Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стиль викладу. Мовні структури в рефераті
1. Акцентування на основних проблемах і питаннях, що аналізуються автором:

Автор розглядає питання (чого?)

Окреслює питання пов’язані (з чим?)

Аналізує проблеми (чого?)

Розкриває своє розуміння (чого?)

Викладає основні положення (чого?)

Веде мову (про що?)

2. Фіксація проблем, що виокремлюються автором:

Автор підкреслює, зазначає важливість (чого?)

Вказує (на що?)

Приділяє особливу увагу (чому?)

Концентрує увагу (на чому?)

Зосереджує увагу (на чому?)

3. Перелік питань, що одночасно розглядаються автором:

Автор торкається (чого?)

Згадує (про що?)

Зазначає (що?)

4. Викладення системи авторської аргументації, що передбачають ілюстративний та фактичний матеріал, посилання на інші джерела:

Автор протиставляє (що чому?)

Зіставляє (що з чим?)

Аргументує свою думку (чим?)

Наводить приклади, цифри

Які свідчать (про що?)

Ілюструє свої висновки (чим?)

Підтверджує (що? Чим?)

Спирається на класифікацію,

Запропоновану (де? ким?)

Посилається на статті (чиї?)

5. Якщо автор неодноразово повертається до концептуально важливих для нього ідей в різних розділах своєї роботи, то відображення цього в тексті реферату може відбуватись через використання таких мовних структур:

Автор спеціально

Декілька разів зупиняється (на чому?)

Постійно повертається до думки (про що?)

Неодноразово звертає увагу (на що?)

Особливо акцентує увагу на тому, що

6. У заключній частині наводять основні висновки, які зробив автор першоджерела, узагальнюють головні ідеї роботи.

Автор робить висновок про те, що...

Доходить висновку, що...

Підкреслює важливість (чого?)

Стверджує, що

Структура реферату повинна охоплювати такі обов’язкові елементи:

1. Вступ. Містить короткі відомості про актора, назви і стислу оцінку робіт, що реферуються, формулювання мети реферату

2. Головна частина. Її завдання полягає у вичерпному викладенні суті наукової інформації з теми. Може складися з кількох пунктів, що залежить від теми, проблематики та обсягу матеріалу реферату.

3. Висновки. Їх викладають у формі міркувань, узагальнень, зауважень референта щодо порушених у рефераті питань, підсумовування результатів виконаної роботи.

Вимоги до оформлення реферату:

- використання паперу типового формату

- скріплення і про нумерування сторінок

- правильне оформлення титульної сторінки

- падання списку літератури в алфавітному порядку з дотриманням правил наукового апарату

- недопустимість жодним надмірностей в оформленні (рамочок, малюнків тощо), які не стосуються змісту роботи


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты