Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розкрийте сутність та зміст економічних методів у соціальній роботі.
Технологіями соціально-економічної підтримки займаються в основному управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) або територіальні центри, що входять в єдину державну структуру соціального захисту населення.

Група соціально-економічних методів об'єднує всі ті способи, за допомогою яких фахівці соціальної роботи здійснюють вплив на матеріальні і моральні, національні, сімейні та інші соціальні інтереси і потреби клієнтів. Методи впливу на соціальні та економічні потреби і інтереси використовуються у формі натуральної та грошової допомоги, встановлення пільг і виплати одноразових допомог і компенсацій, патронажу і побутового обслуговування, морального заохочення і санкцій та т.п.

Залежно від загального спрямування та цільових груп, усі заходи соціального захисту в Україні поділяються на дві основні категорії: загальний соціальний захист та спеціальний соціальний захист.

Цілій ряд заходів загального соціального захисту поширюються на громадян, що належать до таких соціально незахищених категорій: жертви радянського режиму, учасники війни, громадяни похилого віку, інваліди та члени їх сімей, особи, уражені ВІЛ/СНІД, сім'ї з дітьми, діти-сироти, діти та молодь, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи громадяни

Згідно з чинним законодавством, заходи спеціального соціального захисту поширюються на окремі категорії громадян за ознаками професійної приналежності чи роду занять та за заслуги перед державою.

Прожитковий мінімумвартісна величина достатнього для забезпе­чення нормального функціонування організму люди­ни, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непро­довольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистостей.

Мінімальний споживчий бюджетце набір продовольчих і непродовольчих товарів та послуг у натуральному і вартісному вираженні, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини.

Індексація доходів, використовувана державою з метою запобігання катастрофічного зниження споживання і життєвого рівня, обумовленого зростанням цін на товари і послуги. Індексація доходів — це заздалегідь встановлений законодавчо, або рішенням виконавчої влади, чи при укладенні трудового договору механізм автоматичного підвищення доходів (мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій та інших видів фіксованих доходів) у міру зростання роздрібних цін та послуг. Не підлягають індексації одноразові виплати, доходи від власності, акцій, нерухомості.

Невідкладна матеріальна допомога разового характеру — це разове забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням або продуктовим набором, видача одягу, взуття та предметів першої необхідності; сприяння в отриманні тимчасового житла, надання психологічної, юридичної та іншої допомоги, зумовленої регіональними особливостями.

Адресна допомога — це форма соціальної допомоги, яку держава надає персонально малозабезпеченим працездатним чи непрацездатним громадянам, враховую, чи потреби конкретної людини та після її звернення по допомогу. «Адресність» допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, яка має право на неї відповідно до встановлених законодавством критеріїв і довела це право через надання відповідних документів.

Основні форми соціального захисту, передбачені чинним законодавством, можна розділити на декілька таких груп: пільги (часткове або повне звільнення від плати за різноманітні послуги і товари, а також можливість придбання певних товарів за зниженими цінами); соціальні та компенсаційні виплати (різноманітні форми матеріальної та соціальної допомоги, надбавок, доплат та компенсацій соціального призначення, що виплачуються у грошовій формі); соціальні послуги(послуги, спрямовані на відновлення або підтримання нормальної життєдіяльності найбільш соціально вразливих категорій населення або осіб, що піддаються різноманітним соціальним ризикам чи зазнали певних труднощів з вини держави).

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації.

Соціальне обслуговуваннясистема соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

 

 


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты