Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУмови залягання природного газу. Початкові запаси газу, стабільного конденсату і супутніх компонентів
Читайте также:
  1. Анализ возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
  2. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  3. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування
  4. Визначення та умови формування ринку досконалої конкуренції
  5. ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  6. Внутрішня синхронізація компонентів моделі.
  7. Глобальні умови розвитку
  8. Ґрунтово-кліматичні умови
  9. Достатні умови існування екстремуму.
  10. Екологічні умови вирощування капусти білоголової

 

У травні 1988 р. на I ділянці Пасічнянського блоку у вигодських відкладах еоцену введена в експлуатацію свердловина 4. Ця свердловина відкрила газоконденсатний поклад з нафтовою облямівкою в його газовій частині. Початковий дебіт свердловини становив 160 тис.м3/доб газу та 64 т/доб газоконденсату на 6 мм штуцері. Протягом 1988-1990 рр. рівні відборів постійно підвищувались і були доведені до 285 тис.м3/доб. Початковий пластовий тиск з 53,14 МПа зменшився за цей період до 30 МПа, після чого поклад перейшов у режим падаючого видобутку з поступовим зниженням дебітів газу та газоконденсату до 7 тис.м3/доб і 0,5 т/доб у 2000 р. Всього свердловиною видобуто 504,2·106 м3 вільного газу та 99,7·103 т газоконденсату. Впродовж останнього періоду розробки домінуючим в покладі був газовий режим, який в останній час набуває ознак пружньо-водонапірного. У травні 2000 року на I ділянці Пасічнянського блоку вступила в експлуатацію свердловина 6 з початковим дебітом газу 1,55 тис.м3/доб, конденсату – 0,29 т/доб, газоконденсатним фактором – 188 г/м3. Початковий пластовий тиск, заміряний 21.09.2000 р. на глибині 3350 м становив 15,3 МПа. Свердловиною видобуто 0,2·106 м3 газу і 0,04·103 т конденсату. Всього з газоконденсатного покладу вигодських відкладів видобуто 504,4·106 м3 газу і 99,7·103 т конденсату.

Свердловина 10 з жовтня 1992 р. експлуатує газоконденсатний поклад з нафтовою облямівкою манявських відкладів II ділянки Пасічнянського блоку. Накопичений видобуток становить 2,57·103 т нафти, 0,57·103 т конденсату, 1,44·106 м3 нафтового та 7,26·106 м3 вільного газу.

Зведені підрахункові параметри і запаси вільного газу і конденсату Південно-Гвіздецького родовища наведені в таблицях 1.7 і 1.8.

 


 

 

Таблиця 1.7 – Зведені підрахункові параметри і запаси конденсату Південно-Гвіздецького родовища за станом на 01.01.2000 р.

Блок, ділянка Зона Кате-горія запа-сів Початкові балансові запаси газу, млн.м3 Видобу-ток газу, млн.м3 Залишкові балансові запаси газу, млн.м3 Початковий конденсато-вміст, г/м3 Початкові балансові запаси конденсату, тис.т Коефіцієнт конденсато-вилучення, частка од. Початкові видобувні запаси конденсату, тис.т Видобу-ток кон-денсату, тис.т Залишкові запаси конденсату, тис.т
балан-сові видобув-ні
Вигодський горизонт
Пасічнян-ський, I ділянка газова С1     0,45      
нафтогазова С1     0,45      
Усього: С1    
Манявський горизонт
Пасічнян-ський, II ділянка газова С1     0,45      
нафтогазова С1     0,45      
Усього: С1    
 
Усього по родовищу С1    
 Таблиця 1.8 – Зведені підрахункові параметри і запаси вільного газу Південно-Гвіздецького родовища за станом на 01.01.2000 р.

Блок, ділянка Зона Площа газонос-ності, тис.м2 Середня газонаси-чена товщина, м Об'єм газонаси-чених порід, тис.м3 Коефіцієнти, частка од. Пластовий тиск, МПа Поправки Початкові балансові запаси Видобуток газу на дату підрахунку, млн.м3 Залишкові балансові запаси газу на дату підрахунку, млн.м3
відкритої порис-тості газонаси-ченості почат-ковий кінце-вий на темпе-ратуру на відхил. від закону Бойля-маріотта газу, млн.м3 "сухого" газу, млн.м3
Вигодський горизонт
Пасічнян-ський, I ділянка газова 24,2 35525,6 0,1 0,78 0,1 0,825 0,789    
нафто-газова 11,9 4724,3 0,1 0,78 0,1 0,825 0,789    
Усього: 21,6            
Манявський горизонт
Пасічнян-ський, II ділянка газова 16,8 8349,6 0,7 0,77 62,1 0,1 0,781 0,718    
нафто-газова 8,3 2124,8 0,7 0,77 62,1 0,1 0,781 0,718    
Усього: 13,9 10474,4 0,7 0,77        
Усього по родовищу   35,5              
                                 

 
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты