Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення та різновиди шкідливих звичок
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  3. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  4. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  5. ВИБІР ТИПУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ВОГНЕГАСНИКІВ
  6. Визначення Lо.
  7. Визначення аскорбінової кислоти
  8. Визначення базових показників для оцінки ефективності роботи з охорони праці
  9. ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ
  10. Визначення вартості та доходності фінансових інвестицій

Вінницький національний медичний університет

Ім. М.І.Пирогова

Курс Медицина катастроф та безпеки життєдіяльності

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО практичного заняття

Для студентів 2 курсу медичного факультету

З дисципліни Безпека життєдіяльності

Тема 5: шкідливі звички та пов’язана з ними небезпека життєдіяльності людини

 

Автори-укладачі: доц. Н.Д.Корольова, доц. М.В.Матвійчук, проф. В.С.Тарасюк, В.В.Поляруш, Н.В.Кривецька

 

 

Вінниця – 2014

А. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Тема 5: Шкідливі звички та пов’язана з ними небезпека життєдіяльності людини

2. Кількість академічних годин – 2.

3. Вид проведення заняття – практичне заняття.

4. Місце проведення заняття – клас кафедри.

5. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення:

6.1.Література:

6.1.1.Основна література:

· Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник / За ред. Є.П.желібо і В.М.Пічі. – Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. – 320 с.

· Джигерей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 2001. – 256 с.

· Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник. – К., 2003. – 268 с.

· Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 101-105.

6.1.2. Додаткова література:

· Пистун И.П., Березовецкий А.П., Тубальцев А.Н. Безопасность жизнедеятельности. – Львов: Афиша, 2003. – 336 с.

· Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 224 с.

· Фефилова Л.К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник. – М.: Медицина, 2005. – С. 237-258.

 

7. Основні питання, що підлягають вивченню на даному занятті:

 

1. Визначення та різновиди шкідливих звичок.

2. Механізм згубного впливу алкоголю на організм людини. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності. Методи протидії та способи відлучення.

3. Механізм згубного впливу наркотиків на організм людини. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності. Методи протидії та способи відлучення.

4. Механізм згубного впливу тютюнопаління на організм людини. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності. Методи протидії та способи відлучення. 

навчальні питання

Визначення та різновиди шкідливих звичок

Спосіб життя- це сис­тема поглядів, яка формується в людини упродовж життя під впливом різних чинників на проблему здоров'я. Одним із таких чинників є навчання та виховання.

Звичайно, людина не в змозі освоїти всю суму знань, якою сьогодні володіє людство. Але засвоєння елементів світової та національної культури з питань здоров'я, життєвих цінностей і норм суспільного життя стає нагальною потребою сьогодення. І суспільство повинно визначити відповідні пріоритети в освіті та вихованні молодого покоління, у формуванні здорового спо­собу життя. Зауважимо, що здоровий спосіб життя - це не тільки сукупність певних норм і правил, які необхідно викону­вати, а чітка життєва позиція, направлена на збереження і зміцнення здоров'я.

Одним із елементів цієї життєвої позиції є звички. Звичка - це певний спосіб поведінки, здійснення якого у визначеній ситу­ації має для особи характер потреби. Кожна людина має певну кількість звичок. Вони можуть бути корисними, індиферентними та шкідливими. Звички формуються стихійно або цілеспрямовано і можуть переростати у стійкі форми характеру. Стихійність ви­никнення звичок є оманливою, оскільки в житті немає нічого ви­падкового. Все детерміновано певною сукупністю обставин, про які ми не маємо повних знань або просто ігноруємо їх.Звички формуються під впливом спадковості та умов життя. За спадковістю передається не сама звичка, а тільки схильність неї. Тому залежно від умов життя вона виявляється або ні.

Цілеспрямоване формування звичок здійснюється в процесі виховання - засвоєння елементів культури, життєвих цінностей норм і потреб суспільства, його духовності та моралі. Сім'я, школа, засоби масової інформації, середовище, в якому живе людина впливають на виховання та формування звичок. Цей вплив може бути різним і часом призводити до формування шкідливих звичок, які є небезпечними для здоров'я як окремої особи, суспільства в цілому.

Тривалість життя і здоров'я людини залежить від способу його життя і наявності шкідливих звичок. Курці стають завзятими в середньому через 3-5 років після першого затягування, алкоголіками стають через 1-2 роки регулярного вживання спиртних напоїв, людина будь-якого віку стає наркоманом протягом декількох тижнів. До деяких наркотиків (героїн) можна звикнути протягом декількох днів.

 

 

Таблиця 1.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты