Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нові акценти в розвитку освіти в роки незалежності Української держави
Новий, 1991/1992 навчальний рік розпочався в умовах деполітизації, демократизації і гуманізації освіти. Комуністичні дитячі і юнацькі організації (жовтенят, піонерів, комсомольців) припинили свою діяльність в школі. Вводилось вивчення нових предметів: «Історія України», «Географія України», а також «Народознавство».

Новий закон «Про освіту» 1991 року, а згодом і його редакція в 1996 році визначили такі основні принципи освіти в молодій Українській державі:

- гуманізм;

- демократизм;

- зв’язок із світовою і національною історією та культурою;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організації;

- науковий, світський характер освіти;

- інтеграція з наукою і виробництвом;

- взаємозв’язок з освітою інших країн;

- гнучкість і прогностичність освіти та інші.

Конституція 1996р. в статті 53 закріпила таке положення: «Повна загальна середня освіта є обов’язковою».

А в прийнятому в травні 1999 року Законі «Про загальну середню освіту» йдеться про те, що загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти і спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, політкультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, а також на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Закон визначив такі нові завдання загальної середньої освіти:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, її державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної та рідної мови;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя.

Згідно Закону термін навчання для здобуття загальної середньої освіти продовжувався до 12 років, а школи поділялись на три типи: І ступеня (1, 2, 3 і 4 класи), ІІ ступеня (5, 6, 7, 8 і 9 класи) і ІІІ ступеня (10, 11 і 12-ті класи). Міська школа №1 отримала таку офіційну назву: ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 міста Шполи“, але з 2005-го р. цю назву було дещо видозмінено: ”Шполянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Шполянської районної ради Черкаської області“.

Над втіленням в життя нових положень нормативно-правових актів незалежної Української держави і працює зараз колектив школи №1.

Найважчими для школи на новому етапі свого розвитку були 1992-1998 роки. В цей час звелось до мінімуму бюджетне фінансування навчального закладу, припинилось оновлення матеріально-технічної бази, в зв’язку з гіперінфляцією купоно-карбованця і ростом цін різко погіршились умови життя вчителів. Крім того, набули поширення затримки у виплаті заробітної плати педагогам. Справа іноді мало не доходила до оголошення передстрайкового стану в школі.

Школа вимушена була перейти на проведення щорічних поточних ремонтів за рахунок благодійних добровільних внесків батьків учнів.

Суспільно-економічна криза негативно вплинула і на учнівський контингент: погіршилась дисципліна учнів, поширювалось тютюнопаління і навіть вживання спиртних напоїв, зросла кількість дітей, які ростуть без догляду батьків. Це змусило запровадити в штатний розпис школи посаду соціального педагога.

Докорінних змін зазнав зміст суспільно-гуманітарних предметів. Особливо важко виявилось у цьому плані вчителям історії, української і зарубіжної літератури, які вимушені були кілька років працювати без нових підручників, витрачаючи багато часу на опрацювання матеріалу з додаткових джерел.

Гуманізація в освіті змусила вчителів перебудовувати свої відносини з вихованцями в сторону толерантності, більшої відкритості, взаємоповаги.

Перебудовувались і методи навчання з метою розвитку більшої самостійності учнів в роботі з різними джерелами знань, їх творчої активності. Стали впроваджуватись інтерактивні методи навчання і нестандартні види роботи з учнями: ділові і рольові ігри, «круглі столи», прес-конференції, диспути, міні-вистави, бінарні і міжпредметні уроки.

Якісно новим етапом стало вивчення основ інформатики з допомогою персональних комп’ютерів. В 1995р. в школі було обладнано перший комп’ютерний клас (переобладнаний в 2006 році), а в 2005р. – ще один . Молодий вчитель Шкарбан Вадим Миколайович з ентузіазмом приступив до роботи. В 2001р. школа одна з небагатьох в області підключилась до мережі Internet.

Важливу роль відведено нині роботі з обдарованими дітьми. З цією метою було прийнято спеціальну президентську програму. Школі в цій ділянці роботи є чим пишатись. Щороку її учні займають найбільшу кількість призових місць на районних і обласних предметних олімпіадах. Найбільших успіхів в цьому плані досягли вчитель історії і правознавства Шевчук Віктор Васильович, вчитель трудового навчання Скринник Григорій Олександрович, вчитель біології Чорноус Ірина Миколаївна, вчитель хімії Теліженко Лариса Павлівна, вчитель математики Шевчук Віра Михайлівна, вихованці яких неодноразово ставали призерами предметних олімпіад як в районі, так і в області, а також призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт Малої академії наук.

В 1995р. школа перейшла з 6-денного на 5-денний робочий тиждень.

В 2000/2001н.р. школа перейшла з 4-бальної на 12-бальну систему оцінювання знань учнів по двох семестрах.

В 2001/2002 н.р. почався перехід на 12-річний термін здобуття повної середньої освіти. Діти-шестирічки навчаються в першому класі на базі дитсадка «Сонечко».

В 2003/2004 н.р. школа перейшла на профільне вивчення предметів в старшій школі. Відтепер діють суспільно-гуманітарний, філологічний та технологічні профілі. Найкращі успіхи мають учні суспільно-гуманітарного, філологічного профілів. Після закінчення школи вони продовжили навчання на юридичних факультетах різних навчальних закладів.

Центром методичної роботи в школі є шкільний методичний кабінет. За останні роки зміцнилась його навчально-матеріальна база, він оснащений комп’ютерною технікою.

Кардинальних змін зазнав і зміст виховної роботи школи. Зник контроль Комуністичної партії. Школа деполітизована. Створено нову дитячу організацію під назвою «Веселка». Суттєвих змін зазнала й система учнівського самоврядування – з 2000-го року діє шкільний парламент на чолі з президентом та головами комісій, яких учні обирають голосуванням під час шкільних виборчих кампаній.

Головним завданням у виховній роботі стала гуманізація і демократизація відносин в шкільному і класних колективах, повернення до забутих національних традицій, виховання національної свідомості, українського патріотизму, поваги до державних символів України, а також формування загальнолюдських духовних цінностей у підростаючого покоління. Саме в цих напрямах і реалізується виховна робота в школі. Учні школи брали участь в реалізації україно-канадського проекту «Молодь за здоров’я» протягом 2003-2005 років.

Серед учнів ростуть і мистецькі таланти. Це і співачка Чорноус Вікторія (лауреат пісенного фестивалю «Червона рута»), яка 2007 року закінчила Київський Національний університет культури, це і зовсім юні виконавці сучасних естрадних пісень Валентина Толчиніна (яка нині навчається у Черкаському музучилищі), і Анастасія Столяр та багато інших.

Значні успіхи має і шкільний хор, вокальний ансамбль «Горицвіт»( з числа учнів старших класів) неодноразово займав призові місця в районному і обласному огляді-конкурсі «Грайлива веселка». Не менш відомий та улюблений за межами району щойно створений вокальний ансамбль учнів молодшої ланки «Капітошки».

Традиційно високими є спортивні досягнення учнів школи, пов’язані передусім з цілеспрямованою роботою досвідченого вчителя фізкультури Великого Андрія Юхимовича. Особливі успіхи має команда хлопців-баскетболістів, яка займала перші місця на обласних змаганнях. Естафету випускників продовжують учні й далі.

Новим захопленням частини школярів є заняття з боротьби дзюдо, які щосуботи проводить в спортзалі школи тренер Матусівської ДЮСШ Оберемок Михайло Дмитрович. Найбільших успіхів тут досягла учениця 10 класу Мошкова Діана, яка в 2005р. стала чемпіоном України в своїй віковій групі, а в 2008р. брала участь у міжнародних змаганнях з дзюдо в Росії. На сьогодні юна спортсменка є чемпіоном України і по самбо.

Складними лишаються проблеми поліпшення матеріальної бази школи. Це було спричинено скороченням бюджетного фінансування.

Всі ці успіхи школи пов’язані в кінцевому підсумку з фаховим рівнем педагогічних кадрів, їх здатністю творчо адаптуватись до викликів сьогодення в сфері освіти. Адже кадри, як відомо, вирішують майже все. Нині в школі працює найпотужніший в районі кадровий потенціал: 29 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, 10 вчителів – першої , 8 – другої . 7 вчителів мають категорію ”Спеціаліст“. Серед них мають педагогічне звання ”Вчитель-методист“ - 5 осіб, ”Старший вчитель“ – 19 осіб. Їх досвідченим наставником є директор школи Костюкович Феодосій Феодосійович.

Кращі роботи вчителів школи представлені не тільки в масштабі району, а й області та занесені в обласну картотеку передового педагогічного досвіду. Це роботи вчителів Осадчої В.М., Костюкович С.В., Шевчука В.В., Скринника Г.О., Чорної В.М.

Педагоги-новатори школи з 1996р. беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», який покликаний виявити і популяризувати кращий педагогічний досвід творчих вчителів нашої країни. Тричі вчителі школи ставали призерами обласного етапу цього конкурсу (до речі, це найвищий показник серед усіх шкіл району).

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты