Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБудова і життєві функції.
Читайте также:
  1. Анатомо-гістологічна будова пародонту
  2. Анатомо-гістологічна будова пульпи
  3. Атмосфера: її склад, будова та функції
  4. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  5. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  6. Будова зчеплення
  7. Будова і обладнання постійних парків
  8. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
  9. Будова картриджа та призначення його частин

Тип Плоскі черви (Plathelminthes).

Класи: Трематоди, або Дигенетичні сисуни (Trematoda, або Digenea), та Стьожкові черви, або Цестоди (Cestoda)

Тип нараховує більше 12 тисяч видів, переважна кількість із котрих є паразитами людини і тварин. Інші його представники - прісноводні, морські, ґрунтові й наземних тварини. Вважають, що плоскі черви походять від давніх, нині не існуючих кишковопорожнинних. Спочатку пред­ки плоских червів плавали біля дна за допомогою війок, а зго­дом, із збільшенням розмірів їх тіла, почали повзати по ньому. Внаслідок цього в них почали розвиватися м’язи й тіло почало набувати двосторонньої (білате­ральної) симетрії. Проте окремі примітивні представники цього типу зберегли деякі риси радіальної си­метрії, що вказує на їх спільність із кишковопорожнинними.

Будова і життєві функції.

Свою назву плоскі черви одержали завдяки сплюснутому в спинно-черевному (дорзовентральному) напрямі, плоскому, су­цільному або розділеному на ряд члеників тілу. У процесі онтогенезу у них формується три зародкових листки: зовнішній - ектодер­ма, внутрішній - ентодерма і середній - мезодерма, з яких роз­виваються всі системи органів. У вільноживучих форм тіло вкрите війковим епітелієм, у паразитичних - кутикулою.

Особливістю цих істот є наявність шкірно-м’язового мішка, утвореного одношаровим шкірним епітелієм і розташованою під ним системою м’язових волокон(кільцевих, поздовжніх і косих). Ско­роченням м’язів цього мішка зумовлю­ються характерні ,,червоподібні” рухи цих тварин. Простір між стінками тіла і внутрішніми органами заповнений сполучною тканиною мезодермального походження - паренхімою. Паренхі­ма виконує багато функцій: опорну; транспортну ( по рідинітранспортуються продукти травлення від ки­шечника до внутрішніх органів, а продукти обміну речовин - до видільної системи); запасаючу (накопичення глікогену, ліпідів); захисну (фагоцити паренхіми поглинають бактерій, сторонні частки); видільну (у спеціалізованих клітинах - атроцитах накопичуються продукти обміну).

Центральна нервова система представлена головним ганглієм від якого відгалужуються два поздовжні стовбури, що з’єднані кільцевими перетяжками. Органи чуття - здебільшого шкірні нервові чутливі клітини - сенсили, що сприймають механічні та хімічні подразнення. В окремих видів є статоцисти та очі.Травна система складається з рота, ектодермальної передньої (або глотки) і ентодермальної сліпої, часто розгалуженої середньої кишки. Неперетравлені рештки виділяються назовні через рот. У пара­зитичних форм травна система часто повністю редукована.

Видільна система - представлена протонефридіями (гр. protos і nephros - нирка). Вони являють собою розгалужені канальці, що закінчуються в паренхімі зірчастою клітиною (циртоцитом) з пучком війок. Продукти обміну речовин надходять у клітину і за рахунок руху війок у спрямовуються в каналики і зливаються в непар­ний або парний головні канали і відкриваються назовні одним або двома отворами (порами).Поява органів виділення пов’язана з активнішим, ніж у кишковопорожнинних, способом життя.

Кровоносна і дихальна системи не розвинуті.

Статева система складається з компактних статевих залоз (чоловічих -сім'яників та жіночих – яєчників), спеціальних вивідних проток для виведення сперми і зрілих яєць назовні, та органів, що забезпечують запліднення яйцеклітин у тілі червів. Часто вони розвинуті у однієї особини, так як за незначним винятком плоскі черви - гермафродити. Їх розвиток їх може бути прямий (турбелярії), або з метаморфозом (з стадією планктонної личинки). У паразитичних форм життєвий цикл дуже складний, він вклю­чає декілька поколінь. При цьому спостерігається гетерогонія - чергування двостатевого та партеногенетичного поколінь.Тип поділяють на 9 класів. Нижче буде розглянуто два: 1. Трематоди, або Дигенетичні сису­ни (Trematoda, або Dіgeneа); 2.Стьожкові чер­ви (Сestоdа).


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты