Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозкрийте сутність вуличної роботи.
Читайте также:
  1. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  2. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  3. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  4. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  5. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
  6. Дайте характеристику соціального патронажу як технології соціальної роботи.
  7. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  8. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.
  9. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.
  10. Охарактеризуйте соціальну терапію як метод соціальної роботи.

Вулична соціальна робота спрямована на встановлення контакту та надання допомоги тим клієнтам, які нехтують існуючими службами чи послугами та з якихось причин є важкодоступними представників соціальних служб, закладів системи охорони здоров'я, правоохоронних органів.

Вулична робота спрямована на людей: яких відмежовують і прити­скають або яким загрожує відме­жування й обмеження; яким не допомагають інші громадські організації чи держа­вні структури; соціально пригнічених; тих, для кого громадські мі­сця, особливо вулиці й площі, є місцем проживання.

Переваги вуличної соціальної роботи:

1. Можливість встановлення інформаційного та особистісного контакту з значною кількістю людей.

2. Здійснення діагностики соціальної ситуації.

3. Здійснення соціальної допомоги на території клієнта, в умовах близь­кого для нього середовища.

4. Пропаганда та популяризація системи соціальної роботи серед насе­лення, залучення потенційних волонтерів.

До основних форм вуличної соціальної роботи можна віднести:

· психосоціальна профілак­тика;

· консультація й підтримка, надання інформації;

· кризове втручання — надання допомоги у розв'язанні конкрет­ної кризової ситуації;

· інтенсивна підтримка, оріє­нтована на певний результат;

· індивідуальні й групові за­ходи;

· соціальне посередництво;

· організація пунктів соціальної підтримки;

· співробітництво з адмініст­рацією, державними установа­ми, службами, навчальними за­кладами тощо.

Партнерами стрітворкера мо­жуть бути:

· батьки або родичі / друзі й знайомі;

· адміністрація (відділ зайня­тості, відділ у справах молоді, відділ соціального забезпечен­ня, відділ охорони здоров'я, від­діл у справах іноземців і т д.);

· правоохоронні органи;

· заклади соціальної, культу­рної, освітньої роботи громадсь­кості (місто, мікрорайон, регіон і т. д.);

· суспільні освітні організації, заклади для проведення вільно­го часу, молодіжні гуртожитки й т. д.);

· благодійні заклади й орга­нізації (пункти харчування, буди­нки для безпритульних, пункти видачі одягу і т. д.);

· медичні заклади (лікарні, терапевтичні заклади і т. д.);

· релігійні організації;

· спецслужби, як наприклад, консультація з заборгованості, з наркоманії і т. д.;· комітети місцевого громадського самоврядування;

· квартировласники.

Соціальний працівник, що працює на вулиці, повинен дотримуватись правил техніки безпеки при роботі:

- працювати в парі та у полі зору колег;

- не одягати прикраси та коштовності;

- одяг має бути зручним та багатофункціональним;

- дотримуватись правил дорожнього руху;

- про час виходу на роботу і закінчення її повідомити колег чи диспет­чера служби.

Критерії ефективності соціальної вуличної роботи: повторні звернення клієнтів; залучення клієнтів до волонтерських дій; залучення громадськості за місцем проживання до вирішення соці­альних проблем; кількість дітей та молоді, яким були надані соціальні послуги.

Вулична соціальна робота з дітьми вулиці має на меті поліпшити їх соціальне становище та здоров’я, привнести у їх життя те, чого вони найбільше потребують, спонукати їх до встановлення позитивних стосунків із соціальними вуличними працівниками. Теоретичною і методологічною основою вуличної роботи з безпритульними та бездоглядними дітьми є ліберальний підхід, який передбачає надання дітям безпосередньо на вулиці таких видів допомоги:· забезпечення регулярним гарячим харчуванням, організація роботи виїзних кухонь;

· створення банків одягу і взуття, забезпечення ними дітей-бродяг;

· впорядкування місць для ночівлі, влаштування туди дітей;

· надання медичної допомоги стаціонарними і мобільними (виїзними) амбулаторіями;

· проведення ігор та екскурсій;

· проведення виховних бесід, спрямованих на посилення мотивації дітей до соціально прийнятної поведінки;

· надання моральної та психологічної допомоги;

· проведення просвітницької роботи щодо ризику різних захворювань і засобів їх профілактики, прав дитини та організацій, які їм можуть допомогти а цьому.

«Аутріч-робота» або вулична робота з дітьми вулиці спрямована на залучення безпритульних та бездоглядних дітей до соціального закладу, де їм нададуть допомогу. Вулична робота з безпритульними та бездоглядними неповнолітніми має починатися зі збору інформації про дитину, вияснення причин виходу на вулицю з метою складання індивідуальної програми допомоги. Наступними кроками є встановлення відносин співпраці з угрупуваннями вуличних дітей (тусовками), надання їм різноманітних послуг, індивідуальна робота з дитиною щодо вибору власного майбутнього. Головним завданням вуличної соціальної роботи у даному випадку є сприяння у формуванні у безпритульних та бездоглядних дітей мотивації на повернення до сім’ї, на активну позицію у вирішенні власної долі.


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 234; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты