Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
Читайте также:
  1. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  2. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  3. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  4. Аналіз лірыкі Максіма Танка
  5. Аналіз методичної системи навчання інформатики
  6. Аналіз поведінки споживачів рекламованих товарів та послуг
  7. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  8. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  9. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою

Словесні тлумачення понять, явищ. Використовується під час викладання нового матеріалу, а також у процесі закріплення. Необхідно передбачати зрозумілість головної думки та основних моментів, передбачати повторення найважливіших положень, містити висновки й узагальнення, Наочність - оснащення ілюстраціями статистичної наочності, плакатів, картам; використання приладів, дослідів, технічних установок.

Практичні методи передбачають різні види діяльності учнів і вчителя, але потребують великої самостійності учнів у навчанні. Всі методи між собою тісно пов'язані. Завдання вчителя: знайти оптимальне поєднання цих методів, не припускаючи необґрунтованого вибору.

За джерелом передачі та сприйняття навчальної інформації За логікою передачі та сприйняття навчальної інформації За рівнем самостійності мислення школяра За рівнем управління навчальною роботою
Словесні: розповідь, бесіда, лекція. Наочні: ілюстрації, демонстрації. Практичні: дослідження, багаторазове повторення певних дій, лабораторні роботи та ін. Індуктивні від одиничного до загального. Дедуктивні від загального до одиничного, спрямування думки руху Репродуктивні. Проблемно-пошукові Під керівництвом вчителя. Самостійна робота учнів: робота з кнтгою, письмові завдання, виконання трудових завдань.

 

Аналіз групи методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

Методи стимулювання - методи спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню школярів навчальною інформацією (методи формування пізнавальних інтересів, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу).

Методи стимулювання обов’язку і відповідальності у навчанні передбачають пояснення школярем суспільної та особистої значущості учіння, висування вимог, дотримання яких означає виконання ними свого обов’язку, заохочення до сумлінного виконання обов’язків, оперативний контроль за виконанням вимог і в разі потреби вказівки на недоліки, зауваження.

Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності
Методи стимулювання інтересу до навчання Методи стимулювання обов’язку і відповідальності
Пізнавальні ігри. Створення емоційно-моральних ситуацій. Забезпечення успіху. Опір на життєвий досвід. Переконання . Вимога. Вправи. Заохочення та покарання.

 
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты