Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 9. Прогнозування в Україні в перехідний період
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. АБСОЛЮТНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИВЕДЕННЯ u , ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ РОКІВ / РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ
  3. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  4. Акредитація вузів в Україні
  5. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
  7. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні
  8. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  9. Види та завдання педагогічного експерименту
  10. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі

Визначення і сутність прогнозування. Використання прогнозування як методу, що регулює розвиток економіки на найближчу перспективу. Прийняття нормативних документів для впровадження прогнозування в сучасний господарський механізм.

Мети і задачі державного прогнозування. Основні види прогнозів. Функції прогнозування в умовах ринку. Виявлення за допомогою прогнозів тенденцій розвитку національного господарства (його частин), і пошук оптимальних шляхів досягнення цілей цього розвитку. Схожість і розходження прогнозів і планів.

Причини, що заважають поширенню прогнозування у вітчизняній економіці. Основні напрямки удосконалювання прогнозування в Україні з урахуванням стратегічних цілей розвитку держави. Використання досвіду розвинених країн по застосуванню прогнозів при регулюванні ринкової економіки.


Завдання 10. Планування, його основні види, принципи і методи

Визначення і сутність планування. Впровадження макроекономічного планування в управління і функціонування суспільного відтворення. Поширення директивного планування в Україні з 20-х років ХХ в. Класифікація планів.

Характеристика основних принципів планування. Методи планування, застосовувані при регулюванні розвитку ринкової економіки. Основні показники, застосовувані при складанні державних річних і середньострокових планів розвитку.

Поширення планування розвитку держави в різних країнах світу. Зміни індикативного і стратегічного планування в сучасних умовах. Перспективи застосування індикативного планування в Україні на рівні держави і на мезоуровне.

 

Завдання 11. Актуальні питання роздержавлення і приватизації власності

 

Поняття і сутність роздержавлення й приватизації. Формування багатоукладної економіки на основі роздержавлення і приватизації. Етапи екстенсивної загальнодержавної приватизації. Створення державних управлінських структур, що займаються питаннями роздержавлення. Нормативні документи по проведенню роздержавлення і приватизації власності.

Цілі і задачі сучасного етапу приватизації. Поповнення дохідної частини бюджету як одне з основних завдань приватизації. Необхідність збалансованого обліку інституціональних, фінансових і соціальних і завдань на поточному етапі приватизації.Перспективи роздержавлення монополій в електроенергетиці й на транспорті з метою удосконалювання конкуренції і зниження енерго- і трудомісткості продукції. Проблема переходу до ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві. Введення приватної власності на землю як одне з умов повсюдного поширення товарно-грошових відносин.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты