Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 21. Державна інвестиційна політика в перехідній період
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. АБСОЛЮТНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИВЕДЕННЯ u , ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ РОКІВ / РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ
  3. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  4. Види та завдання педагогічного експерименту
  5. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика
  9. Геополітика: предмет та принципи аналізу. Геополітичні доктрини. Геостратегія.
  10. Господарство розвинутих країн світу в міжвоєнний період

Роль інвестицій у розвитку економіки країни. Державна інвестиційна політика як складова частина загальної економічної політики. Причини, які призвели до зниження розмірів інвестицій в Україну в 90-і рр. Види інвестицій і їхнього динаміка в економіці України. Джерела фінансування інвестицій.

Характеристика й особливості сучасного інвестиційного клімату. Роль власних засобів підприємств в інвестиційних вкладеннях. Значення банківського капіталу і бюджетних засобів у збільшенні загального обсягу інвестицій у державі. Диференціація регіонів України за рівнем інвестиційних вкладень.

Питання удосконалювання сучасного законодавства по поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. Вплив механізму оподаткування прибутку на інвестиційний клімат держави. Використання іноземного досвіду у формуванні внутрішнього інвестиційного клімату в Україні.

 

Завдання 22. Іноземні інвестиції: сутність, роль і значення для економічного зростання

 

Поняття іноземних інвестицій. Класифікація інвестицій. Основні нормативні документи, що регламентують використання іноземних інвестицій в Україні.

Використання іноземних інвестицій в Україні з початку реформування економіки. Розміри іноземних інвестицій. Заходи держави по розширенню вкладень іноземних інвестицій в Україні.

Перспективи поширення використання іноземних інвестицій в Україні. Формування спеціальних регіональних умов для залучення іноземних інвестицій.

 

Завдання 23. Державний бюджет і його роль у розвитку економіки країни

 

Поняття і сутність бюджету. Бюджетний кодекс як основний закон у бюджетному процесі. Міністерство фінансів як основний орган, що займається фінансово-бюджетними питаннями в країні. Створення державного казначейства і його завдання в бюджетному процесі.

Зміна функцій бюджету за останні роки. Класифікації податків. Основні податки і їхня роль при формуванні доходів бюджету. Головні видаткові статті бюджету. Вплив зовнішнього державного боргу на видаткові статті бюджету. Обсяг витрат державного бюджету на оборону держави та силові структури. Динаміка витрат бюджету на фінансування соціальної сфери і вирівнювання доходів регіонів. Бюджетне фінансування інвестиційного процесу, а також національного і місцевого господарства.Удосконалювання бюджетного процесу на сучасному етапі. Проблеми розмежування державних і регіональних функцій у управлінні державою й питання адекватного бюджетного фінансування.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты