Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКритерії оцінювання рукопису курсової роботи
Читайте также:
  1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  3. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
  4. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  6. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
  7. Дайте оцінку технологій соціальної роботи в пенітенціарній системі.
  8. Дайте оцінку технологій соціальної роботи з безпритульними.
  9. Дайте оцінку технологій соціальної роботи з безробітними.
  10. Дайте характеристику соціального патронажу як технології соціальної роботи.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою шляхом сумування балів. У рецензії викладач відповідно до рівня виконаного дослідження відмічає бали, а потім рахує їх суму.

Викладач не приймає курсову роботу на перевірку в таких випадках:

ü курсова робота здана на перевірку науковому керівнику в день захисту,

ü відсутнє затверджене науковим керівником індивідуальне завдання до курсової роботи,

ü в даній групі одну тему виконують два і більше студентів,

ü обсяги роботи значно відрізняються від встановлених для курсових робіт,

ü робота надрукована з невідповідним шрифтом та інтервалом,

ü відсутні додатки до розділів,

ü курсова робота не зареєстрована на кафедрі фінансів (лише для студентів заочної форми),

ü робота не зшита (лише для студентів заочної форми),

ü кожен лист роботи в окремому файлі (лише для студентів заочної форми),

 

Якісні критерії оцінювання курсової роботи:

Вступ При перевірці викладач звертає увагу на: - обґрунтування актуальності теми та її значимості, - визначення об’єкта та предмета дослідження, - визначення мети та завдань курсової роботи, - наявність загальної характеристики структури курсової роботи.
Розділ 1. Теоретична частина, її повнота, фінансова грамотність При перевірці викладач звертає увагу на: - всебічність і повноту викладення теоретичного матеріалу, - глибину викладу, - розгляд дискусійних питань, - якість додатків, - відповідність тексту розділу і змісту додатків - ДИВ. блоки «ЛОГІКА», «НАУКОВИЙ СТИЛЬ»
Розділ 2. Сучасний стан об’єкта дослідження, якість аналізу При перевірці викладач звертає увагу на: - використання сучасних даних, недопустимо проводити дослідження на основі «застарілих даних», - наявність аналізу фактичних даних, динаміки, структури, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, - наведені дані мають бути пов’язані зі змістом тексту, - якість додатків, - відповідність тексту розділу і змісту додатків, - ДИВ. блоки «ЛОГІКА», «НАУКОВИЙ СТИЛЬ»
Розділ 3 Проблематика, шляхи вирішення При перевірці викладач звертає увагу на: - чіткість постановки проблем, їх актуальність, - аналіз причин проблеми, - визначення шляхів вирішення проблем та вдосконалення фінансової практики, - конкретність та аргументованість пропозицій, - наявність обґрунтованої власної точки зору автора, - якість додатків, - відповідність тексту розділу і змісту додатків, - ДИВ. блоки «ЛОГІКА», «НАУКОВИЙ СТИЛЬ»
Логіка, послідовність викладу При перевірці розділів викладач звертає увагу на: - логічну впорядкованість тексту, перехід від більш важливого до менш важливого, - зв’язок між окремими частинами матеріалу, відсутність повторів, - наявність безпосереднього зв’язку та єдиних підходів до теоретичної частини – дослідження практики – аналізу проблем, - недопустимою є компіляція матеріалів.
Науковий стиль, критичний погляд При перевірці розділів викладач звертає увагу на: - науковий стиль, відсутність «газетного», емоційного викладення матеріалу, - ступінь систематизації, узагальнення інформації, - у тексті має бути критичний погляд автора на ті чи інші питання; сам лише описовий характер викладення тексту свідчить про низький рівень дослідження.
Висновки При перевірці викладач звертає увагу на: - безпосередній зв’язок висновків з результатами дослідження, - підбиття підсумків з усіх висвітлених розділів відповідно до плану роботи
Література При перевірці викладач звертає увагу на: - наявність чинних законодавчих актів відповідно до теми роботи, - достатність інформаційної бази: підручників, монографій, широкого кола періодичних публікацій, - недопустимо, якщо курсова робота базується на застарілих періодичних публікаціях, - правильність оформлення.
Оформлення роботи При перевірці викладач звертає увагу на: - значні відхилення від встановлених обсягів текстової частини роботи (більше 5 стор.), - відповідність шрифту та міжрядкового інтервалу встановленим вимогам, - нумерацію сторінок, - структуризацію викладу матеріалу, наявність заголовків розділів, - правильність оформлення цифрового та графічного матеріалу, - наявність посилань на джерела використаної інформації.

 
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты