Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕргономічні вимоги до організації місця праці
Читайте также:
  1. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  2. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  5. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
  8. Аналіз процесу організації надання послуг споживачам в готелі
  9. Аналіз рівня освітлення робочого місця.
  10. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями

У системі ЛМС завжди є 3 елементи: предмет праці, засоби праці та суб'єкт праці. Найменшою цільною одиницею, де наявні вказані елементи, є місце праці.


1. Основи безпеки життєдіяльності

Місце праці — це зона, де є необхідні технічні засоби, де відбу­вається трудова діяльність людини. Місце праці обладнане засо­бами відображення інформації, органами керування та допоміж­ним обладнанням.

Організацією місця праці називається проведення системи за­ходів шодо його обладнання засобами та предметами праці і їх роз­ташуванням у визначеному порядку з метою досягнення:

- оптимізації умов трудової діяльності;

- безпеки праці;

- максимальної ефективності;

- комфортності роботи людини.

До робочого місця ставляться такі вимоги:

- достатній робочий простір, який дає змогу працюючій лю­дині здійснювати необхідні рухи та переміщення;

- достатні фізичні, зорові та слухові зв'язки між людиною та обладнанням, а також між людьми під час виконання спіль­ного трудового завдання;

- необхідний рівень освітлення;

- допустимий рівень шуму, і вібрацій та інших шкідливостей, які генерує обладнання місця праці та інші джерела;

- наявність необхідних засобів захисту;

- оптимальне розташування робочих місць, а також безпечні та достатні проходи для працюючих людей.

Засоби відображення інформації мусять забезпечити своє­часність отримання людиною потрібної інформації для її аналізу, логічної обробки та прийняття потрібного рішення.

Відображена інформація повинна відповідати таким вимогам:

- за змістом — адекватно відображати стан об'єктів керуван­ня та навколишнього природного середовища;

- за кількістю —відображати дані, якіпотрібні оператору для прийняття рішення та виконання окремих дій;

- за формою - відповідати завданням оператора та його психофізіологічним можливостям для приймання та опра­цювання інформації.

Органи керування повинні забезпечити перехід дій від люди­ни до машини. Вони мають бути надійними у роботі та зручними в користуванні, не допускати аварій, травм при перевантаженнях та помилкових діях людини. Вони повинні виключати з трудово­го процесу зайві, малоефективні та втомлювальні рухи і дії.


ЯЛ. Бедрій. Безпека життєдіяльностіЗа призначеням органи керування ділять на 4 основні класи:

- вмикання, вимикання, перемикання;

- виконання повторних операцій;

- безперервне регулювання;

- аварійні органи.

Органи керування мають захист від випадкового довільного вмикання (механічний опір, блокування, укриття тощо).

При організації робочого місця враховують основні антропо метричні дані людини. Найважливішою характеристикою робо чого місця є зона досягнення моторного поля.

Моторне поле — це простір робочого місця, в якому розміщені органи керування та інші технічні засоби, в якому людина здійснює рухові дії для виконання робочого завдання. Під зоною досягнення моторного поля робочого місця розуміють частиш простору, обмежену крайніми точками, яких можуть досягнути руки та ноги людини, котра не змінює свого положення.

Розрізняють зони легкого та оптимального досягнення.

Легке досягнення — при русі руку плечовому суглобі з опорою Оптимальне досягнення — рух уліктевих суглобах з опорою.

При організації місця праці потрібно враховувати:

- ступінь рухливості оператора (сидячи, стоячи, сидячи—стоячи);

- конфігурацію і спосіб розміщення каналів індикаторів та органів керування;- потребу в огляді робочого простору;

- необхідність використання робочої поверхні для писання та інших робіт, розміщення телефонів, розташуванння інструкцій тощо.

Велике значення має правильний вибір робочого сидіння Конструкція робочого сидіння повинна забезпечити підтримку основної робочої пози, не угруднювати робочих рухів, зміну по ложення, забезпечити умови для відпочинку.

Ергономіка виробила конкретні вимоги до антропометрич­них показників обладнання.

Характеристика пульта:

- загальна висота: "сидячи" — 1650мм, "стоячи" — не більше ніж 1300 мм;

- висота розміщення органів керування для положення "си­дячи" -530 - 1040 мм, стоячи - 1000 - 1500 мм.


/. Основи безпеки життєдіяльності

Характеристики крісла:

- форма сидіння-квадратна;

- форма спинки — прямокутна вгнута;

- розмір сидіння — 400x400 мм, спинки — 300x120 мм;

- кут нахилу с идіння назад - 50 — - 60°;

- кут нахилу спинки - 50 — - 100°; Розміри вільного місця для ніг:

- висота —не менше 600 мм;

- ширина — не менше 500 мм;

- глибина — не менше 400 мм.

Досягнення органів керування по горизонталі — півколо ра­діусом 600 мм. Встановлені також відстань між органами керу­вання, їх розміри, зусилля переміщення, величина переміщення, напрямок переміщення.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты