Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Психолого-педагогічні основи розробки педагогічних технологій виховання. їх зміст і процеси творення.
Слово "технологія" (Т), має грецьке походження і визначається в тлумачному словнику як сукупність прийомів для певної справи останнім часом все частіше зустрічається в різних сферах (інформаційні технології, технології біол-них с-м) . Вираз академіка Капіци, що освіта - це індустрія, спрямована у майбутнє, якось пояснює можливість користуватися терміном "пед-на Т" (хоча ще Макаренко пропонував користуватися поняттям "Т в-ня").

Пед-ну Т-ію визначають по-різному, але по своїй суті - це продумана в усіх деталях модель сумісної пед-ної д-ті щодо проектування, орг-ціі та проведення навч-го процесу; це опис (алгоритм) навч-го процесу, сукупність цілей, змісту, методів та засобів для досягнення спланованих результатів н-ня. Дане поняття розглядають на трьох рівнях: 1) Загальнопед-ний рівень: загальнодидактична чи виховна Т хар-зує цілісний освітній процес в даному регіоні, в школі, коледжі чи вузі. Тут поняття ПТ є синонімом пед-ноі с-ми і включає сукупність цілей, змісту, засобів та методів н-ня, поетапність д-ті педагогів і вихованців. 2) Методичний рівень: тут поняття ПТ співпадає зі значенням "методика" і є сукупністю методів та засобів для реалізації н-ня чи в-ня в межа-х одного предмету, класу чи вчителя (методика викладання історії, методика комп'ютерного н-ня, методика вчителя-новатора: Шаталова, Лисенкової, Ільїна та ін.), 3) Локальний (модульний) рівень: тут ПТ являє собою Т-ію окремих частин навч.-виховного процесу (напр., Т форм-ня понять на уроці, в-ня окремих рис хар-ру, Т самостійної роботи на уроці, тип уроку засвоєння нових знань, сценарій шкільного свята і т.д.).

Але будь-яка сучасна ПТ є синтезом досягнень пед-ної науки і практики, поєднання досягнень пед-го минулого, вітчизняної та зарубіжної, її джерелом є соц-ні перетворення і нове пед-не мислення, що обслуговує особистісно зорієнтоване н-ня (коли в центрі уваги є учень як особ-ть і мета школи -стимулювати його розвиток); науки: суспільні, пед-ні і псих-ні; передовий пед-ний досвід; народна педагогіка (етнопедагогіка). Побудова ПТ базується на уявленнях про найважливіший, провідний фактор психічного розвитку людини. Тому і виділяють: - біогенні Т-гії (розвиток психіки визначається генетичним кодом, що реалізується у зовнішньому середовищі), - соціогенні (людина як чиста дошка, на якій записується і соц-ний досвід і результати н-ня), - психогенні (результати розвитку визначаються самою людиною, її досвідом, роботою на самовдосконаленням), - ідеалістичні

(особ-ть та її якості мають нематеріальне походження).

Серед основних ПТ можна назвати Т-гію розвиваючого н-ня (Ельконін-Давидов), Т індивідуалізації н-ня (Шадріков), Т особистісно-зорієнтованого н-ня (Якиманська), Т життєтворчості, Т саморозвитку (Монтессорі), а також комп'ютерні (або ще їхназивають нові інформаційні) Т-гії - це процеси підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп'ютера.

Проблемне н-ня є пошукова навчо-пізнавальна д-ть вчителя і учнів, в результаті якої знаходяться нові способи пізнавальних дій, робляться наукові висновки, вирішуються проблеми (тобто знання про незнання). Проблемна ситуація виникає тоді, коли учень не може виконати завдання уже відомими йому способами. Поетапність вирішення проблеми: а)аналі з умов проблеми на основі здобутих знань, б)виявлення невідомого і висунення гіпотези (припущення щодо вирішення, проблеми), в)перевірка гіпотези, доведення ії. В результаті проблемного н-ня форм-ся така інтегративна якість особ-ті як пізнавальна самостійність, коли людина здатна самостійно добувати знання та освоювати нові способи пізнавальної д-ті.

Метод проектів розвивають послідовники Дьюї (суть: дитина визначає сама що їй вивчати. Пріоритети надають тим видам д-ті, які є ефективними для набуття знань).

Модульно-розвивальне н-ня (Фурман) — матеріал подається певними блоками, частинами (модулями) за розробленими конкретними програмами і рейтинговими с-мою оцінювання, Такий модуль є самостійною одиницею навч-го матеріалу. Учень може повторно його вивчати для одержання більшої кількості балів.

Internet - це світова комп'ютерна мережа, що забезпечує пошук, зберігання та передачу будь-якої інформації у електронному варіанті (тексти, малюнки, фото, відео і т д ). Альтернативні школи -це школи де увага зосереджена на особ-ті дитини, а не на озброєння її знаннями. Причини їх виникнення: існування дітей, що потребують особливих умов для розвитку, зниження рівня загальноосвітньої підготовки у офіційних школах, необхідність експериментальної розробки пед. Інновацій.

Новітні особистісно-зорієнтовані виховні технології (ОЗВТ) базуються на принципах Беха (гуманістичної технології): розуміння, визнання, сприйняття.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 82; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты