________________________________________________________

РОЗДІЛ 2. __________________________________________________________

РОЗДІЛ 3. __________________________________________________________

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Дата: представлено науковому керівнику ________

Підпис студента___________________

 

План затверджено: ____________________

підпис наукового керівника

 


ДОДАТОК Г


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты