Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання до заняття. 1. Вивчити рекомендовану літературу.
Читайте также:
 1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
 3. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
 4. Виконання завдання;
 5. Завдання
 6. Завдання 1. Проектна робота.
 7. Завдання 3
 8. Завдання 3. Проектна робота.
 9. Завдання 9-10. Проектна робота.
 10. Завдання до заняття

1. Вивчити рекомендовану літературу.

2. Письмово законспектувати пам’ятку з перевірки музичного заняття:

Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольных учреждениях / Е.А Дубровская. – М.: Просвещение, 1988. – С. 34.

 

Питання для обговорення

1.Навчання як найбільший шлях формування знань, умінь, розвитку музичних здібностей.

2.Організація контролю проведення музичих занять.

 

Методичні рекомендації

Навчання– цілісний виховно-освітній процес, направлений на всебічний розвиток і формування особистості дитини. Зміст навчання визначається вимогами «Програми».

Музичні заняття– основна форма музичного виховання і навчання в дошкільному навчальному закладі. В процесі занять діти придбають знання, вміння, навички з усіх видів музичної діяльності.

Завдяки чітко організованому, цілеспрямованому навчанню

· систематизуються і заглиблюються засвоювані дітьми знання;

· розширяється загальний музичний кругозір;

· формується музичний смак;

· пізнавальні здібності.

Музичні заняття сприяють:

· розвитку музичних здібностей;

· виховують у дітей прагнення до самостійної і творчої діяльності;

· інтерес і любов до музики;

· розвивають пам'ять, увагу, волю, активність;

· привчають дітей до узгоджених колективних дій.

Музичні заняття обов'язкові для всіх дітей.

Робота, що проводиться на музичному занятті – це складний педагогічний процес, центральною фігурою якого є музичний керівник.

Своєрідність музичних занять полягає в їх емоційній насиченості, з'єднанні різних видів діяльності і переході від одного до іншого, поєднанні музики, слова, засобів наочності і т.п.

 

Література основна

1.Ветлугина Н.А. Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1983. - С. 114-125.

2. Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольных учреждениях / Е.А Дубровская. – М.: Просвещение, 1988. – С. 34.

Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 143 с.

Література додаткова1. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1998. - С. 154-168.

2. Шоломович С.М., Рудченко И.Н., Зинич Р.Т. Методика музыкального воспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С. 80-84.

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.1.3. Комплексні та тематичні музичні заняття

Завдання для самостійного вивчення

 1. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.
 2. Розробити конспект комплексного музичного заняття (тема заняття, група за вибором студента).

Питання для самостійного вивчення

1. Методика проведення тематичних заняття в старших группах.

2. Методика проведення комплексних занять залежно від їх змісту.

Методичнаі рекомендації

Залежно від навчальних завдань та вікових можливостей дітей ускладнюється і комплекс методів. Добре активізують процес навчання, окрім традиційних за структурою, тематичні та комплексні заняття.В основі тематичного заняття лежить певна тема. Такі тематичні заняття як «Міжнародний жіночий день» мають урочистий характер: діти святково одягнені, співають, танцюють, граються. Твори добираються відповідно до тематики заняття. На тематичних заняттях «Маршова музика», «Танок» та ін.., діти слухають музику (інструментальну або зі словом), виконують пісні, вправи, танки, порівнюють характер п’єс, відзначають особливості творів тощо.

Комплексне заняття об’єднує в собі всі види художньої діяльності – художньо-мовну, музичну, образотворчу і також присвячене одній темі.Наприклад, «Зайчик», !Ялинонько» – в 1-й молодшій групі, «Курчата» – в 2-й молошій, «Повітряні кульки» – у старшій. Відповідно до теми діти читають вірші, співають, малюють, ліплять, граються, танцюють. Планується комплексне заняття один раз у кінці кварталу як підсумкове, бажано в той день, коли є малювання чи ліплення (О. Грицюк).

Література основна

1. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития / Е.А. Дубровская. – М., 2003. – 172 с.

2. Шоломович С.М., Рудченко И.Н., Зинич Р.Т. Методика музыкального воспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С. 80-84.

Література додаткова

1.Ветлугина Н.А. Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1983. - С. 114-125.

2. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1998. - С. 154-168.3.1.4. Лекція (2 години)

Роль музики на святі в дошкільному навчальному закладі:

свята в дошкільному закладі

План

1. Роль музики на святі.

2. Побудова свят у різних вікових групах.

3. Підготовка до свят – одна з умов успішного його проведення.

4. Роль музичного керівника, ведучої та вихователів груп при проведенні свята.

 

Література

1. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. – С.

2. Науменко Т. Організація свят та розваг за народними традиціями // Дошкільне виховання, 1994. - № 2. – С. 13.

3. Науменко Т. Музичне виховання дошкільників засобами українського фольклору. – К., 1995. – С. 28-63.

4. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

5. Філатова Л. Великдень //Дошкільне виховання, 1994. - № 3. – С.26.

6. Котова О. Путешествие в страну Чудес //Дошкольное воспитание, – 1996. - № 6. – С. 124.

7. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 143 с.

Короткий зміст

1. Роль музики на святі.

Проведення свят у дошкільних навчальних закладах сприяє всебічному розвитку дітей. Під час проведення святкових ранків виявляються і виховуються у дітей організованість, культура поведінки, громадська активність.

Сила виховного впливу свята полягає в тому, що основна його ідея доноситься до дитини яскравими образними засобами, за допомогою всіх видів мистецтва: музики, співів, танцю, художнього слова. У дитячих садках відзначаються святоНового року, 8 Березня. Радісною, святковою подією завжди є випуск дітей до школи.

Своєчасний вибір матеріалу є найважливішою умовою успішної підготовки до свята, завдяки чому не буде марної поспішності, зайвих репетицій тощо. Програми кожного ранку – це результат послідовної, планової роботи здітьми протягом тривалого часу. Складається вона із заздалегідь вивчених пісень, віршів, ігор, танців, інсценівок та сюрпризних моментів, які спеціально добираються до свята.

Святкові ранки є однією з форм організації музичної діяльності ді­тей, всі види якої (співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах) у сукупності складають її зміст. Тому музично-літературний матеріал має відповідати основним вимогам – бути ідейним, змістовним, доступним, високохудожнім. І, безперечно, ви­конувати його треба грамотно і художньо. Можна використовувати на святі аудіозаписи – для слухання вокальної, хо­рової та інструментальної музики у виконанні майстрів музичного мис­тецтва.

 

2. Побудова свят у різних вікових групах.

План проведення святкових ранків складається музичним керівни­ком і затверджується завідуючою дитячим закладом або методистом. За підготовку та проведення ранку відповідає весь колектив дошкільного закладу. На черговому засіданні педагогічної ради необхідно ознайо­мити всіх присутніх із сценарієм свята, визначити день і час проведення ранків, розподілити між вихователями обов'язки (відповідальних за підготовку костюмів, атрибутів, оформлення залу, прийом гостей тощо).

На музичних заняттях проводиться планомірна робота по засвоєн­ню музичного матеріалу. Готується оформлення залу, групових кімнат, костюмів, атрибутів тощо.

Уся попередня робота педагогів має бути підпорядкована основній Ідеї наступного свята. На останньому перед святом занятті об'єднуються дві групи. Дітям показують, де саме вони сидітимуть, де стоятимуть «ар­тисти», потім проводять загальну репетицію пісень, ігор, танців. А сло­ва ведучого, поздоровлення, виступи дітей інших груп, сюрпризні ігри мають вперше прозвучати на святі.

Усі ранки треба проводити напередодні свят у першій половині дня. Їхня тривалість для кожної групи різна: для молодшої і середньої – 30 хвилин, для старшої – не більше від 50 хвилин.

 

3. Підготовка до свят – одна з умов успішного його проведення.

До підготовки та проведення святкових ранків треба залучати бать­ків. Вони можуть допомогти пошити костюми, оформити приміщення, брати участь у концерті. На святі вони – бажані гості.

Найважливіше – створити у дітей святковий настрій, радісне під­несення, пов'язане з ідеєю свята. Щоб діти все зрозуміли, ведучий пови­нен добре знати сценарій, послідовність номерів і читати його виразно, літературною мовою, уникаючи стандартних виразів. Йому треба уміти безпосередньо спілкуватися з дітьми, регулювати їхній настрій, виявля­ти винахідливість і дотепність. Зміст програми святкового ранку змінюється залежно від основної ідеї кожного свята. Особливе місце, як уже зазначалося, належить ранкам з нагоди найважливіших суспільно-політичних дат. Вони починаються урочистою частиною, яка включає організований вхід дітей до зали у святкових костюмах з яскравими атрибутами в руках – квітами, кольоровими прапорцями, кульками тощо. Потім діти сідають на заздалегідь підготовлені місця і слухають вітання, виконують святкові пісні, танці, вірші. До програми завжди включають веселі ігри на спритність і кмітливість («Хто швидше збере врожай» та ін.). Закінчити ранок можна організованим виходом дітей, тоді розважальна частина ранку не зменшить урочисті свята.

Зустріч Нового року – радісна подія для всіх дітей. На цьому зимовому ранку представлені казкові образи: Дід Мороз, Снігуронька, лісні звіри. До його програми слід включати порівняно складніший матеріал, бо для підготовки його є більше часу (від початку навчального року), отже, діти вже набули певних знань і умінь. Різноманітна програма, активна участь у загальних веселощах всіх дітей забезпечують успіх новорічного свята. Крім групових виступів, деякі ігри та карнавальні таночки (петрушок, гномів тощо) можуть буги сюрпризом для дітей. Це приносить багато радісних несподіванок під час свята.

Святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня відзначається особливою теплотою, щирістю почуттів. Діти поздоровляють не лише своїх мам і бабусь, а й усіх працівників дошкільного закладу, дарують їм самостійно зроблені подарунки (малюнки, аплікації тощо).

3.1.5. Семінарське заняття(2 години)

Тема: Музика і свято в дошкільному закладі:
методика проведення свят (навчальна гра)

Самостійні завдання до заняття

1. Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

2. Законспектувати пам’ятку з перевірки свята:

Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольном учереждении / Е.А. Дубровская. - М., 1988 - С. 37.

 

Питання для обговорення

1. Роль музики на святі.

2. Організація і проведення свят за народними традиціями.

 

Методичні рекомендації

Проведення свят у дошкільних закладах сприяє всебічному роним ку дітей. Успіх проведення святкового ранку залежить і від своєчасно розпо­чатої підготовчої роботи, до якої залучають і дітей, і дорослих. Так, при складанні календарного плану вихователь передбачає проведення екс­курсії по місту, щоб діти дістали уявлення про те, як радянські люди готуються до свята. До плану включається також читання оповідань, розучування віршів тощо.

На музичних заняттях проводиться планомірна робота по засвоєн­ню музичного матеріалу. Готується оформлення залу, групових кімнат, костюмів, атрибутів тощо.

Уся попередня робота педагогів має бути підпорядкована основній Ідеї наступного свята. На останньому перед святом занятті об'єднуються дві групи. Дітям показують, де саме вони сидітимуть, де стоятимуть «ар­тисти», потім проводять загальну репетицію пісень, ігор, танців. А сло­ва ведучого, поздоровлення, виступи дітей інших груп, сюрпризні ігри мають вперше прозвучати на святі.

Найважливіше – створити у дітей святковий настрій, радісне під­несення, пов'язане з ідеєю свята. Щоб діти все зрозуміли, ведучий пови­нен добре знати сценарій, послідовність номерів і читати його виразно, літературною мовою, уникаючи стандартних виразів. Йому треба уміти безпосередньо спілкуватися з дітьми, регулювати їхній настрій, виявля­ти винахідливість і дотепність. Бажано, щоб всі вихователі по черзі ви­конували роль ведучого. Взагалі кожен вихователь повинен брати най­активнішу участь у святковому ранку.

Після обговорення питань студенти проводять «малу педраду».

Обов’язкова література

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1983.- С.196-205.

2. Зініч Р., Кукловская В., Рудченко І., Шоломович С. Методика музичного виховання в дитячому садку. - Київ. : Музична Україна, 1974.- С.177-190.

3. Петрова В.А. Муыкальные занятия с малышами. - М.: Просвещение, 1993.- С.98-168.

4. Радынова О.П., Катинене А. И., Палавандишвили. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994. - С.174-177.

5. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С.84-88.

Додаткова література

1. Праздники в детском саду /Сост. Бекина С.И. - М.: Просвещение, 1990.- С.40.

2. Науменко Т.І. Організація свят та розваг за народними традиціями //Дошкільне виховання. - 1994. - № 2. - С.13.

3. Науменко Т.І. Музичне виховання дошкільників засобами українського фольклору. - Київ, 1995. - С.28-63.

4. Філатова Л. Великдень // Дошкольне виховання. - 1994. - № 4. - С.26.

ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

3.1.6. Свята в дошкільному навчальному закладі

Завдання для самостійного вивчення

1.Вивчити самостійно рекомендовану літературу.

2.Розробити сценарій свята (тема свята, група за вибором студента).

Питання для самостійного вивчення

1. Свята в системі музично-естетичного виховання дошкільного навчального закладу.

2. Організація фізкультурних свят і роль музики в них.

Методичні рекомендації

Останнім часом в системі фізичного виховання дитини-дошкільника міцне місце зайняли фізкультурні свята, які зарекомендували себе як найприйнятніша та ефективніша форма активного відпочинку дітей.

Досвід організацій фізкультурних свят показав їх позитивний вплив на виховання у дітей інтересу до активної рухової діяльності, а також підвищення ролі сім'ї і дошкільному навчальному закладі в рішенні задач фізичного виховання.

Метою таких свят є активна участь всього дитячого колективу групи, за допомогою чого виявляються рухова підготовленість дітей, уміння проявляти фізичні якості в незвичайних умовах і ігрових ситуаціях.

У програму свята включаються фізичні вправи, ігри з елементами спорту і рухомі ігри, спортивні вправи, ігри-естафети, а також цікаві вікторини і загадки.

Широке використовування музичних творів (пісні, перестроювання, ігри), ігрових прийомів (побудова сценарію в сюжетній формі) робить свято емоційно яскравою, запам'ятовується подією в житті дитини.

На свято до дітей запрошуються школярі, колишні вихованці дошкільного закладу, спортсмени. Активними учасниками є батьки.

 

Література основна

1. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития / Е.А. Дубровская. – М., 2003. – 172 с.

2. Шоломович С.М., Рудченко И.Н., Зинич Р.Т. Методика музыкального воспитания в детском саду. – Киев: Музична Україна, 1985. – С. 88-110.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С. 80-84.

Література додаткова

1. Барабаш О. Свята і розваги в дитячому садку: Навчально-методичний посібник. – К.: освіта, 1995. – 128 с.

2. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. – С.

3. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994.- С. 20-39.

Змістовий модуль 6

3.2.1. Семінарське заняття(2 години)

Тема: Музика в повсякденному житті дошкільного навчального закладу:методика проведення розваг

Самостійні завдання до заняття

1. Вивчити рекомендовану літературу.

2. Письмово розробити розгорнутий сценарій вечора розваг на тему «День народження» (вікова група за вибором).

3. Законспектувати схему аналізу розважального заходу:

Дубровская Е.А. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольном учереждении / Е.А. Дубровская. - М.: Просвещение, 1988. - С. 22.

4. Підготувати до показу різні види лялькового театру (тіньовий, настільний, фланелеграф тощо).

Питання для обговорення

1. Значення розваг та роль музики в них.

2. Види розваг та їх планування.

3. Організація контролю розважальних заходів.

 

Методичні рекомендації

Музика має увійти у повсякденне життя дитячого садка. Залучати ошкільнят до музики, спрямовувати її вплив на дітей повинен перед-сім вихователь, адже він працює з ними щодня. Зрозуміло, як важливо зму встановити тісний контакт з музичним керівником, який допоможе ідібрати відповідний пісенний, танцювальний та ігровий матеріал для оботи з дітьми.

Викликаючи радісні емоції, закріплюючи знання дітей про навколишній світ, розваги в той же час розвивають мову дітей, естетичний смак, сприяють прояву творчої ініціативи, становленню особистості дитини, формуванню у нього етичних уявлень (позитивне ставлення до прояву доброти, засудження грубості, егоїзму, байдужості, дбайливе ставлення один до одного).

Розваги в дошкільному навчальному закладі покликані вирішувати 3 основні задачі:

- розвиток естетичного сприйняття;

- розвиток художньо-мовної діяльності;

- розвиток культури поведінки.

Типи розваг:

1.Видовищні (концерти, вистави, організовані і показані дорослими).

2.Розваги концертного типа і вистави, організовані дорослими за участю дітей в складанні і виконанні програми.

3.Розваги за ініціативою дітей, підготовлені і які проходять при активній участі, але за допомогою дорослих.

Планування розваг:

З метою кращої організації годин дозвілля, слід цю роботу плану­вати. Музичний керівник разом з вихователями груп складають план проведення годин дозвілля, обговорюють їхній зміст, призначають від повідальних. Години дозвілля планують для кожної вікової групи один раз на тиждень, а музичні години дозвілля – двічі на місяць. При проведенні таких видів розваг, як концерти, вистави лялькового театру, ве­чір ігор, розваг, атракціонів, можна об'єднувати по дві групи. План проведення годин дозвілля ведеться в окремому зошиті. В ньому зазначають види розваг, дату місце проведення, групу та відповідального за проведення вечора дозвілля. План затверджується завідуючою або методистом дошкільного навчального закладу.

 

Література основна

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1983. - С. 184-185.

2. Шоломович С., Рудченко И., Зинич Р. Методика музыкального воспитания в детском саду. - Київ, 1985. - С. 131.

3. Новгородська Ю.Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія» / Ю.Г. Новгородська. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 143 с.

Література додаткова

1. Радынова О. П., Катине А. И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение, 1994. - С. 171.

2. Развлечение в детском саду / Сост. Фурмина Л.С., Шибицкая А.Е., Пантелеева Л.В. - М.: Просвещение, 1975.

3. Шульга Е. День рождения // Дошкольное воспитание, 1992. - № 2 - С. 21.

3.2.2. Семінарське заняття(2 години)

Тема: Самостійна музична діяльність дітей


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 42; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты