Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВлада і соціальні норми первісного суспільства
Читайте также:
  1. Анализ организации и нормирования труда на предприятии.
  2. Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства
  3. Види правотворчості громадянського суспільства
  4. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  5. Висвітліть специфіку застосування психологічних методів у соціальній роботі.
  6. Вопрос 15. Искусственное освещение, его виды, системы, нормирование.
  7. Вопрос 3. НДС: общая характеристика, налоговый период по НДС, понятие вычетов по НДС и порядок их применения при исчислении налога. Вычеты НДС по нормируемым расходам.
  8. Вопрос №31 Нормирование качества воды.
  9. Генезис ідей громадянського суспільства

Тема 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

План

1. Влада і соціальні норми первісного суспільства.

2. Причини виникнення держави і права.

3. Основні теорії походження держави і права.

 

Рекомендована література до вивчення курсу:

1. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. Ред. проф. М. Н. Марченко

- Том 1 . Теория государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 416 с.

- Том 2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 656 с.

Венгеров А.Б. Происхождение права // Общая теория права. - Н.Новгород, 1993.

Влада і соціальні норми первісного суспільства

Людство у своєму розвитку пройшло ряд історичних епох, кожна з яких визначалася рівнем і характером суспільних відносин: соціальних, економічних, культурних, релігійних і, нарешті, політичних.

Найбільш тривалою в його історії була епоха первісної організації. Її характеризували відсутність політичної організації і правових норм – інструментів регулювання відносин суб’єктів державно організованого суспільства та управління його справами.

Родоплемінну організацію цього суспільства характеризували дві основних ознаки:

· наявність потестарної (від лат. potestas - міць, сила) влади – одного з різновидів соціальної влади, особливість якої полягає в тому, що вона не має політичного характеру.

Потестарна влада належала вождям, проводирям або раді старійшин первісного суспільства і спиралася переважно на їх особистий авторитет. Ця влада поширювалася на всіх членів родового (егалітарного) співтовариства, всі члени якого були рівними. Це суспільство не знало політичного поділу на управлінців (апарат влади) і керованих (підвладних). Такий його характер ґрунтувався на привласнюючій економіці (полювання, рибальство, збирання природних плодів), що забезпечувала виживання роду.

Родоплемінна організація цього суспільства і не мала в цьому потреби оскільки соціальні норми (норми регулювання поведінки його членів) виконувалися добровільно, на основі традицій і переконань, які формувалися в процесі соціалізації особи. У родовому суспільстві суттєву роль відігравав статево-віковий поділ (соціальна структура). Він був основою регулювання питань участі його членів у занятті різними видами господарської діяльності, розподілу продуктів харчування та шлюбних відносини.· регулювання відносин у цьому суспільстві забезпечували так звані “мононорми”. Їх специфіка як норма регулювання суспільної поведінки полягала в тому, що в них права і обов’язки були злитими воєдино. Право означало обов’язок і навпаки.

Формами виразу таких норм виступали звичаї, традиції, ритуали, обряди і міфи, що закріплювали правила поведінки членів роду в різних ситуаціях.

Соціальні норми первісного суспільства забезпечували функціонування привласнюючої економіки та продовження роду. Вони регулювали: способи добування продуктів харчування, брачно-сімейні відносини. Зміст мононорм утворювали такі основні групи “прав-обовязків”:

- табу — заборони робити певні дії,

- тотеми — обов'язки зберігати визначені види тварин (через міфічні вірування про родинний зв’язок людини і цих тварин) та

- регламенти — визначені дозволи.

До порушників застосовувалися потестарні санкції, найсуворішою з яких було вигнання з общини (роду). Така санкція була рівнозначна смертній карі.

Слід зазначити, що представники вітчизняного правознавства заперечують існування права в родоплемінному суспільстві. Західні антропологи, навпаки, оцінюють первісну нормативну систему як право або протоправо, тобто як ступінь до права, етап його зародження. 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты