Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБІЛЕТ 17.
Читайте также:
  1. Арыз алушы-кәсіпорынның несиелік қабілетін бағалау
  2. БІЛЕТ 11.
  3. БІЛЕТ 12.
  4. БІЛЕТ 14.
  5. БІЛЕТ 15.
  6. БІЛЕТ 2.
  7. БІЛЕТ 23.
  8. БІЛЕТ 3.
  9. БІЛЕТ 31.

1. Об’єкт, предмет,основні поняття і методи дослідження метеорології і кліматології.

Метеорологія - наука про повітряну оболонку Землі – атмосферу.
Від грецького слова "meteora", що означає небесні явища або те, що в небі" і "logos"- вчення, наука про атмосферу Землі і процеси, що в ній відбуваються.

Об’єкт вивчення – атмосфера, Предмет вивчення - фізичні процеси і явища, які виникають і розвиваються в земній атмосфері

в атмосфері безперервно проходять процеси нагрівання й охолодження повітря, що викликає безперервну зміну температури, яка в різних точках Землі різна за один і той же час;

Вузьке розуміння. Метеорологія - наука про повітряну оболонку Землі – атмосферу, яка і є її об’єктом вивчення. В широкому розумінні слово метеорологія - наука про фізичні процеси і явища, які виникають і розвиваються в земній атмосфері, що і є її предметом вивчення.

І. Методи накопичення метеорологічної інформації

Спостереження -на стаціонарах, в експедиції

Експедиційний -маршрутне профільне і площинне знімання

Експеримент - лабораторний, натурний (природний), віртуальний (на ЕОМ)

Аерологічні -зондування атмосфери (шари-пілоти, радіозонди, геофізичні ракети)

Дистанційні -космічні (супутники, космічні станції), радіолокація, лазар (лідар)

ІІ. Методи опрацювання результатів.

Статистичні – кореляційний, регресійний і дисперсний аналіз

Фізико-математичний аналіз

Картографічні - синоптичні і кліматичні карти

Бази даних - (Excel, Acces, ArcINFO)

Моделювання

Основні поняття метеорології. Погода - фізичний стан атмосфери (тропосфера і нижня стратосфера) в певний момент часу, в тому чи іншому місці. Стан погоди -період впливу більш тривалих синоптичних утворень, циклонів і антициклонів для конкретних територій (від доби і до тижня і навіть сезонів). Поняття є проміжним між погодою та кліматом і розкриває зміст сезонного розподілу.

Метеорологічні величини характеристики стану атмосфери, які виражені в одиницях виміру (атмосферний тиск, температура і вологість повітря, кількість і висота хмар, швидкість і напрям вітру, кількість атмосферних опадів, тощо).

Метеорологічні явища - характеристики стану атмосфери, без точного кількісного виразу, а їх інтенсивність визначають за якісними характеристиками - термінами "сильний", "помірний", "слабий", або ж метеорологічними величинами. Це є основою вироблення бальної оцінки явиша.Погода дуже мінлива, але існують певні типи погоди, які найчастіше зустрічаються і повторюються з року в рік в даній місцевості. Таке поєднання різних типів погоди, що спостерігається протягом багатьох років на великій території, також називається кліматом.

Клімат - багаторічний режим погоди.

Об’єкт вивчення кліматології. Клімат глобальний, регіональний та локальний в сукупності.

Предмет кліматології- Вивчення генезису, фізичної обумовленості клімату, його властивостей і характеристик.

 

 


2. Геологічні структури та їх відображення в рельєфі. Поняття про морфоструктури.

Геологічна структура земної кори представлена геосинкліналями і платформами. Вони мають чітке вираження в сучасному рельєфі Геосинкліналі – найб. ділянки земн. кори, що характ.: • інтенсивно розчл. рельєфом (гори, моря); • складч. залягання порід (глибокі океанічні жолоби).; • активн. розв. магматизму (зона пошир, вулканів); • широкий розв. океанічних процесів (зсуви, селі). Платформи - стійка ділянка зем. кори, щохаракт.: • двошаровою будов. (фундамент, осадочний чохол); • незначне розчленування рельєфу (рівнини, плато); • гориз. залягання гірських порід; • незначний розв. складчастості в межах платформи виділ, плити і щити. Пн. і Пд. Амер.. Східноєвр. Сибір., Китайська, Афр., Арав. Індостан., Австр., Антаркт. Давні платформи. Є молоді платформи у яких фундамент сформувався протягом Герцинського орогенезу. Синкліналь від'ємна структура в рельєфі - западина. Антикліналь "+" височини, гори. Морфоструктури – великі нерівності рельєфу континентів або дна океанів, у виникненні яких головна роль належить ендогенним процесам. До морфоструктур відносять низовини, рівнини, плато тощо. Найбільші М. – виступи материків, серединно-океанічні хребти і т.д. Іноді одні й ті ж елементи рельєфу різні автори відносять до морфоструктур або морфотектур. 

 

3. США як центр світової сили.

У сучасній системі міжнародних відносин виокремлюються три великі центри сили – США, ЄС, Японія.

Згідно з прогнозом «Глобальні тенденції 2015: діалог з недержавними експертами», до 2015 року США залишаться наймогутнішою силою світового співтовариства. Глобальний економічний, технологічний, військовий і дипломатичний вплив Сполучених Штатах у світі не матиме рівних як серед інших країн, так і серед міжнародних організацій. Це забезпечить їм виняткове становище в системі міжнародних відносин. Весь світ усе ще буде бачити в США головного прибічника глобалізації і країну, яка отримує від неї найбільшу користь.США мають найпотужнішу та найефективнішу економіку світу. Вона є основним джерелом світового технічного прогресу і центром виробництва новітніх технологій. Загальні американські витрати на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу і на впровадження її результатів дорівнюють витратам країн «великої вісімки». Половина нових технологій світу створюється в Америці. США витрачають удвічі більше коштів на інформаційно-технологічні потреби порівняно з країнами Західної Європи.

Економічне і технологічне домінування США підкріплюється колосальним військовим потенціалом. Після розпаду біполярної системи вони не послабили своїх силових позицій і не скоротили витрат на оборону. Навпаки, Америка прискорила модернізацію свого військового арсеналу

США – єдина країна, спроможна створити глобальну військову коаліцію, як це було у випадку проведення воєнних операцій в Югославії й Іраку

Розповсюдження американських військових баз стало елементом розширення їхніх державних інтересів. Це підтверджується тим, що на початку ХХІ століття Сполучені Штати володіють 395 великими військовими базами та значною кількістю малих баз у 35 іноземних державах

США лідирують в інформаційній індустрії, що дає можливість домінувати у глобальному переміщенні інформації та ідей через інтернет, а також через систему супутникового телебачення. Лідерство в науці та залучення «золотої молоді» світу до участі в різних освітніх програмах американських університетів дають підстави твердити: згодом повертаючись додому, багато з них займає впливові посади у своїх країнах і сприяє поширенню західних цінностей, способу життя.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты