Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература. 1. Антощук Є.В. Учімося запамятовувати і пригадувати
Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Література
  3. Література
  4. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  5. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  6. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  7. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Антощук Є.В. Учімося запамятовувати і пригадувати. Швидка педагогічна допомога від української школи ейднтики «Мнемозіна». – К.: Вирій, 2007. – 156 с.

2. Бернацька О.Б. У пошуках власного Я: тренінг для підлітків / О.Б.Бернацька. – К.: Редакція загальнопед. газет, 2012. – 128с .

3. Дитина в кризовому соціумі: як ї розуміти і виховувати / упоряд. Л.Шелестова.–– – К.: Редакція загальнопед. газет, 2004. –128 с

4. Дятленко Н. Самоповага дітей. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с.

5. Заняття психолога з пыдлыткаи / Упоряд. Г.Гончаренко.– К.: Вид. дым «Шкыльний свыт»: Вид. Л.Галыцина, 2006. – 120 с.

6. Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: Учеб.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 288с.

7. Профорієнтаційна робота психолога/ Упоряд. Г.Гончаренко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с. Турищева Л.В., Гончаренко О.В. Вивчення особистості школяра і педагога. Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 144с.

8. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. – СПб.: Питер, 2006.– 160 с.

9. Уроки майстерності для шкільного психолога / автор упоряд. Л.В.Турищева. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.

10. Чернышев А.С., Гребеньков Н.Н., Сарычев С.В., Корнев А.В., Дымов Е.И. Технологии изучения психологии. Учебное пособие для вузов. – М.: Педагогическое общество, 2003. – 256 с.

 

 

IV. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

ТЕМА Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські заняття Лабораторні заняття Самостійну роботу Індивідуальну роботу
Змістовий модуль І. Актуальні проблеми становлення методики викладання психології як навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет та завдання методики викладання психології як навчальної дисципліни -
Тема 2. З історії становлення методики викладання психології як навчальної дисципліни -  
Змістовий модуль ІІ. Роль сучасної психологічної науки в освітньому просторі середньої школі
Тема 3. Актуальні тенденції розвитку сучасної психологічної науки   -  
Тема 4. Сучасна освіти з погляду психології: проблеми і перспективи -  
Змістовий модуль III Теорія і методика викладання психології у середній школі: сучасні досягнення
Тема 5. Психологія як навчальна дисципліна: організаційно-методичні аспекти.    
Тема 6. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.    
Тема 7. Управління самостійною роботою учнів. -    
Тема 8. Авторські методики киладання психології у школі.      
Тема 9. Психологія як засіб самопізнання і саморозвитку.    
Всього
             

V. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Актуальні проблеми становлення методики викладання психології як навчальної дисципліни

Семінарське заняття № 1


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты