Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Списання матеріальних засобів за актами.
За актами технічного стану списується озброєння та військова техніка, які враховуються за номерами та технічним станом, що прийшли до непридатного (граничного) стану.

1. Після закінчення встановлених строків служби (носіння, придатності) або вироблення технічного ресурсу.

2. У процесі випробувань або дослідницьких робіт, проведених згідно з планом

3. Після закінчення встановленого строку зберігання у запасі (резерві) при дотриманні встановлених умов зберігання, порядку освіження та технічного обслуговування, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за прямим призначенням.

За актами списання (зняття залишків) списуються матеріальні засоби: що прийшли до непридатного (граничного) стану і які не враховуються за номерами, після закінчення встановлених строків експлуатації (зберігання): використані за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, виробничі, господарські потреби, у випадках натурального зменшення під час транспортування, приймання, збереження, видачі, після закінчення встановлених строків експлуатації, коли списання не передбачене іншими обліковими документами.

Визначення технічного стану матеріальних засобів, що підлягають списанню та на які складаються акти, проводиться комісіями, призначеними наказом командира військової частини, а при необхідності правом старшого начальника до складу яких входять відповідні фахівці та з обов’язковою участю начальника відповідного фінансового органу. Складання актів на списання відповідного квартирного майна, рідкого та твердого палива проводиться комісіями за участю представників органу капітального будівництва та розквартирування військ ЗСУ, а протипожежного устаткування та майна – начальника відділу (інспектора) протипожежного захисту району. При необхідності до складу комісії залучаються представники енерго, або Держтехнагляду.

Визначення технічного стану спеціальних установок (обладнання) машин, майстерень та базового шасі, озброєння та військової техніки проводиться комісією з обов’язковим включенням до її складу фахівців-ремонтників.

Відповідальність за збереження матеріальних засобів, які підлягають списанню, несуть командири підрозділів, начальники складів та інших об’єктів, якщо матеріальні засоби передані їм для збереження.

Визначення технічного стану та складання актів на списання будівель, комунальних машин, будівельних механізмів, спеціальних агрегатів та пристроїв, які перебувають на обліку в органах капітального будівництва та розквартирування військ ЗСУ, проводиться комісіями, призначеними начальниками вказаних організацій, у складі відповідник фахівців за участю представників військових частин, які відповідають за ці матеріальні засоби.

При визначенні технічного стану матеріальних засобів комісія керується:

- відповідними стандартами, технічними умовами, керівництвами, настановами, положеннями технічними описами та інструкціями по експлуатації, формулярами, паспортами, атестатами та іншими документами, що визначають технічні вимоги, пред’являються до даних матеріальних засобів;

- встановленими строками служби матеріальних засобів або витратою ресурсів, а на матеріальні засоби, для яких строки служби не встановлені – річними нормами зносу згідно з основними нормами зносу згідно з основними фондами установ та організацій, що перебувають на військовому бюджетному обліку;

- документами про результати випробувань, перевірок та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний стан матеріальних засобів може бути визначений тільки випробуваннями, перевіркою або лабораторним дослідженням;

- ознаками та технічними показниками категорійності, встановленими відповідними керівництвами, постановами, положеннями та інструкціями.

Комісія призначена для визначення технічного стану матеріальних засобів, що підлягають списанню, зобов’язана:

- провести ретельний всебічний огляд пред’явленим матеріальним засобам, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причину зносу, дефекти, що стали підставою для порушення клопотання про складання акту на списання цих матеріальних засобів;

- перевірити правильність заповнення формуляра (паспорта) і в разі, якщо матеріальні засоби виробили встановлені строки служби і підлягають списанню, завірити його підписом голови комісії та відтиском гербової печатки військової частини;

- перевірити відповідність умов використання за призначенням та зберігання матеріальних засобів вимогам чинних настанов, керівництв, інструкцій та інших документів;

- встановити тривалість фактичного знаходження матеріальних засобів у експлуатації та визначити доцільність їх ремонту і подальшого використання за призначенням;

- перевірити комплектність матеріальних засобів, що підлягають списанню та визначити їх вартість;

- внести пропозиції про найбільш доцільне використання матеріальних засобів у цілому та за кожний пристрій після їх списання;

- скласти акт на списання матеріальних засобів.

Якщо до складу матеріальних засобів, що підлягають списанню, входять кольорові, дорогоцінні метали та камені, то до акту обов’язково додається перелік вузлів, агрегатів та інших матеріалів, які вміщують дорогоцінні метали та камені з зазначенням їх кількості (у грамах, каратах). Перелік є невідомою частиною акту.

Факт відсутності дорогоцінних (кольорових) металів та каменів або їх нестачі у матеріальних засобах, що підлягають списанню, зазначається у акті. При цьому командиром військової частини проводиться розслідування обставин втрати, виявляються винні в цьому особи та вживаються заходи щодо відшкодування матеріальних збитків, а до актів додаються виписки до наказу командира частини.

При подачі акту на списання матеріальних засобів, експлуатація (робота) яких враховується у паспортах (формулярах), представляються їх паспорти (формуляри), а при їх відсутності – дублікати, всі розділи яких повинні бути повністю оформлені не день підписання акту та затверджені підписами відповідних посадових осіб і відтиском гербової печатки військової частини.

Командир (начальник), який затвердив акт, а також голова та члени комісії, які підписали акт на списання матеріальних засобів, несуть матеріальну відповідальність за правильність висновку щодо технічного якісного стану матеріальних засобів, що підлягають списанню, та за правильність визначеного призначення (використання) їх після списання.

Затверджений акт технічного стану є основою для зміни якісного стану (списання) озброєння і військової техніки. Переведені у п’яту категорію озброєння і військова техніка підлягають вилученню з обліку військової частини після виконання наряду (рішення) органу постачання або оформлення та затвердження акту, оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, металобрухту, матеріалів, та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення).

Основою для списання з обліку військової частини матеріальних засобів, що не враховуються за номерами, є затверджений акт списання.

Акти на оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, металобрухту, матеріалів, та іншого майна, після розбирання (розділення) списаних матеріальних засобів, складаються у двох примірниках і не пізніше десяти днів від події розбирання (розділення) цих матеріальних засобів направляються у відповідний орган постачання.

Списане військове майно, яке непридатне для навчальних цілей, реалізації, розбирання з метою використання придатних агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів, береться на облік як металобрухт, ганчір’я та інші вторинні ресурси, що реалізуються в установленому порядку.

Списане військове майно, яке є матеріальним носієм секретної інформації, підлягає поверненню заводам-виробникам (ремонтним підприємствам Міноборони) без розбирання або знищується в порядку, установленому Міноборони.

У разі здавання в металобрухт таке військове майно (агрегати, вузли, деталі) в установленому Міноборони порядку обов’язково деформується до стану, який не дає змоги з’ясувати його цільове та функціональне призначення, конструкцію та виробника.

У процесі проведення інвентаризації, ревізії або перевірки фінансової та господарської діяльності військових частин обов’язково перевіряється правильність і правомірність списання військового майна за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 182; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты