Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІсторико-педагогічна характеристика основних видів організації навчального процесу.
Читайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. PR-мероприятия для СМИ (виды, характеристика, особенности).
  3. А Классификация и общая характеристика основных методов контроля качества.
  4. АВАРИИ НА АЭС И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
  5. АВТОТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
  6. Актиномицеты. Таксономия. Характеристика. Мик­робиологическая диагностика. Лечение.
  7. Акционерный способ финансирования инновационных проектов. Характеристика его выгод и недостатков.
  8. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  9. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  10. Антидемократические политические режимы и их характеристика.

Концепція програмованого навчання почала розвиватися в 40-50-х рр. у США, а пізніше в Європі. Програмоване навчання надало поштовх розвиткові технологій навчання, розробці теорії та практики технічно складних навчальних систем. Програмоване навчання - метод навчання людини з використанням програші управління процесом засвоєння знань, умінь та навичок, складеної так, що на кожному ступені навчального процесу чітко обумовлюються ті знання, уміння і навички, які мають бути засвоєні, і контролюється процес засвоєння". Головна ідея - управління умінням, навчально-пізнавальними діями учнів за допомогою навчальної програми. В теорії та на практиці програмованого навчання сформувалися два відносно самостійні підходи - лінійний та розгалужений.

Лінійне програмування в навчальному процесі - розподіл навчального матеріалу на дрібні порції; активізація діяльності учнів шляхом вказівок що і як робити; негайна оцінка відповіді або дії.

Розгалужене програмування подавати навчальний матеріал не малими порціями, а логічно завершеними і великими блоками для того, щоб під час виконання контрольного завдання визначати правильну відповідь з набору відповідей.

У 50-х рр.20ст, з"явився новий вид навчання, який дістав назву проблемного. Проблемне викладання ґрунтується не на передаванні готової інформації, а на отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних і практичних проблем. Суттєвою характеристикою цього викладання є дослідницька діяльність учня, яка з*являється в певній ситуації і змушує його ставити питання - проблеми, формулювати гіпотези та перевіряти їх під час розумових і практичних дій. Основні переваги проблемного навчання полягають у тому, що вона розвиває розумові здібності учнів як суб'єктів навчання.

Розвивальне навчання орієнтує дидактичний процес на потенційні можливості людини та на їх реалізацію. Розвивальне навчання : спрямованість принципів, методів і прийомів навчання на досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів : сприймання, мислення, пам'яті, уяви тощо. Розвивальне навчання формує мислительні здібності, самостійність школярів, інтерес до навчання, а також удосконалює різні форми сприймання. Це навчання здійснюється у формі залучення суб'єктів учіння до різних видів діяльності, використаний у викладанні дидактичних ігор, дискусій, інших методів з метою збагачення творчого мислення, пам'яті, мови тощо. Основою уміння в структурі такого навчання є зв’язок „мета — засіб-контроль", а центральною ланкою самостійна


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 41; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты