Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКількість теплової енергії, що виділяється при згорянні деяких видів енергоносіїв
Читайте также:
  1. В деяких країнах СНД
  2. Дати характеристику видів територій
  3. До несвіжої рибу, якщо кількість мікроорганізмів у полі зору
  4. Є) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.
  5. Значення порогових інгаляційних токсичних доз (РСЧ 40) для деяких СДОР
  6. Історико-педагогічна характеристика основних видів організації навчального процесу.
  7. Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей) з коридору
  8. Кількість об’єктів незавершеного будівництва за станом будівництва
  9. Кількість фондових бірж в окремих країнах світу
Вид енергоносія Калорійність, ккал/кг(*ккал/м3)
Порох (димний) 720–750
Динаміт (75%)
Вугілля марки АП (антрацит)
Природний газ 8500*
Бензин 10600*

 

За певних умов деякі енергоносії (вугільний пил, природний газ) можуть стати джерелами вибухів на об’єктах вуглевидобувної, гірничорудної промисловості та ін.

Ш у м и є низькочастотними коливаннями повітряного (водного) середовища, обумовленими рухливістю повітря (води), а також роботою різних механізмів (вентиляторів, двигунів тощо) й іншими причинами. Інтенсивність шуму вимірюється в децибелах (дБ).

Ступінь негативної дії шумів на людину залежить від їхньої інтенсивності, тривалості впливу і може призводити до зниження гостроти слуху та інших професійних захворювань.

Гігієнічні рівні шумів для різних умов життєдіяльності людини установлюються відповідними державними стандартами. Так, наприклад, допустимий рівень шуму для умов праці не повинен перевищувати 45 – 85 дБ, а короткочасно допустимий – 110 – 125 дБ.

В і б р а ц і ї є механічними коливаннями твердих тіл (деталей машин), що характеризуються частотою, амплітудою і швидкістю. За способом передачі коливань на людину вони можуть бути загальними (спрямованими на все тіло) і локальними (спрямованими на окремі органи). Вібрації уражають опорно-руховий апарат і внутрішні органи, викликаючи вібраційну хворобу.

Захист від шумів і вібрацій забезпечується організацій-но-технічними заходами по зменшенню їх утворення і поширення, а також використанням засобів індивідуального і колективного захисту.

Термічні фактори характеризуються показниками температури, вологості й рухливості повітря, які залежать від кліматичних, географічних, техногенних та інших умов.

Температура, вологість і рухливість повітря й повітряного середовища забезпечують життєво важливі процеси в організмі людини, а за певних (дискомфортних) умов можуть істотно знижувати працездатність людини й обумовлювати небезпечні для життя і здоров’я наслідки (теплові удари, опіки, обмороження та ін.).

Продуктивність праці істотно знижується (на 50 – 60%), якщо температура повітря починає перевищувати 360С. При впливі на відкриті ділянки тіла сонячної енергії і високих температур можливі опіки різного ступеня тяжкості та інші небезпечні для здоров’я наслідки. Низькі температури через охолоджувальну дію призводять до переохолодження організму й обморожень різного ступеня.Вологість і швидкість є важливими показниками атмосферного повітря і повітряного середовища житлових об’єктів, що за певних умов здійснюють охолоджувальну дію на організм людини, викликаючи негативні наслідки.

Охолоджувальна дія вологого повітря обумовлена, головним чином, високою теплопровідністю води, що майже у 27 разів вища теплопровідності повітря. Тому при високій відносній вологості повітря (понад 60%) виникають дискомфортні мікрокліматичні умови, які призводять до переохолодження або, навпаки, перегріву організму.

Високою теплопровідністю води обумовлена також безпека перебування людини у воді. Так, наприклад, тривалість безпечного перебування людини у воді з температурою 100С (весна, осінь) складає 20 – 40 хв, а при температурі 2 – 30С (зима) переохолодження настає за 10 – 15 хв.

На зниження тепловтрат організму істотно впливають наявність одягу, фізичний стан людини та інші фактори.Охолоджувальна дія вітру для деяких значень температури і швидкості вітру наведена в табл. 2.

 

Т а б л и ц я 2

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты