Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік та списання військового майна
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  2. Б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан, селян та шляхти
  3. Б) старшини або знатного військового товариства
  4. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  5. Бухгалтерський облік запасів
  6. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  7. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  8. Вопрос 31 - порядок розподiлу и списання загальновиробничих витрат
  9. Встановлення радянської влади в Україні. Політика «військового комунізму» та її наслідки.
  10. Документальне оформлення надходження і вибуття спецмайна

Оголосивши навчальне питання, керівник заняття зосереджує увагу студентів на тому, що порядок ведення обліку і зберігання військового майна, закріпленого за військовими частинами Збройних Сил, його списання та використання визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року №1225 “Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах”.

Облік військового майна ведеться з метою отримання даних про його наявність, втрату, нестачу, рух, вартість та якісний (технічний) стан, необхідних для організації матеріально-технічного забезпечення військових частин, встановлення належного контролю за умовами зберігання, доцільністю та ефективністю його використання (витрачання), а також з метою підготовки даних для складення облікових документів та державної статистичної звітності.

Обліку підлягає все військове майно незалежно від його призначення та джерел надходження. Облік військового майна повинен бути своєчасним, достовірним і точним.

Військове майно непорушних запасів обліковується окремо від іншого військового майна.

Облік військового майна ведеться як у мирний час, так і в особливий період на об’єктах військового (корабельного) господарства, у службах забезпечення органів військового управління, службах військових частин і з’єднань, на складах, базах та арсеналах.

Облік військового майна ведеться шляхом запису в книгах обліку, інших матеріальних носіях інформації даних про кількість, якісний (технічний) стан, облікові та заводські номери, вартість (ціну) військового майна, а також про його рух, втрату та нестачу.

Облік військового майна у випадках, передбачених законодавством, ведеться з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці.

Кількісний облік військового майна ведеться в натуральних показниках і відповідних одиницях виміру.

Вартісний облік військового майна ведеться в національній валюті України.

Вартість військового майна станом на момент його надходження до сфери управління Міноборони визначається за його закупівельною ціною або за вартістю (ціною), зазначеною в укладених на його виготовлення та поставку договорах.

Вартість військового майна, що перебуває у військових частинах і закріплене за ними на праві оперативного управління, визначається за Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1998 р. №759.За якісним (технічним) станом військове майно обліковується за категоріями (не більше п’яти), ступенями придатності (придатні, непридатні) або за сортом відповідно до державних стандартів.

Нормативно-правові акти з питань організації та ведення обліку військового майна, визначення його категорій та ступенів придатності, повноважень і відповідальності посадових осіб, порядку контролю за обліком військового майна, а також перелік видів військового майна, облік якого ведеться в обліково-номерних показниках, затверджуються Міноборони.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 190; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты