Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОснови радіожурналістики
Читайте также:
 1. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
 2. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
 3. Етико-правові основи журналістської діяльності
 4. Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи
 5. Основи зображальної журналістики
 6. Основи попередження конфліктів.
 7. Основи формування господарського комплексу
 8. Психолого-педагогічні основи розробки педагогічних технологій виховання. їх зміст і процеси творення.
 9. Розкрийте історичні основи місцевого самоврядування.
 1. Специфічні зображально-виражальні засоби

У силу своєї природи радіо тяжіє до образного сприйняття слухачем. У зв’язку з цим з’явилося визначення поняття звуковий образ. Це сукупність звукових елементів (мовлення, музики і шумів), що створюють у слухача через асоціації уявлення про матеріальний об’єкт, життєве явище, характер людини. Цьому підпорядковані і виражальні засоби радіомовлення.

Виражальні засоби радіомовлення складають дві групи:

1) Формоутворюючі – їх природа непідвласна суб’єктивному впливу журналіста

 1. мова
 2. музика
 3. шуми

2) Технічні, стилеутворюючі

– монтаж

 1. голосовий грим
 2. звукова мізансцена
 3. технічні засоби звукоутворення (ревербація і т. д.)

Мова

  1. слова повинні чітко і правдиво змальовувати подію
  2. необхідно знайти відповідну інтонацію, знайти відповідні логічні та експресивні акценти
  3. чимало матеріалів на радіо будуються діалогічно
  4. звертання до аудиторії, риторичні питання, інтонація, наближена до розмовної

Музика і шуми

 • довгий час їх розглядали як допоміжні засоби до слова, дію просто ілюстрували музикою, також музика і шуми провокують емоції і передача втрачає об’єктивність.
 • Музика, наприклад перед новинами, може бути еквівалентна повідомленню типу а зараз ви почуєте останні новини. Метроном у часи Ленінградської блокади.
 • Функція позначення часу і місця дії
 • Позначення переміщення дії у часі та просторі
 • Вираження емоціонального характеру події, що описується
 • Вираження психологічного стану учасників події чи самого журналіста

Реверберація – журналіст з допомогою спеціального пульту надає своєму голосу ефект відлуння. Цей прийом використовують для активізування уваги на чомусь.

Прийом Буратіно – підкреслює іронічне ставлення журналіста

Звукова мізансцена – мікрофон у центрі події, одна людина ближче до мікрофону – перший звуковий план

Голосовий грим - допомагає знайти відповідний тон для передачі атмосфери.

Монтаж – масове застосування почалося з введенням звукозапису, перші застосування – радіохроніки Другої світової війни, запис спектаклів «Анна Карєніна», «Горе от ума». Монтаж дає змогу стискати або розтягувати час.

 1. акустичний монтаж – дозволяє поєднати на плівці окремі з0вукові фрагменти радіоповідомлення в цілісну картину
 2. паралельний монтаж – поєднання подій, що різняться у часі і просторі в залежності від бажання автора
 3. послідовний монтаж – побудова самостійної монтажної фрази з окремих епізодів за допомогою асоціацій. «Метод зіткнення» - зіткнення різнохарактерних елементів
 4. акустичний колаж – різноманітні шуми, на основі яких виникають асоціації.

 1. Основні функції радіомовлення

Знання функцій радіомовлення необхідне для чіткої побудови сітки радіомовлення, при виборі формату станції, при формуванні структури і змісту програм і передач.Численні функції радіомовлення доцільно згрупувати наступним чином

І. Інформаційні

- інформаційна функція – радіо розповсюджує інформацію швидше за інші ЗМІ. Усі інші передачі розміщуються в інтервалах між випусками новин. До дисфункційних явищ у програмах радіо відносять ідеологізованість інформації, поява заборонених тем, цензури і само цензури, неналежне надходження інформації з провінцій.

- Рекламна

ІІ. Функції, що забезпечують соціальне управління суспільством

- Інтегративна – виявлення загальних для аудиторії цінностей, обговорення шляхів вирішення загальних проблем, протидія небезпечним для суспільства тенденціям- Вираження і формування суспільної думки – в останній час зросла кількість дискурсивних програм.. Часто використовується режим включеного діалогу з аудиторією.

- Спілкування – формування зразків спілкування через вибір співбесідників, рівень обговорення проблем. Але іноді журналісти обирають лексику кримінальних груп, сленг

- Виховна – пропагування певних зразків поведінки, виховання патріотизму.

- Агітаційно-пропагандистська – перед радіомовленням постають задачі політичного, господарського або культурного спрямування, благодійні акції.

- Організаторська

ІІІ. Культурно-просвітницькі

- Естетична – етика найкращих зразків журналістики, радіо транслює зразки музики, театру, літератури

- Просвітницька – спрямована на пізнавальні інтереси аудиторії

- Рекреативна – музика, ігри, конкурси.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 171; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты