Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВеличини світлових імпульсів, за яких можливі опіки різного ступеня
Читайте также:
  1. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  2. Величини прибавок на вільне облягання
  3. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України.
  4. Відносна мінливість випадкової величини становить 20%. Скільки необхідно зробити спостережень для обчислення середнього значення з точністю 5% при ймовірності 0,95?
  5. Відносні величини, їх різновиди, способи обчислення та форми вираження
  6. Для чего и в каких ступенях паровой турбины осуществляют парциальный подвод рабочего тела
  7. Залежно від ступеня державного втручання методи державного
  8. На более высоких ступенях иерархической лестницы
  9. Неповна передсердно-шлуночкова блокада II ступеня
Величина Ісв, кал/см2 Ступінь опіку Наслідки впливу
2 – 4 І Почервоніння й опухлість шкіри
4 – 10 ІІ Утворення пухирів. Втрата працездатності
10 – 15 ІІІ Утворення виразок та омертвіння шкіри
> 15 IV Обвуглення шкіри й глибоких тканин

 

Захистом від світлового випромінювання можуть служити будь-які непрозорі перешкоди й об’єкти.

Проникаюча радіація ядерного вибуху є специфічним уражаючим фактором ядерної (нейтроної) зброї і являє собою потік нейтронів і гамма-випромінювання, які утворюються в процесі ядерних реакцій ділення й синтезу. Механізм утворення нейтронів і гамма-випромінювання при ядерних реакціях ділення показаний на рис.3.

У процесі ділення одного важкого ядра урану (плутонію) виділяється близько 200 МеВ енергії.

При ядерних реакціях синтезу, що відбуваються у нейтронних і термоядерних боєприпасах, основним параметром

проникаючої радіації є нейтрони високої енергії, що утворюються при злитті легких ядер дейтерію і тритію (ізотопів водню):

 

D + T → 2H4 + n + 17,6 МеВ

 

Володіючи високою енергією, нейтрони, що утворилися, здатні поширюватися в повітряному середовищі на значні відстані, викликаючи іонізацію атомів середовища й обумовлюючи тим самим їх вплив на живі організми.

 

 

Рис.3. Процес ділення ядра урану – 235: nт – тепловий нейтрон; х1, х2 – осколки ділення ядра; n – вторинні нейтрони; γ – гамма-кванти.

 

На проникаючу радіацію витрачається до 5% енергії ядерного вибуху і до 10% – термоядерного.

Уражаюча дія проникаючої радіації обумовлена двома параметрами: потужністю дози гамма-випромінювання Рγ (рад/с) і щільністю потоку швидких нейтронів Fнб (кількість нейтронів на одиницю поверхні).

Тривалість дії проникаючої радіації на навколишнє середовище залежить від потужності та виду вибуху і може складати кілька секунд.

Можливі наслідки впливу проникаючої радіації на навколишнє середовище й організм людини залежать від потужності дози гамма-випромінювання, енергії потоку швидких нейтронів і тривалості опромінення.

Вплив гамма-випромінювання на живі організми обумовлений процесами іонізації середовища. Механізм та наслідки опромінення подібні до тих, що викладені в параграфах 3.1. – 3.3. навчального посібника.Механізми і наслідки впливу нейтронів на навколишнє середовище й живі організми, на відміну від гамма-випромі-нювання, обумовлені відсутністю в них електричного заряду.

Найбільшою небезпекою для навколишнього середовища є швидкі нейтрони (0,5 – 15 МеВ), що можуть захоплюватися ядрами атомів речовини, приводячи до утворення радіоактивних ізотопів. Так, захватування нейтронів ядрами кремнію Si-30 приводить до утворення радіоактивного кремнію Si-31 з періодом напіврозпаду Т1/2 =2,6 год, а ядрами алюмінію Al-27 – радіоактивного Al-28 (Т1/2=2,3 хв).

Під час ядерних (термоядерних) вибухів ці процеси обумовлюють появу в ґрунті, будівельних й інших матеріалах, а також у живих організмах штучних радіоактивних речовин (наведеної активності). Саме через це нейтронне випромінювання є найбільш небезпечним видом іонізуючого випромінювання.

Своєрідність процесів взаємодії нейтронів з речовиною (пружне і непружне розсіювання, захватування) вимагають спеціальних (комбінованих) захисних матеріалів, що забезпечують уповільнення швидких нейтронів (парафін, вода, графіт) і наступне їх поглинання (бор, кадмій, індій та ін.) Для захисту від джерел гамма-нейтронного випромінювання використовуються багатошарові матеріали й різні наповнювачі, що додаються до основного конструкційного матеріалу.Основним показником захисних властивостей матеріалів є щільність, г/см3, завдяки якій відбувається половинне ослаблення нейтронів і гамма-випромінювання. З даних, наведених у табл.12, зрозуміло, що кращі захисні від нейтронів властивості мають легкі матеріали (поліетилен, вода), а від гамма-випромінювання – матеріали, в яких найбільша щільність (свинець, бетон тощо).

 

Т а б л и ц я 12

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты