Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальне поняття методів навчання. Аналіз підходів до класифікації методів навчання.
Метод навчання - це спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя та учня, спрямована на вирішення дидактичних завдань. Класифікація методів навчання - це впорядкована за певною ознакою система методів навчання. Як багатомірне утворення, метод має багато аспектів, взявши кожен з яких за основу, можна групувати методи в систему. У зв'язку з цим існує багато класифікацій методів, в яких останні об'єднується на основі однієї або кількох загальних ознак. Класифікація методів навчання - це впорядкована за певною ознакою їх система.

1. Традиційна класифікація методів навчання: практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відео. 2. За типом (характером) пізнавальної діяльності - пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), репродуктивний, проблемний виклад, частинно-пошуковий або евристичний метод.

3.За дидактичними завданнями виділяють дві групи методів навчання: методи, що сприяють початковому засвоєнню навчального матеріалу; методи, що сприяють закріпленню і вдосконаленню набутих знань.

4. Найпоширенішою в дидактиці останніх років 20 століття стала класифікація методів навчання, запропонована Чабанським. В ній виділяється три великих групи методів навчання: методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

Основою даної класифікації є цілісний підхід до діяльності вчителя і учня в навчально-виховному процесі.

Методи н-ня: методи організації та здійснення навчально-пізнава.льної д-ті: за джерелом передачі та сприйняття навч. інформації (словесні: розповідь, бесіда; наочні: ілюстрації, демонстрації; практичні: дослідження, вправи, навч.-виробнича праця), за лотікою передачі та сприйняття інформації (індуктивні, дедуктивні), за рівнем самостійності мислення школярів (репродуктивні, проблемно-пошукові), за рівнем управління навч. роботою (під керівництвом вчителя; самостійна робота учнів: робота з книгою, письмові завдання, лабор-ні роботи, виконання трудових завдань); метоли стимулювання та мотивації навч-пізнав-ої д-ті: методи стимулювання інтересу до н-ня (пізнав-ні ігри, створення емоційно-моральних ситуацій), методи стимулювання обов'язку і відповідальності (переконання, вимога, вправи, заохочення та покарання), методи контролю та самоконтролю за ефективністю навч-пізнав-ої д-ті: методи усного контролю та самоконтролю (індив-не опитування, фронтальне опит-ня, усні заліки, усні екзамени, програмоване опит-ня, усний самоконтроль), методи письмового контролю та самоконтролю (контр. письмові роботи, письм. заліки, письм. екзамени, програмований письм. контроль, письм. самоконтроль), методи лабораторно-практичного контролю та самоконтролю (контр. лабор. роботи, лабораторно-практичний самоконтроль). Засоби н-ня: технічні (кіноапарати, телевізори, мікроскопи..) , наочні 3Н (креслення, схеми, муляжі, моделі, геогр. та істор. карти), спец-не обладнання (навч. кабінети, магн-ні к-ти тощо), навч-ні книги (підручники, посібники, словники, збірники вправ)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты