Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаVІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  3. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
  4. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  6. Виконання завдання;
  7. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  8. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
  9. Дайте оцінку технологій соціальної роботи в пенітенціарній системі.

Ø Анотування і конспектування першоджерел, що є необхідними для підготовки до того чи іншого змістового модуля.

Ø Самостійне опрацювання навчального матеріалу (питання для самостійного опрацювання подані до кожної теми окремо)..

Ø Розробка та проведення занять з окремих психологічних дисциплін.

Ø Розробка і проведення навчально-педагогічних ігор.

Ø Розробка уроків з психології у школі.

 

VІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання.

Виконання ІНДЗ передбачає самостійну навчально-дослідну роботу студентів, спрямовану на систематизацію теоретичних знань та розвиток практичних компетенцій, пов’язаних з предметом навчального курсу. Тематика ІНДЗ розробляється викладачем або пропонується студентом. В останньому випадку тема ІНДЗ обов’язкового узгоджується з викладачем. Запропонована тематика індивідуальної навчально-дослідної роботи передбачає виконання завдань різних рівнів складності: описового (наукові реферати), аналітичного (порівняльний аналіз, структурно-логічні схеми) та творчо-дослідницького характеру.

Вимоги до оформлення та порядок захисту ІНДЗ.

Обов’язковими вимогами до ІНДЗ є наявність плану, що відображає структуру роботи, а також перелік літератури, який включає на менше 5 джерел з окресленої проблеми. Обов’язковими елементами плану є вступ, основна частина роботи і висновки.

Захист ІНДЗ відбувається публічно, що передбачає виступ автора навчального проекту і дискусійне обговорення актуальних питань, порушених у ньому.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання повинно бути виконане вчасно у термін, визначений викладачем, і оформлене відповідним чином. Вимоги до оформлення: обсяг роботи – 8-10 друкованих аркушів формату А4; текст набраний у WORD; розмір шрифта – 14; гарнітура – Times New Roman; інтервал 1,5; поля сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см). Титульна сторінка повинна містити назву міністерства, навчального закладу, факультету, кафедри, назву навчального проекту із зазначенням дисципліни, відомості про виконавця і викладача, який перевіряє роботу, назву міста і рік виконання.

 

Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завданьІ рівень складності

Максимальна оцінка – 15 балів

Розробіть та презентуйте один урок з психології для учнів 11 класу на одну з тем: «Увага», «Відчуття», «Сприймання», «Пам'ять», «Мислення», «Уява».

ІІ рівень складності


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты