Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроаналізуйте технології медико-соціальної роботи.
Читайте также:
  1. В чому полягає особливість технології сичужних жирів
  2. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  3. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
  4. Дайте характеристику соціального патронажу як технології соціальної роботи.
  5. Дайте характеристику технології соціальної роботи як галузі соціальних технологій.
  6. Інтерактивні технології вивчення мови та літератури.
  7. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.
  8. Опишіть новітні нетрадиційні напрямки біотехнології:генна інженерія ,генетично модифіковані рослини та тварини
  9. Охарактеризуйте соціальну терапію як метод соціальної роботи.
  10. Проаналізуйте особливості організації охорони праці на виробництві.

Соціальна робота в системі охорони здоров'ясистема заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку оптимальної працездатності та соціальної активності людей з інвалідністю, сприяння здоровому способу життя громадян.

Медико-соціальна роботавид мультидисциплінарної професійної діяльності медичного, психолого-педагогічного і соціально-правового характеру, яка спрямована на відновлення, збереження і зміцнення здоров'я.

Метою медико-соціальної роботи є досягнення оптимально можливого рівня здоров'я, функціонування та адаптації осіб з фізичною і психічною патологією, а також соціальним неблагополуччям.

Об'єкти медико-соціальної роботирізні контингенти осіб, що мають виражені медичні і соціальні проблеми (особи, які тривало і часто хворіють, соціально дезадаптовані особи, інваліди, самотні люди похилого віку, діти-сироти, багатодітні сім'ї, особи, потерпілі від стихійних лих, хворі на СНІД та ін.), вирішення яких є складним в рамках односторонніх професійних заходів.

Медико-соціальна робота поділяється на два основні блоки: медико-соціальна робота саногенетичної (профілактичної) спрямованості і медико-соціальна робота патогенетичної спрямованості.

Медико-соціальна робота використовує форми і методи, що склалися в системі охорони здоров'я — профілактичні, реабілітаційні, психотерапевтичні та ін.; в системі соціального захисту населення — соціальне консультування, соціальні допомоги, соціальне обслуговування вдома, соціальне обслуговування в стаціонарних установах, організація денного перебування в установах соціального обслуговування, надання тимчасового притулку та ін.

Медико-соціальна робота в онкології має свої особливості.Профілактична робота проводиться з особами, які страждають передпухлинними захворюваннями; особами, родичі яких мають онкологічні захворювання; особами, які працюють на шкідливих виробництвах; особами, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях. Фахівець із соціальної роботи можебрати участь в розробці і реалізації цільових профілактичних програм, проведенні соціально-гігієнічного моніторингу, визначенні чинників ризику, інформувати населення про стан середовища проживання та ін.

Найважливіше місце в медико-соціальній роботі з онкологічними хворими займає робота з членами сім'ї пацієнта і його найближчим оточенням.Соціальна робота з даними групами хворих передбачає організацію спеціалізованої медичної допомоги і догляду за хворими, що знаходяться на різних стадіях онкологічного захворювання, надання їм соціальної підтримки і психологічної допомоги.

Термінальна психотерапіяце психотерапія пацієнтів, які вмирають від невиліковної хвороби чи від старості.

Основна мішень термінальної психотерапіїстрах пацієнта перед стрімким і невідворотним завершенням життя. Біля ліжку умираючого не слід вести бесіди (навіть пошепки), зміст яких не завжди в достатній мірі зрозумілий, що може підсилювати його тривогу і непевність у благополучному результаті захворювання. Типова помилка в спілкуванні з помираючими чи невиліковно хворимисвідоме чи неусвідомлене прагнення оточуючих уникати з ними зайвих контактів. Важливим елементом термінальної психотерапії є повідомлення діагнозу. Щирість у бесідах із хворим — основний закон термінальної психотерапії. Одночасно з повідомленням діагнозу варто сформувати у свідомості пацієнта лікувальну перспективу, зробити по можливості терапевтичну пропозицію або підкреслити в розмові з ним підбадьорюючі дані обстеження.Паліативна допомога передбачає полегшення стану таких хворих, тобто зниження ступеня вираженості симптомів, в першу чергу болі, задишки, розладу сну, нудоти і блювоти, кишкової непрохідності, сечостатевих порушень, хвилювання, тривоги, депресії та ін.

До заходів паліативної допомоги відноситься і організація хоспісів.


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 44; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты