Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи підготовки та проведення міжнародних виставок–ярмарків.
Читайте также:
  1. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  2. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  3. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  4. Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики
  5. Евакуація населення і порядок її проведення
  6. Етапи навчання писемного мовлення. Система вправ.
  7. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕНДЕРУ
  8. Етапи роботи з текстом для читання
  9. Етапи роботи з текстом.

Від прийняття фірмою рішення щодо доцільності участі у роботі міжнародних виставок–ярмарків і до оцінки ефективності цього заходу після його завершення проходять такі етапи:
–вибір виставки–ярмарку; –підготовка до участі; –робота під час виставки–ярмарку; – післявиставкова діяльність.

42. міжнародні товарні біржи являють собою постійно діючий оптовий ринок декількох країн, де укладаються угоди купівлі-продажу широкого асортименту сировинних і продовольчих товарів, що відповідають уніфікованій системі стандартних вимог до товарів.

Особливість діяльності міжнародних товарних бірж, які водночас є національними і обслуговують окремі світові товарні ринки, полягає в обов’язковому дотриманні законодавчо-правового, податкового, валютного режимів, що діють у країнах їх розміщення.

Котировки цін на таких біржах являють собою світові ціни на товари, що реалізуються на них. Ознаками міжнародних товарних бірж є:
– обслуговування конкретних світових товарних ринків;
– участь у біржових операціях представників ділових кіл різних країн;
– забезпечення вільного переказу прибутків, що одержуються від біржових операцій;
– проведення арбітражних операцій (спекулятивних угод з метою одержання прибутку на різниці цін, що котируються на біржах різних країн);
– відповідні валютні, торговельні і податкові режими країн розташування бірж.
Міжнародний характер бірж забезпечується саме валютним, торговельним та податковим режимами країн, де вони розташовані. Так, у США міжнародними є всі біржі Чикаго та Нью–Йорку, у Великобританії — біржі Лондона, в Японії — всі біржі, на яких укладаються угоди з товарами, що перебувають в обігу на світових ринках.

Слід зазначити, що основоположним при наданні товарній біржі статусу міжнародної є не рівень обсягів біржового обороту, а виключно заходи державного регулювання тим чи іншим товарним ринком у країні, де знаходиться біржа.

Укладаючи угоди на біржі, їхні учасники можуть переслідувати такі цілі: покупку і і продаж реального товару; здійснення спекулятивних операцій; хеджування (страхування від можливої зміни цін).

ТЕХНІКА БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ. Основними учасниками біржових операцій є члени біржі, тобто юридичні чи фізичні особи, що мають свої частки в статутному капіталі біржі, і посередники, брокери, що допомагають укладати угоди в біржовому кільці. Брокер не має права представляти інтереси покупця чи продавця. Його завдання - знайти покупця чи продавця і надати їм допомогу в укладанні контракту. Брокер є постійним співробітником біржі, і за свою роботу він отримує винагороду у вигляді відсотка від укладеного контракту.ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ. На товарній біржі розрізняють дві категорії біржових угод: угоди на реальний товар (угоди "спот") і ф'ючерсні угоди. Спочатку розглянемо угоди на фактичний товар. Відмінністю цих угод є те, що продавець справді хоче продати і поставити реальний товар, а покупець - купити і мати його в наявності Угоди на реальний товар у залежності від терміна діляться на угоди "кэш" або "спот" із негайним постачанням і угоди "форвард" із постачанням у майбутньому. У разі негайної поставки товар повинен перебувати на одному із складів біржі, і після підписання контракту він поставляється протягом двох тижнів. Але бувають угоди на товар, що буде поставлений протягом тривалішого періоду (до 3-х місяців).ХЕДЖУВАННЯ - це ще один досить поширений метод укладення угод на біржі. Ним користуються покупці реального товару. Ця операція полягає в тому, що фірма укладає на біржі реального товару строкову угоду на купівлю або продаж певного товару. І негайно робить страхування цієї угоди на ф'ючерсній біржі на той самий термін і ту саму кількість товару на продаж або купівлю. Ця операція ніякого прибутку фірмі не дає, навпаки, вона зазнає невеликих втрат у вигляді брокерської винагороди. На Лондонській біржі металів шляхом хеджування здійснюються 50-60% обороту капіталу, ф'ючерсних угод - 25-40 %

Термінові (ф'ючерсні) угоди на відміну від угод на реальний товар не передбачають зобов'язання сторін поставити або прийняти реальний товар, а допускають купівлю і продаж прав на товар (паперові угоди). Ф'ючерсний контракт не може бути просто анульований, або ліквідований. Якщо він укладений, то може бути ліквідований шляхом здійснення протилежної угоди з рівною кількістю товару, із постачанням обумовленого товару в термін, передбачений контрактом. Результатом ф’ючерсних угод є не передача реального товару, а сплата або одержання різниці між ціною контракту в день його здійснення і ціною в день виконання.

Існують ще арбітражні угоди,що відбуваються з метою одержання прибутку за рахунок різниці в котуваннях на біржах у різних країнах.

Під опціонами розуміють особливий вид біржових угод з обмеженими в порівнянні зі звичайними ф'ючерсними операціями ризиком. Це договірне зобов'язання купити або продати визначений вид цінностей або фінансових прав по заздалегідь установленій ціні в межах узгодженого періоду. У обмін на одержання такого права покупець опціону сплачує його продавцю визначену суму ( премію ) . На товарних біржах опціони можуть здійснюватися з товарами і ф'ючерсними контрактами.43. Міжнародні тендер – метод міжнародної торгівлі, сутність якого полягає в конкурентному відборі зарубіжних постачальників і підрядників через організованих товарних ринок шляхом залучення до певної, заздалегідь встановленої дати пропозиції від зарубіжних і національних постачальників та підрядників, проведення конкурсу (порівняння) представлених проектів (умов) та укладання контракту з тим з них, пропозиції якого найповніше задовольняють потреби і вимоги імпортерів-замовників.

Посередником між покупцем і продавцем при цьому методі торгівлі є тендерний комітет, який утворюється імпортером. Основною функцією його є організація надходження замовлень на участь у торгах та робота з ними.

Найпоширенішими об’єктами тендерів у міжнародній торгівлі є:

· підряди на спорудження підприємств, будівель і споруд виробничого і невиробничого призначення, в т.ч. тих, що споруджуються “під ключ”; · виконання комплексів будівельних і монтажних робіт та іх окремих видів; · виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт; · постачання комплектного устаткування; · концесії на розробку корисних копалин; · імпортні закупівлі; · проекти на основі підприємств з іноземними інвестиціями; · надання державних кредитів; · розробка проектів і виконання робіт у сфері природоохоронної діяльності; · залучення експертів і консультантів; · поставки, підряди, закупівля для створення об’єктів національної економіки.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты