Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Принципи процесу навчання, підходи до їх класифікації та характеристика.
Для визначення принципів н-ня важливо враховувати: цілі н-ня, об'єктивні закон-ті н-ня як взаємолав'язану д-ть викладання і учіння, конкретні умови н-ня. Принципи н~ня - це основні вимоги до процесу н-ня. З принципів н-ня випливають правила н-ня - це окремі вимоги до викладання. Правило - практичне судження про д-ть за певних умов для досягнення поставленої мети.

Принципи н-ня: 1.принцип виховуючого н-ня і зв'язку теорії з практикою; 2.принцип систематичності і послідовності н-ня; 3.принцип свідомості і активності; 4.принцип науковості і доступності; 5.принцип наочності і абстрактності; 6.принцип міцності знань, умінь і навичок, 7. принцип індивідуального підходу до учнів; 8. принцип зв' язку н-ня з життям.

Принципи навчання залежать від прийнятої дидактичної концепції. В основу системи принципів, що запропонована Ю.Бабанським, В. Загв’язинським та ін., покладено особистісно-діяльний та управлінський підходи. Принципи: спрямованості, науковості, зв'язок теорії з практикою, свідомості, доступності, наочності, систематичності, послідовності, міцності; Принцип доступності: матеріал повинен бути зрозумілим дітям, відповідати їх віку. Шляхи реалізації:

1) особливо враховувати вік та індивідуальні особливості учнів та рівня розвитку окремої дитини;

2) обов'язково визначити обсяг знань, якими повинні оволодіти учні в кінці кожного року;

3) по кожному предмету визначити ступінь теоретичної складності і глибини вивчення матеріалу;

Принцип свідомості і активності - свідомо вчити - значить чітко розбиратися у фактах, подіях вникати в їх суть. Дуже важливо щоб діти чітко усвідомили вивчене і вміло використовували його у житті.

Шляхи реалізації:

1) Вчитель повинен систематично здійснювати з учнями спостереження за подіями і явищами.

2) Вибирати самостійно підхід до вивчення навчального предмету.

3) Майстерність вчителя щодо пояснюваного.

4) Наявність чітко визначеної мета.

5) Зв'язок з життям.

Є) Застосування різних вправ для активізації мислення учнів. Принцип міцності знань - тобто, коли ці знання можна легко відтворити в пам'яті І використати в житті, Ушинський говорить, що чим міцніший закладений фундамент знань і ідей, тим більшу і міцнішу споруду можна звести на цьому фундаменті.

Принцип науковості - суть полягає в тому, що засвоювані учнями знання мають викладатися в інтерпретації сучасної науки. Кожен навчальний предмет ґрунтується на досягненні своєї науки. Вчитель володіючи основами тієї чи іншої науки повинен донести до свідомості дітей точні положення теорії і правила.

Принцип насиченості - чим насиченішим буде унаочнення, тим доступніше буде пояснення нової теми. Він спирається на провідну роль зорових аналізаторів у сприйнятті зовнішнього світу.

Принцип практичної спрямованості - полягає в розумінні зв’язку і залежностей між пізнанням дійсності, наслідком якої є теорія та практика. Під час проведення теоретичних занять учні здобувають професійні знання.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 103; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты