Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ 2. Розділ 2 присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та фінансової практики
Читайте также:
  1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, ОПЕРАТИВНИХ І ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
  2. РОЗДІЛ 1
  3. РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
  4. Розділ 2. Методика проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій
  5. РОЗДІЛ 3
  6. Розділ 3. Группа вопросов №3.
  7. РОЗДІЛ 4. ДОБІР ЗМІСТУ КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
  8. РОЗДІЛ XIV
  9. РОЗДІЛ XVI

Розділ 2 присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та фінансової практики. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

Розділ 2 може мати наступні назви:

ü «Дослідження сучасного стану об’єкта дослідження»

ü «Аналіз об’єкта дослідження».

В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

При необхідності студент може самостійно виділити окремі підпункти в межах розділу.

У розділі 2 потрібно вирішити наступні основні завдання:

ü провести аналіз показників складу і структури,

ü виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження,

ü встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів,

ü дати якісну оцінку виявлених тенденцій, явищ, процесів.

Тенденції розвитку мають бути проаналізовані за допомогою розрахованих студентом показників динаміки.

Якісна оцінка тенденцій, явищ, процесів передбачає обґрунтування того, чи є вони позитивними / негативними, як вони можуть позначатися на сталому розвитку суспільства тощо.

АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 4 ОСТАННІХ РОКІВ і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. Про низьку якість розділу 2 свідчать такі факти:

­ аналіз не виходить за рамки простого порівняння показників одного року з іншим (що говорить про нездатність виявити тенденцію розвитку чи обґрунтувати факт відсутності чіткого її напряму),

­ виклад матеріалу в стилі звіту (констатація фактів без встановлення причин та аргументованих якісних оцінок),

­ причини тих чи інших явищ або процесів є неконкретними, зводяться до «недосконалого законодавства» чи невідповідності «досвіду інших країн, світовому досвіду, міжнародним стандартам».

Для того, щоб розділ 2 був виконаний на високому рівні, доцільно на початку роботи над ним детально продумати, які саме показники характеризують об’єкт дослідження. До основних видів фінансових показників відносяться:

ü усі показники доходів і видатків (розмір заробітної плати, мінімальна заробітна плата, середня заробітна плата, прожитковий мінімум, розмір пенсії та інших трансфертів, обсяги заощаджень, прибуток, бюджетні доходи, податкові надходження, доходи Пенсійного фонду України, бюджетні видатки, бюджетні інвестиції, витрати на продукти харчування, затрати виробництва (собівартість), виплачені дивіденди тощо);ü сальдові показники (бюджетний дефіцит / профіцит, сальдо платіжного балансу, прибуток / збиток);

ü показники, які характеризують грошові потоки в національній економіці, на фінансовому і страховому ринках (грошова маса в обігу, обсяги страхових премій / страхових відшкодувань на страховому ринку, обсяги виданих кредитів тощо);

ü показники, які характеризують рух цінних паперів (обсяги емісії, обсяги торгів, кількість укладених угод, капіталізація та інші);

ü показники боргу та заборгованості (державний борг, національний борг, податковий борг, заборгованість з відшкодування ПДВ, заборгованість із виплати заробітної плати, дебіторська і кредиторська заборгованість і т.д.).

Ці показники можуть бути співставлені з ВВП (наприклад, частка державного боргу у ВВП) або з іншими показниками (наприклад, обсяг бюджетних видатків на душу населення).Для аналізу фінансових показників потрібно провести розрахунки і визначити:

ü показники структури (частка в загальному обсязі) (наприклад, питома вага податку на прибуток в загальній сумі податкових надходжень),

ü показники динаміки (темпи росту і приросту),

ü середні величини,

ü відсоток виконання планових показників тощо.

Статистичні дані мають бути опрацьовані й упорядковані таким чином, щоб у найкращий спосіб вирішити кожне з поставлених дослідницьких завдань. «Набір» неопрацьованих особисто студентом статистичних таблиць, які не вирішують конкретних завдань курсової роботи, виступаючи просто джерелом інформації, свідчить про відсутність / низьку якість аналізу.

Зміст розділу 2 має продемонструвати вміння студента опрацьовувати фактичні дані, систематизувати їх, узагальнювати, порівнювати, проводити їх аналіз, давати інтерпретацію, пояснення отриманих результатів, оцінки, а також здатність виділяти з окремих випадків типові ситуації, закономірності, окреслювати напрями розвитку («бачити ліс за деревами»).

До додатку мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють викладений в розділі 2 матеріал (НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до додатку матеріалів, які не розглядаються в тексті розділу):

1). Таблиця, де подається перелік показників, які характеризують об’єкт дослідження. При цьому, якщо це потрібно, вказується формула розрахунку.

 

Таблиця 2.1.

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник Формула розрахунку Показник Формула розрахунку
       

 НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до таблиці тих показників, які не характеризують об’єкт дослідження.

2). Укладені студентом статистичні таблиці і рисунки (графіки, діаграми), які розкривають результати проведеного аналізу. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення тих таблиць і рисунків, які виступили першоджерелом (наприклад, Звіт про виконання Державного бюджету, баланс підприємства тощо).

3). Результати проведеного аналізу.

Таблиця 2.2.

Результати аналізу

Питання, які підлягали аналізу Виявлені явища, факти, процеси, тенденції
   

 

4). Якісна оцінка результатів аналізу

Таблиця 2.3.

Якісна оцінка результатів аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції Інтерпретація (якісна оцінка, причини виникнення, вплив, наслідки)
   

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты