Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозкрийте сутність та зміст економічних методів у соціальній роботі.
Читайте также:
  1. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  2. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  3. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  4. В. Мотиви, пов'язані з вчиненням економічних неподаткових злочинів.
  5. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  6. Вибір методів наукового дослідження.
  7. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  8. Висвітліть специфіку застосування психологічних методів у соціальній роботі.
  9. Д) мегаполісів, мегаекономічних районів.
  10. Добір змісту навчання

Технологіями соціально-економічної підтримки займаються в основному управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) або територіальні центри, що входять в єдину державну структуру соціального захисту населення.

Група соціально-економічних методів об'єднує всі ті способи, за допомогою яких фахівці соціальної роботи здійснюють вплив на матеріальні і моральні, національні, сімейні та інші соціальні інтереси і потреби клієнтів. Методи впливу на соціальні та економічні потреби і інтереси використовуються у формі натуральної та грошової допомоги, встановлення пільг і виплати одноразових допомог і компенсацій, патронажу і побутового обслуговування, морального заохочення і санкцій та т.п.

Залежно від загального спрямування та цільових груп, усі заходи соціального захисту в Україні поділяються на дві основні категорії: загальний соціальний захист та спеціальний соціальний захист.

Цілій ряд заходів загального соціального захисту поширюються на громадян, що належать до таких соціально незахищених категорій: жертви радянського режиму, учасники війни, громадяни похилого віку, інваліди та члени їх сімей, особи, уражені ВІЛ/СНІД, сім'ї з дітьми, діти-сироти, діти та молодь, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи громадяни

Згідно з чинним законодавством, заходи спеціального соціального захисту поширюються на окремі категорії громадян за ознаками професійної приналежності чи роду занять та за заслуги перед державою.

Прожитковий мінімумвартісна величина достатнього для забезпе­чення нормального функціонування організму люди­ни, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непро­довольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистостей.

Мінімальний споживчий бюджетце набір продовольчих і непродовольчих товарів та послуг у натуральному і вартісному вираженні, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини.

Індексація доходів, використовувана державою з метою запобігання катастрофічного зниження споживання і життєвого рівня, обумовленого зростанням цін на товари і послуги. Індексація доходів — це заздалегідь встановлений законодавчо, або рішенням виконавчої влади, чи при укладенні трудового договору механізм автоматичного підвищення доходів (мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій та інших видів фіксованих доходів) у міру зростання роздрібних цін та послуг. Не підлягають індексації одноразові виплати, доходи від власності, акцій, нерухомості.Невідкладна матеріальна допомога разового характеру — це разове забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням або продуктовим набором, видача одягу, взуття та предметів першої необхідності; сприяння в отриманні тимчасового житла, надання психологічної, юридичної та іншої допомоги, зумовленої регіональними особливостями.

Адресна допомога — це форма соціальної допомоги, яку держава надає персонально малозабезпеченим працездатним чи непрацездатним громадянам, враховую, чи потреби конкретної людини та після її звернення по допомогу. «Адресність» допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, яка має право на неї відповідно до встановлених законодавством критеріїв і довела це право через надання відповідних документів.

Основні форми соціального захисту, передбачені чинним законодавством, можна розділити на декілька таких груп: пільги (часткове або повне звільнення від плати за різноманітні послуги і товари, а також можливість придбання певних товарів за зниженими цінами); соціальні та компенсаційні виплати (різноманітні форми матеріальної та соціальної допомоги, надбавок, доплат та компенсацій соціального призначення, що виплачуються у грошовій формі); соціальні послуги(послуги, спрямовані на відновлення або підтримання нормальної життєдіяльності найбільш соціально вразливих категорій населення або осіб, що піддаються різноманітним соціальним ризикам чи зазнали певних труднощів з вини держави).Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації.

Соціальне обслуговуваннясистема соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

 

 


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты